22 augusti 2019

Linköpings universitet firar det nya Studenthuset med en hel festivalvecka, som inleds med en invigningsceremoni den 30 augusti och avslutas med Kalasmottagningen av nya studenter på Campus Valla den 5 september.

Studenthuset på Campus Valla i Linköping Studenthuset på Campus Valla i Linköping Anna Nilsen

Det efterlängtade huset står nu färdigt och rektor Helen Dannetun ser fram emot invigningen.
– Det känns oerhört roligt att det nu äntligen är dags för invigning. Och att vi får ett studenthus centralt på Campus Valla. Det är anpassat för studenternas behov, med läsplatser, möjlighet till återhämtning och möten. Där samlas allt från Studenthälsan till Examensgruppen. Dessutom har byggnaden fått högsta miljöcertifieringen. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma till invigningen, för att själva uppleva huset, säger hon.

Första spadtaget för byggandet av Studenthuset skedde i maj år 2017. Sofia Ritenius är ordförande i studentkåren StuFF:
– Jag tycker att det är ett fantastiskt bygge. Innan beslutet togs för flera år sedan så fanns det viss tvekan då vi ständigt vill se mer pengar till våra utbildningar, men nu när det är på plats och man kan se hur fint och flexibelt det är så känns det som en god investering. Våra studenter kommer att gynnas av studieplatserna och av alla andra möjligheter som huset erbjuder.

"Studieplatser i världsklass"

Ludwig Modahl Edström, kårordförande i LinTek säger att Studenthuset är ett exempel på lyhördheten som finns hos Linköpings universitet.
– LinTek är oerhört nöjda över resultatet, och framförallt över hur projektet i sin helhet har gått till. Universitetet har visat på stor medvetenhet under projektets gång och det är väldigt roligt att se hur deras uppmärksamhet för studenterna ger så goda resultat. Byggets många användningsområden kommer framgå under festivalveckan, men redan nu så råder det inget tvivel om att dess mötes- och studieplatser är i världsklass!

Späckat festivalprogram

Programmet för festivalveckan är fyllt med inspirerande, informativa och lekfulla aktiviteter. Under helgen öppnas huset även upp för allmänheten. Det kommer bli guidade turer av huset, musik, seminarier med externa gäster och workshops. Exempel på öppna föreläsningar och seminarier är ”Hunden – forskarens bästa vän”  och ”AI berör oss alla”. Programmet bjuder också på ett antal inspirerande seminarier som knyter an till de globala målen, först ut är ”Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion” som äger rum invigningsdagen.

Det kommer att vara guidade turer i huset tre gånger om dagen måndag 2/9 till onsdag 4/9. För mer info se hela programmet här.

Mer info om Studenthuset och festivalveckan

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.