Digital kommunikation

Jag arbetar med digital kommunikation på intranät och webb.

Jag bygger upp och utvecklar liu.se/ai och tar fram ett nyhetsbrev för styrkeområdet artificiell intelligens. Jag hjälper även till med viss utveckling av WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och relaterade sidor. 

Jag arbetar också med att gå igenom Institutionen för datavetenskaps intranät och omstrukturerar och skapar upp sidor för informationen i det nya LiU-gemensamma intranätet. Förra året var jag med i en pilotgrupp som var först ut med att skapa upp innehåll i det nya verktyget för universitetets intranät. Då jobbade jag med informationen för Institutionen för fysik, kemi och biologi. Under en period under hösten 2021 skapade jag också upp intranätssidor för universitetets kris- och säkerhetsinformation. 

Jag deltar även i en grupp som tar fram ett strategiförslag för universitets forskningskommunikation. Bland annat har vi arbetat med fokusgrupper med forskare.  

Huvudsakliga arbetsområden:

Digital kommunikation.

Just nu arbetar jag i uppdrag åtVisa/dölj innehåll

Mina kollegor i innehållsproduktionsenhetenVisa/dölj innehåll

Kollegor jag arbetar med inom forskningskommunikationVisa/dölj innehåll