Sociala medier

Jag är en del av innehållsredaktionen på Kommunikations- och marknadsavdelningen för att skapa innehåll till våra digitala kanaler för olika målgrupper och paketera innehållet strategiskt för olika kanaler och syften.

Det handlar även om att återanvända befintligt innehåll så effektivt som möjligt för alla våra målgrupper, samt att inspirera och bidra med min kunskap inom sociala medier till mina kollegor i innehållsredaktionen.

Huvudsakliga arbetsområden:

Sociala medier i innehållsredaktionen.

Har du ett ärende som rör sociala medier?

  • Tips eller önskemål på att dela eller sprida något i sociala medier mailas till socialmedia@liu.se. Bakom den mailadressen är vi en grupp på fyra personer som turas om att arbeta med frågorna och som sedan tar strategiska beslut om det passar som inlägg i någon eller flera av kanalerna och hur.
  • Frågor om Instagram: kontakta sara.rasberg@liu.se
  • Frågor om LinkedIn: sara.hammarsten@liu.se
  • Frågor om Youtube: henrik.perala@liu.se
  • Frågor om Twitter: nyhet@liu.se
  • Juridiska frågor, policy, starta konto, verktyg för sociala medier och liknande? anna.bjork@liu.se, GDPR: magnus.johansson@liu.se
  • Sociala mediekomponenter på webb: anna.bjork@liu.se
  • Önskemål om workshop eller föreläsning inom sociala medier? Eller digital sammanställning av något? anna.bjork@liu.se
  • Sprida egen forskning? biblioteket@liu.se
  • Bloggar: andreas.engmark@liu.se

Min avdelning
Visa/dölj innehåll