Forskningskommunikatör inom AI

Jag arbetar strategiskt och operativt med att sprida kunskap om artificiell intelligens (AI) och vad som är på gång inom AI på Linköpings universitet.

Artificiell intelligens på Linköpings universitet

Linköpings universitet har kompetens inom AI på alla institutioner och det händer mycket spännande inom AI på universitetet. Jag har byggt upp och utvecklar liu.se/ai som visar upp de många olika delarna av AI på universitetet. Jag har också tagit fram och gör ett återkommande nyhetsbrev om AI på Linköpings universitet. Har du tips på något inom AI på LiU får du gärna mejla mig. 

Kommunikation på WASP

Halva min tid arbetar jag med kommunikation på WASP Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Forskningen inom WASP omfattar artificiell intelligens och autonoma system, samt dess samverkan med människor. Dessa system lär sig av människan och omgivningen genom sensorer, information och kunskap och skapar därmed intelligenta system-av-system, oberoende system som samverkar med varandra. Mjukvara är grunden till dessa system och mjukvaruforskning är därför både ett eget ämnesområde och ett integrerat tema inom hela programmet. 

WASP Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Jag arbetar med

Just nu jobbar jag med kommunikation om föreläsningsserien:

Intresserad av AI-nyheter och AI-evenemang?

Mina kollegor i forskningskommunikations- och pressenheten

Min avdelning

Vill du också arbeta på LiU - Sveriges mest attraktiva myndighet? 

Så vill LiU skapa en bättre värld