Digital kommunikation

Jag arbetar med digital kommunikation på intranät och webb.

  • Åt universitetets styrkeområde artificiell intelligens, AI, har jag byggt upp och utvecklar liu.se/ai Jag har också tagit fram och gör ett återkommande nyhetsbrev för styrkeområdet AI och jag arbetar med sidan för LiU SAI - Scenen för AI liu.se/SAI
  • I ett nära samarbete med Institutionen för datavetenskap, IDA, går jag igenom IDA:s intranät och omstrukturerar och skapar upp sidor för informationen i det nya LiU-gemensamma intranätet. Jag förbereder också för att bygga upp institutionens delar i ett nytt studentintranät samt stöttar i ett omtag kring institutionens och deras medarbetarsidor på liu.se. Jag hjälper även till med översättningar av information på intranätet och skapar intranätnyheter och kansliinfo samt stöttar IDA:s medarbetare på verksamhetsstöd som också vill göra uppdateringar i intranätet. 
  • Jag arbetar med sidorna för WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program på liu.se 
  • Jag är del av en grupp som tar fram ett förslag på en strategi för universitets forskningskommunikation. Vi har bland annat arbetat med fokusgrupper med forskare.
  • I en testmiljö testar jag nyutvecklade funktioner och fixade buggar i vårt webbsystem för liu.se

Huvudsakliga arbetsområden:

Digital kommunikation.

Just nu arbetar jag i uppdrag åt

Mina kollegor i forskningskommunikations- och pressenheten

Några artiklar jag gjort

Min avdelning