14 december 2020

Våld i nära relationer kostar samhället mycket, både i resurser och i mänskligt lidande. Linköpings kommun försöker nu genom ett nytt angreppssätt nå personer som utövar våld och få dem att ändra sitt beteende. Forum för genusvetenskap och jämställdhet på Linköpings universitet har varit med och bidragit med den senaste forskningen.

Fatta snacket - kampanj om våld i nära relationer

Linköpings kommun startade förra året kampanjen ”Ta snacket” som en del av kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I arbetet med kampanjen vände de sig till Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid LiU, en centrumbildning som arbetar med jämlikhetsfrågor baserat på forskning.
- Det är inte den första kampanjen i sitt slag men det är ändå ett nytt område och det saknas kunskap om detta. Det var därför extra viktigt att få kopplingen till den senaste forskningen, säger Åsa Åbom utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.

 

Kampanjen lanserades med en film i sociala medier som handlade om sexistiska skämt i fikarumsmiljö och vikten av att säga ifrån. Åsa-Karin Engstrand, som forskar om bland annat jämställdhet och jämlikhet, gjorde en analys av de kommentarer som filmen fick på Facebook. Hon kunde bland annat se hur ”nättroll” tog över diskussionen och drev sina egna agendor. Men att det också fanns ett motstånd mot dessa troll.
- Det här är ett väldigt spännande forskningsområde. Men organisationer måste ställa sig frågan: vad gör de på Facebook? Vad är syftet, och uppnår man det genom sin närvaro där, säger Åsa-Karin Engstrand.

Åsa Åbom projektledare på Linköpings kommunNästa steg i kampanjen var en film som lanserades i november 2020 där man riktar sig till våldsutövare för att få dem att söka hjälp för att ändra sitt beteende. Åsa Åbom menar att Forum för genusvetenskap och jämställdhet, med sitt engagemang och kunskap, haft en viktig roll när det gäller förarbetet till filmerna. Studien, som gjordes av Åsa-Karin Engstrand, har fått direkta effekter på kommande kampanjaktiviteter. 
- Med de lärdomar som vi har fått med oss valde vi att visa den senaste filmen i kanaler där det inte finns möjligheter till att kommentera då dessa skulle kunna motverka syftet med filmen, säger Åsa Åbom.

Nästa år fokuserar kampanjen på hedersrelaterat våld och förtryck. Kampanjen, som pågår under fyra år, kommer att följs och analyseras av Åsa-Karin Engstrand.

Relaterad information

Kampanjen Ta snacket

Linköpings kommun lanserade 2019 kampanjen Ta snacket, som planeras att genomföras under fyra år. Kampanjen vänder sig till personer som använder hot, kontroll och våld i en nära relation och syftet är att de ska ta steget till en förändring. Kampanjen är ett länsövergripande samarbete mellan flera aktörer inom offentlig och ideell sektor.
Läs mer på kampanjsidan Ta snacket

Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Forum samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.
Läs mer omForum för genusvetenskap och jämställdhet

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.