17 december 2021

Åtta LiU-forskare och två gästprofessorer tilldelas anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2021. Anslagen går till bland annat forskning om diabetes typ 1, psykisk ohälsa och risk för framtida fetma hos barn.

Det är stiftelsens andra utdelning från den rekordstora donationen på 130 miljoner kronor, från 2019. Donationen är en av de största från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet. I år delar stiftelsen ut drygt 8 miljoner kronor till forskning inom viktiga områden, bland annat diabetes typ 1, och psykisk ohälsa samt riskfaktorer för fetma och framtida hjärtsjukdomar tidigt i livet.

”Vi är oerhört glada att återigen kunna dela ut medel till angelägna och aktuella projekt inom barnmedicin. Donationen bakom Joanna Cocozzas stiftelse ger en enorm förstärkning av möjligheterna att bedriva forskning inom detta viktiga ämnesområde”, säger professor Johan D. Söderholm, stiftelsens ordförande.

"Jag är glad över att kunna hedra min systers minne genom att stödja barnmedicinsk forskning", säger Simon Cocozza, styrelseledamot i stiftelsen.

Här kan du läsa forskarnas egna
populärvetenskapliga
sammanfattningar om projekten

 

2021 års projektanslag tilldelas:

Karin Åkesson: ”Hur påverkas behandlingsresultat vid typ-1 diabetes med början i barndomen av; komorbiditet, socioekonomiska faktorer och kliniska faktorer”

• Rosaura Casas Projekt: “Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals”

• Marie Löf: "FUNKID: A prospective study on early life risk factors for obesity and cardiovascular disease markers in 9.5- year-old children".

• Gunilla Sydsjö: “Psykosocial hälsa och anpassning vid 20 års ålder. En longitudinell studie om barndomsfaktorers betydelse (gen-miljötrauma) för utveckling av psykisk ohälsa och psykosocial anpassning”.

Marie Larsson: “Taking control of the antiviral defense system to dampen the pathogenicity of the respiratory syncytial virus to improve the virus specific immunity”

Evalotte Mörelius: “An early intervention to support parent-infant interaction in the neonatal intensive care unit: A randomized controlled study”

Ulf Samuelsson: “Brain tumors in children: Clinical Applications of Novel Magnetic Resonance Biomarkers”

• Karel Duchen: “Long term symptoms in children after Covid-19 infection”.


2022 års anslag till externa gästprofessurer tilldelas Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn – under ledning av centrumchefen professor Laura Korhonen. Gästprofessorerna är:

Cindy W. Christian, professor vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. Hon är en framstående expert inom "Child Abuse Pediatrics" med lång erfarenhet av undervisning, forskning och utvecklingsarbete kring ämnet våld mot barn. Mer information: Cindy W. Christian, MD | Children's Hospital of Philadelphia

Robert S. Kahn, professor i pediatrik och verkställande ledare för den strategiska planen för Community Health vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Han har mer än 20 års erfarenhet inom området för samhälls- och befolkningshälsa och hans forskningsintressen är befolkningens hälsa, skillnader i barns hälsa och att bygga omfattande nätverk av stöd för att öka barns hälsa och utveckling. Mer information: https://www.cincinnatichildrens.org/bio/k/robert-kahn

För mer information, kontakta:
Stiftelsens ordförande, Johan D. Söderholm: johan.d.soderholm@liu.se
Laura Korhonen, centrumchef, Barnafrid: laura.korhonen@liu.se
Sekreterare, Kjerstin Augustsson Ödman: kjerstin.augustsson.odman@liu.se
För pressfrågor och bilder, kontakta Ulrik Svedin: 013-28 23 04 (0700-850907)

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.