03 september 2019

Vid den akademiska högtiden våren 2020 kommer Sveriges största lärarpris att delas ut för första gången. Priset ska gå till en lärare på Linköpings universitet och är inrättat av professor emeritus Ingemar Ingemarsson. Han berättade om priset vid ett seminarium i det nyinvigda Studenthuset.

Foto Anna Nilsen– Jag tror de flesta av oss genom vår skolgång stött på några få briljanta lärare, en hel del mediokra och så något rötägg. Jag vill belöna de lärare som är verkligt briljanta. Det viktigaste ett universitet gör är att utbilda människor, och de lärare som stimulerar till lärande är värda all uppmuntran, säger Ingemar Ingemarsson (bilden ovan).

Han har genom åren lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla framför allt civilingenjörsutbildningarna, arbetat för att få fler kvinnor till tekniska yrken och var själv pionjär inom problembaserat lärande, PBL, vid Linköpings universitet.

Det instiftade lärarpriset ska vara en belöning till ”en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid LiU med bestående effekt på studenternas lärande.”
Prissumman blir på minst en halv miljon kronor.

– Jag vill att det ska räcka till att pristagaren kan ta ett sabbatsår och kanske vara på ett universitet utomlands, eller göra något annat för pengarna, precis som forskare kan få möjlighet att göra.

Foto Anna NilsenRektor Helen Dannetun välkomnar det instiftade lärarpriset och poängterade även hon att utbildning är universitetets viktigaste uppgift.
– Nu får vi ett fokus inte bara på forskarna, utan även på lärarna vid den akademiska högtiden. Det är fantastiskt att kunna ge dem välförtjänt uppmärksamhet, sa Helen Dannetun.

På seminariet i Studenthuset lyftes även frågan vad som krävs av framtidens universitetslärare. För att de ska ha en chans att bli riktigt bra behöver de själva kontinuerlig utbildning. Vid Didacticum som inrättades på LiU för fem år sedan kan de få det.

Foto Anna Nilsen– I det traditionella lärarskapet ligger allt ljus på läraren som ska kunna alla svaren. Men lärare idag har flera roller, som till exempel att hjälpa studenterna att själva vara aktiva. Lärare är inte heller det enda stödet för studenternas lärande, här finns även till exempel biblioteket, Språkverkstan och studievägledarna, sa Gun Sparrhoff, pedagogisk utvecklare på Didacticum (bilden t h).

Universitetets roll är dessutom inte bara att förmedla redan befintlig kunskap, påpekade hon.
– Lärarna har också att förhålla sig till en rad samhällsutmaningar och ska undervisa ur en massa olika aspekter om exempelvis klimatförändringar, globalisering och migration, förändrade konsumtionsmönster och ny teknik. Fokus ska ligga på olika kunskapsformer, inte bara på bokkunskap. Och studenterna ska lära sig att värdera och förhålla sig till det de lär sig, sa Gun Sparrhoff.

Nominering till ”Ingemars lärarpris” kan göras fram till den 20 oktober 2019.


Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.