Digital kommunikation

Jag arbetar med digital kommunikation på intranät och webb.

  • Åt universitetets styrkeområde artificiell intelligens, AI, har jag byggt upp och utvecklar liu.se/ai Jag har också tagit fram och gör ett återkommande nyhetsbrev för styrkeområdet AI och jag gör uppdateringar på sidan för LiU SAI - Scenen för AI liu.se/SAI
  • I ett nära samarbete med Institutionen för datavetenskap, IDA, går jag igenom deras intranät och omstrukturerar och skapar upp sidor för informationen i det nya LiU-gemensamma intranätet. Jag förbereder också för att bygga upp institutionens delar i ett nytt studentintranät samt stöttar i ett omtag kring institutionens och deras medarbetares webbsidor här på liu.se. Jag hjälper också till med översättningar av information på intranätet och skapande av intranätnyheter och kansliinfo samt stöttar IDA:s medarbetare på verksamhetsstöd som också vill göra uppdateringar i intranätet. 
  • Jag arbetar även med sidorna för WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program på liu.se 
  • Jag är del av en grupp som tar fram ett förslag på en strategi för universitets forskningskommunikation. Vi har bland annat arbetat med fokusgrupper med forskare.
  • I en testmiljö testar jag nyutvecklade funktioner och fixade buggar i vårt webbsystem för liu.se

Huvudsakliga arbetsområden:

Digital kommunikation.

Just nu arbetar jag i uppdrag åt Visa/dölj innehåll

Mina kollegor i forskningskommunikations- och pressenheten Visa/dölj innehåll