20 augusti 2019

En del av golvytan på plan 3 i Studenthuset utgörs av ett stort schackspel. Pjäserna har formgivits av två studenter som under sommaren fått tillverka sin egen idé, Lönnspringare.

Alice Brengdahl och Riina Kauppi målar sina schackpjäser

Ett rött uthus på en gård utanför Linköping, portarna står öppna, svalorna piper och sommarvindarna svalkar. Studenterna Alice Brengdahl och Riina Kauppi möter målarklädda med pensel i handen. De är i full färd med att tillverka de 32 schackpjäser som de själva formgivit.
- Det har varit en rolig upplevelse att få göra designarbetet och sen följa hela processen till färdiga pjäser i full skala, säger Alice Brengdahl.
- Det är ett stort och viktigt uppdrag, i början var det lite läskigt, säger Riina Kauppi. Men sen har det rullat fram överraskande väl.

Det var i början av året som LiU:s Fastighetsavdelning utlyste en tävling bland andraårs-studenterna på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet. Uppgiften var att ta fram en modell till pjäser för ett 4 x 4 meter stort schackspel i Studenthuset. Av nio tävlande bidrag utsågs ”Lönnspringare” till vinnare.
- Vi tog fasta på ledorden ”naturen i rummet” och ”det gamla i det nya”, sa Alice Brengdahl i samband med prisutdelningen i februari. Den ena sidan av pjäsen är de traditionella schackpjäserna och den andra sidan en lövform, olika för varje pjäs.
- Kungen har formen av ett eklöv, eken är trädens konung, drottningen har äpplets lövform, äppleträdet bär frukt och står för visdom och bonden har björklövet, gav Riina Kauppi som exempel.

Linoljefärg för att det åldras fint

Ett par veckor efter vårterminens slut satte Alice och Riina igång att jobba. Pjäserna är i trä, ett material de normalt inte brukar arbeta med. Med sticksåg sågade de ut pjäserna efter en mall, slipade och spacklade. De har inte delat upp jobbet mellan sig utan båda jobbar med alla moment.
- Sågningen gick snabbare än vi trodde men slipning tog längre tid, säger Riina Kauppi.

Att måla tar också sin tid. Varje pjäs målas tre gånger och det tar ett par, tre dagar för varje lager att torka. Alice och Riina har valt linoljefärg.
- För att det åldras fint och för att det är miljövänligt, säger Alice Brengdahl. Studenthuset har ju fått certifieringen Miljöbyggnad Guld. Färgerna är tänkt att spegla årstiderna. Naturen, eklandskapet och färgen i Studenthuset har varit inspiration.

Nu återstår ett lager färg, sen är pjäserna klara. I god tid innan de ska levereras till invigningen av Studenthuset.
- Vi kommer att vara på plats i Studenthuset vid invigningen, säger Riina Kauppi. Till dess ska vi också ta fram en informationstavla där vi beskriver hela idén bakom våra schackpjäser.

- Det här har varit en rolig, lärorik och helt ny upplevelse för oss att få följa hela processen från idé till färdigt resultat i ett så pass stort projekt, säger Alice Brengdahl.
- Nu vet man hur det fungerar, inför framtiden, om vi ska söka något gemensamt projekt, säger Riina Kauppi. Vi jobbar bra tillsammans och funkar fint ihop. Vi känner oss ganska stolta. Färgerna och formerna gör oss glada och vi hoppas att andra får glädje av dem i Studenthuset.

 

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.