Artificiell intelligens – AI – påverkar redan vår vardag och våra arbetsliv. Vid LiU bedrivs framstående forskning inom flera viktiga AI-områden som datorseende, djupinlärning, avancerat beslutsstöd och människans plats i AI-systemen. Nedan hittar du som journalist några av våra AI-experter.

Många blå sladdar som går in i en dator. Foto THOR BALKHED

Önskar du bild på någon av forskarna eller har frågor om listan är du välkommen att höra av dig till press@liu.se.

 • Fredrik Heintz, professor i datavetenskap. Forskar brett inom AI och autonoma system, särskilt kombinationen av maskininlärning och maskinslutsatsdragning samt tillitsfull AI (Trustworthy AI). Är även koordinator EU-nätverket TAILOR som tar fram en vetenskaplig grund för tillförlitlig AI och ansvarar för AI-forskning inom EUs partnerskap för AI, data och robotik (Adra).
  Kontakt: fredrik.heintz@liu.se, 013-28 24 28
 • Marco Kuhlmann, professor vid Institutionen för datavetenskap. Forskar om metoder för att analysera och generera naturligt språk med hjälp av datorer. Tillämpas i till exempel stora språkmodeller (ex. ChatGPT) och maskinöversättning.
  Kontakt: marco.kuhlmann@liu.se, 013-28 46 44
 • Linnéa Stenliden, biträdande professor i pedagogiskt arbete. Forskning som fokuserar på artificiell intelligens i utbildning och undersöker digitala, multimodala kommunikations- och undervisningspraktiker.
  Kontakt: linnea.stenliden@liu.se, 011-36 33 72
 • Michael Felsberg, professor i datorseende. Forskar på maskininlärning och djupa neuronnät för datorseende.
  Kontakt: michael.felsberg@liu.se, 013-28 24 60
 • Daniel Axehill, biträdande professor vid Institutionen för systemteknik. Forskar bland annat på rörelseplanering för autonoma fordon.
  Kontakt: daniel.axehill@liu.se, 013-28 40 42
 • Ericka Johnson, professor vid Tema genus. Forskar på mötet mellan teknik och människa i vårdsituationer och hur AI påverkar medicinsk vetenskap i framtiden.
  Kontakt: ericka.johnson@liu.se, 0706536619
 • Jonas Lundberg, professor i människocentrerad design. Forskning om samarbete mellan människa och AI/Automation för styrning av kritiska processer så som flyg- och sjöledningssystem.
  Kontakt: jonas.lundberg@liu.se, 011-36 34 52
 • Erik Frisk, professor i fordonssystem. Forskar på hur fordon kan ta automatiserade beslut samt förutse omgivningens förväntade beteende för att öka säkerheten och möjliggöra högre grad av automatisering.
  Kontakt: erik.frisk@liu.se, 013-28 57 14
 • Erik G. Larsson, professor i kommunikationssystem. Forskningen fokuserar bland annat på hur ett framtida mobilnät kan främja utnyttjandet av AI.
  Kontakt: erik.g.larsson@liu.se, 013-28 13 12
 • Rickard Armiento, universitetslektor vid avdelningen för teoretisk fysik. Utvecklar och använder AI för att hitta, förbättra och förstå nya material.
  Kontakt: rickard.armiento@liu.se, 013-28 12 49
 • Claes Lundström, adjungerad professor vid CMIV. Forskar på hur AI kan användas inom vården. Bland annat hur AI-verktyg ska kunna hjälpa patologer vid undersökning av vävnadsprover och diagnosticering av sjukdomar samt hur röntgenläkare kan få bättre analyser av röntgenbilder.
  Kontakt: claes.lundstrom@liu.se, 0706 055016
 • Nicolette Lakemond, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Undersöker hur organisationer kan ledas så att de på ett ansvarsfullt sätt kan bidra till, och dra nytta av, framväxten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system.
  Kontakt: nicolette.lakemond@liu.se, 013-28 25 25
 • Elina Rönnberg, biträdande professor vid Matematiska institutionen. Forskar på optimeringsmodeller och AI som kan tillämpas inom bland annat transport, flygplanselektronik och vårdplanering.
  Kontakt: elina.ronnberg@liu.se, 013-28 16 45
 • Lars Lindblom, biträdande professor vid Avdelningen för filosofi och tillämpad etik. Arbetar med frågor i gränslandet mellan teorier om rättvisa, policy och vetenskap med särskilt intresse för agentskap inom AI.
  Kontakt: lars.lindblom@liu.se, 013-28 18 05
 • Tom Ziemke, professor vid Institutionen för datvetenskap. Forskning om hur människor interagerar med sociala robotar och självkörande fordon.
  Kontakt: tom.ziemke@liu.se, 013-28 58 14
 • Marcus Persson, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Undersöker hur människor interagerar med teknik i arbetslivet och vilka konsekvenser teknikanvändningen och AI har på arbetssätt, kompetens och sociala relationer. Specialiserad på teknik och robottik inom äldreomsorgen, samt på digital automatisering inom Human Resource.
  Kontakt: marcus.persson@liu.se, 013-28 47 33

Kontakt