Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Målet för Forum för genusvetenskap och jämställdhet är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår verksamhet ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

Norrköping Pride 5 maj 16-18 i K3, Campus Norrköping

Queera livslopp - att leva och åldras som lhbtq-person

5 maj 16-18 i K3, Campus Norrköping

Anna Siverskog inleder med en föreläsning om sin avhandling: ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld”.

Avhandlingen lyfter fram livsberättelser av äldre personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera. De personer som intervjuats har levt i ett samhällsskede där stora förändringar skett när det gäller lhbtq-frågor, inte minst juridiskt. Under denna period har de åldrats och det kan vara för sent att ta del av de möjligheter som idag finns, till exempel att som lesbisk med samhällets hjälp kunna skaffa barn eller att som transperson kunna få en önskad transvård.

Berättelserna är blandade, de innehåller sorg och våldsamma erfarenheter, men också mycket mod och motstånd. Många har levt ganska ensamma medan andra har skapat alternativa familjekonstellationer och starka sociala nätverk. Många är oroliga för hur de kommer att bli bemötta inom äldreomsorgen.

Efter föreläsningen följer ett samtal med

Anna Siverskog disputerade 2016 med sin avhandling ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld” vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande), Linköping universitet.

Christian Antoni Möllerop, utbildad statsvetare vid Försvarshögskolan. Christian har varit vice förbundsordförande i RFSL 2010 - 2016. Ett av de områden han arbetat mest med är åldrande, sexualitet och identitet.

Johanna Waara, utvecklingsledare mänskliga rättigheter i Göteborgs stad, har arbetat fram och utvecklar modellen "Normmedvetet arbetssätt med fokus på HBTQ inom äldreomsorgen".

Ett öppet arrangemang inom Norrköping Pride 2017

Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet

Affisch som PDF

Kontakt

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Artiklar om Forum

Forums styrelse 2016-2018

 Ordinare ledarmöten 

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Dag Haugum, ITN,

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G och Jörgen Ödalen, IEI 

Utbildningsvetenskap
Susanne Kreitz Sandberg, IBL och Lars Björklund

Medicinska fakulteten
Catrin Borneskog Sinclair, IMH och Staffan Pelling, IMH

Studentrepresentanter
Sofia Löfberg,  STUFF

Fackliga representanter
Martin Eneling, KITVS

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Milagros Izquierdo, MAI och Klas Nordberg, ISY 

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKK och Björn Ivarsson Lilieblad

Utbildningsvetenskap
Håkan Löfgren, IBL och Caroline Kelly KFU 

Medicinska fakulteten
Louise Härdelin, ISV

Fackliga representanter
Karin Baardsen, suppleant

Visste du att…..

En film om jämställdhet och lika villkor

Relaterat innehåll