Som chief data officer, produktchef eller data scientist kan du leda framtidens hållbara samhälls- och affärsutveckling. På vårt civilingenjörsprogram i datadriven utveckling lär du dig hantera storskaliga data för att lösa utmaningar med hjälp av AI och maskininlärning.

Civilingenjör i datadriven utveckling

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Inställd
Denna utbildning handlar om hur du utvinner guldkornen ur de enorma datamängder som digitaliseringen producerar för att tackla vår tids största utmaning: att skapa ett hållbart samhälle. Det är en kompetens som är mycket efterfrågad av arbetsgivare.

Maskininlärning och AI för att driva förändring

Du studerar databehandling och analys och löser komplexa frågor med hjälp av verktyg som maskininlärning, AI och matematiska beräkningar. Resultaten använder du sedan som utgångspunkt för att utveckla strategier och driva förändringsarbete inom företag och organisationer. Du lär dig också att kommunicera dina lösningar och att se saker ur olika perspektiv.

Utmaningsdrivna projektkurser där du löser verkliga problem

De första tre åren läser du matematik, programmering och datahantering. Kärnan i varje termin är en utmaningsdriven projektkurs där ni i grupp tar er an verkliga, komplexa problem som saknar förutbestämda svar. Ni samlar in data, analyserar problemen ur olika aspekter och väger för- och nackdelar för att utforma optimala lösningar. Detta ställer stora krav på din samarbetsförmåga och kreativitet.

Till det fjärde och femte året väljer du en av dessa tre masterprofiler:

  • Hållbar affärsanalys
  • Samhällets infrastruktur
  • Utveckling av datadrivna produkter och tjänster

Utbildningen förbereder dig för en verklighet där olika målsättningar ofta står i konflikt med varandra. Lärandet sker via labbar, seminarier och grupparbeten, i tät samverkan med näringslivet.

Du får också insyn i den forskning inom bland annat logistiksystem, informationsvisualisering och statistik som LiU bedriver i Norrköping.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammet i datadriven utveckling har tre masterprofiler att välja mellan.

Hållbar affärsanalys

Profilen utbildar entreprenörer, analytiker och ledare inom näringslivet som har förmågan att fatta beslut baserat på avvägningar mellan de olika hållbarhetsdimensionerna samt har en djup förståelse för hur dessa kommer att påverka företagsinriktningar och strategier. En central del inom denna profil är kunskap om företagsstyrning och affärssystem kopplad till hållbarhet. 

Samhällets infrastruktur

Denna inriktning förbereder dig att driva den pågående digitaliseringen inom samhällets centrala system och offentliga organisationer. Du tydliggör nyttan ur ett samhällsperspektiv och balanserar risker och möjligheter hos de stora datamängder som finns tillgängliga.

Utveckling av datadrivna produkter och tjänster

Denna masterprofil har sin kärna i tekniska kurser inom AI/maskininlärning och du lär dig ta fram och tillämpa mer avancerade metoder inom dataanalys och visualisering inom utvecklingen av framtidens produkter. Här utbildas studenter som kan vara ledare eller experter på att utveckla datadrivna produkter och tjänster som kan bidra till samhällsomställning. 

Karriär och framtid

Med kompetens att kombinera affärsmässighet, information och hållbarhet blir du väl rustad för arbetslivet. Redan i dag är datadrivna processer en av de starkaste trenderna inom effektivisering, med hållbarhet som både en nödvändighet och affärsmöjlighet. Efter examen kan du arbeta som chief data officer, produktägare, data scientist, hållbarhetsstrateg, entreprenör eller i ledningsgruppen för en startup, bland mycket annat.

Illustration teknik

Hitta din ingenjörsutbildning vid LiU!

Vad gör en ingenjör? Läs mer om yrket och om våra ingenjörsprogram.

Röster om programmet

"De kommer vara bryggan mellan teknik, data och beslut"

Karin Lindström, IT-chef på Ericsson i Linköping och Jörgen Aronsson, VD och medgrundare för Implema ger sin bild av varför civilingenjörer i datadriven utveckling kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden i framtiden.

Det här läser du

Ämnesöversikt år 1-3

Matematik 23%
Optimering och simulering 3%
Fysik 3%
Programmering 15%
Energi- och miljöteknik 3%
Logistik och transportsystem 8%
Industriell ekonomi 15%
Datavetenskap 15%
Elektroteknik 3%
Människa-Teknik-Samhälle 3%
Kandidatarbete 9%

Detaljerad information år 1-5

Då programmet är nystartat finns ännu inte alla uppgifter i vår Studieinfo-databas (stora knappen nedan). Här är upplägget för de första tre åren samt valbara masterprofiler och tekniska inriktningar år 4-5. Preliminära kurser i kursiv stil.

År 1

Termin 1
Matematisk grundkurs, 6 hp
Grundläggande programmering för dataanalys, 6 hp
Datadriven hållbar utveckling, 6 hp
Miljöteknik, 6 hp
Linjär algebra, 6 hp

Termin 2 – preliminära kurser
Analys I, 6 hp
Analys II, 6 hp
Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
Industriell ekonomi, 6 hp

 

År 2

Termin 3 – preliminära kurser
Analys III, 6 hp
Mekanik och vågfysik, 6 hp
Databasteknik, 6 hp
Programmering i C++, 6 hp
Innovation för hållbar utveckling, 6 hp

Termin 4 – preliminära kurser
Matematisk statistik, 6 hp
Informationsvisualisering, 6 hp
Datainsamling och datakvalitet, 6 hp
Utveckling av datadrivna produkter och tjänster, 6 hp
Stads- och trafikplanering, 6 hpÅr 3

Termin 5 – preliminära kurser
Optimeringslära, 6 hp
Reglerteknik, 6 hp
Statistisk inlärning, 6 hp
Datadriven samhällsplanering, 6 hp
Projektledning, 6 hp

Termin 6 – preliminära kurser
Matematisk statistik för data analytics, 6 hp
Logistik och lönsamhetsanalys, 6 hp
Vetenskaplig metod, 2 hp
Kandidatprojekt i datadriven hållbar utveckling, 16 hp

 

År 4-5

År 4-5 utgörs av en del obligatoriska kurser för samtliga programstudenter, samt en del profilspecifika kurser där du väljer en av följande masterprofiler: Hållbar affärsanalys, Samhällets infrastruktur eller Utveckling av datadrivna produkter och tjänster.

Termin 7 – preliminära kurser
Nätverksprogrammering och säkerhet, 6 hp
Sustainable systems thinking, 6 hp
Profilspecifika kurser, 18 hp

Termin 8 – preliminära kurser
Big data analytics, 6 hp
Megagame – design för hållbar utveckling i ett föränderligt klimat, 6 hp
Profilspecifika kurser, 18 hp

Termin 9 – preliminära kurser
Big data: Etik, integritet och hållbarhet, 6 hp
Projekt i datadriven utveckling, 12 hp
Profilspecifika kurser, 12 hp

Termin 10
Examensarbete, 30 hp 

Kontakta en lärare vid programmet

Plugga i Norrköping och hitta boende med bostadsgaranti

Studentlivet

Utlandsstudier inom programmet