Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.
Tekniska fakulteten forskarutbildning medicinteknisk vetenskap Martin Hultman

Vår forskarutbildning anpassas individuellt utifrån de projekt som du som doktorand är verksam inom. Detta kan inkludera tillämpade metoder för insamling, bearbetning, visualisering och tolkning av medicinska och fysiologiska data.

Vid sidan av den tillämpade forskningen får du möjlighet att forska för att med ingenjörsmässiga metoder beskriva och förstå biologiska system, och utforska metoder för att påverka dem.

Exempel på våra forskningsområden: 

  • Biomaterial
  • Biomedicinsk bildvetenskap
  • Biomedicinsk optik
  • Hälsoinformatik
  • Klinisk informatik
  • Neuroteknik
  • Systembiologi

Gemensamt för alla forskningsinriktningar är att de syftar till att utveckla tekniska lösningar som förbättrar hälso-, sjuk- och friskvårdens möjligheter att diagnostisera och behandla patienter och främja hälsa. Forskningen och forskarutbildningen har också ett starkt fokus på att nyttiggöra resultaten.

Forskarutbildningen bedrivs vid Institutionen för medicinsk teknik, IMT. Vi är Sveriges första institution inom området och har sedan 1970 varit tongivande inom utvecklingen av medicinteknisk utbildning och forskning, både nationellt och internationellt.

IMT är belägen i anslutning till universitetssjukhuset i Linköping, vilket möjliggör tvärvetenskaplig spetsforskning i nära samarbete med medicinska forskare. Ett tydligt exempel på detta är att flera forskarstuderande genomför delar av sin forskning vid CMIV, ett nationellt och internationellt centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Vi har även en tradition av att doktoranders forskning och forskarutbildning bedrivs i nära samarbete med seniora forskare och handledare inom ramen för större forskningsprojekt. 

Studieplaner

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet