Digital kommunikation

Jag arbetar med digital kommunikation på intranät och webb.

Jag bygger upp och utvecklar liu.se/ai och tar fram ett nyhetsbrev för styrkeområdet artificiell intelligens.

Jag arbetar också med att gå igenom Institutionen för datavetenskaps intranät och omstrukturerar och skapar upp sidor för informationen i det nya LiU-gemensamma intranätet.

Huvudsakliga arbetsområden:

Digital kommunikation.

Just nu arbetar jag i uppdrag åt Visa/dölj innehåll

Mina kollegor i forskningskommunikations- och pressenheten Visa/dölj innehåll