07 april 2022

Att förstå vår historia är brännande aktuellt när kriget återigen rasar i Europa. Historieämnet på Linköpings universitet får nu en rejäl injektion genom en satsning på två nya professurer i samtids- respektive lokalhistoria.

Josefina Syssner och Jan-Ingvar Jönsson Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle, och LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson i samtal om den stora donationen till humaniora och samhällsvetenskap. "En historisk dag", sa Josefina Syssner. Charlotte Perhammar

En nybildad stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun, får ett startkapital på 100 miljoner kronor för att stödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Stiftelsens styrelse beslöt, på en direkt önskan från grundaren, att som ett första steg finansiera två professurer vid Linköpings universitet, en i samtidshistoria och en i lokalhistoria.

Josefina SyssnerJosefina Syssner Foto Christian Ekstrand– Detta är en fantastisk möjlighet för LiU som stärker och vitaliserar hela historieämnet. Donationen ger oss möjlighet att rekrytera ledande kompetens för utveckling av en livaktig och samtidsrelevant historisk forskning, säger Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle.

Stark forskningsmiljö

Bakom donationen ligger företagsledaren Michael Cocozza och hans hustru Catharina Högbom.

– Det finns ett stort symboliskt värde att en näringsidkare som har ett starkt engagemang i lokalsamhället även förstår betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap, säger Josefina Syssner.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor LiUJan-Ingvar Jönsson, rektor LiU Foto Charlotte PerhammarRektor Jan-Ingvar Jönsson gläds åt den möjlighet som Linköpings universitet nu får genom donationen som är en av de största i landet genom tiderna inom humaniora och samhällsvetenskap.

– Donationer som denna är naturligtvis fantastiskt och den kommer att göra stor skillnad för vårt universitet att bygga upp en stark forskningsmiljö inom historia. Men eftersom donationen är brett riktad finns det långsiktigt stora möjligheter att stärka forskningen även inom flera områden. Det är ett stort förtroende som vi åter igen får av familjen Cocozza som vi är mycket tacksamma för och som vi ska förvalta väl, säger Jan-Ingvar Jönsson.

De två professurerna ska nu utlysas och hanteras enligt de riktlinjer som finns för tillsättning av nya tjänster vid Linköpings universitet.

Vår viktiga historia

Historieämnet ligger Michael Cocozza varmt om hjärtat, i höstas publicerades hans bok Linköping 1921 – händelser och förhållanden i en svensk stad, en bok som ger ett perspektiv på vad som hänt i Linköping på 100 år. Det lokalhistoriska perspektivet för den framtida forskningen handlar dock inte bara om Linköping utan om regionen Östergötland.
porträttbildMichael Cocozza, givare till LiU Foto GORAN BILLESON
Samtidshistoria behandlar tiden från 1860-talet och framåt.

– För att förstå det som händer i världen nu behöver vi veta hur samhället förändrats över tid och vad förändringarna beror på. Vilken historiesyn vi har är också av betydelse. Ett exempel är den förvrängda historiesyn som Vladimir Putin står för, den påverkar oss alla just nu. Om vi förstår vår samtid och vår historia, vad som utvecklats väl och vad som skapat konflikter, kan vi undvika att göra om samma fel som våra förfäder gjort och samtidigt lära oss uppskatta de framsteg som gjorts. Vi får en bättre samhällsutveckling till nytta för framtida generationer, säger Michael Cocozza.

Kontakt

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.