03 maj 2024

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, ekonomisk historia, konsthistoria, statsvetenskap samt historia med inriktning modern historia.

Charlotte Perhammar

För Filosofiska fakulteten innebär det ett tillskott till de aktuella ämnena av aldrig tidigare skådat slag, enligt dekan Ulf Melin:

– Det är en fantastisk möjlighet att utveckla verksamheten vid institutionerna inom de här viktiga områdena. Det ger möjlighet att attrahera personer som är duktiga i sitt ämne och ge dem en väldigt god och långsiktig finansiering. Det är ju sällan vi har så här långsiktig extern finansiering till forskningsmiljöerna, säger Ulf Melin. 

Ovanlig donation i Sverige

Bakom donationen står makarna Catharina Högbom och Michael Cocozza som stärker sin sedan tidigare inrättade stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings
En man vid skrivbord.
Ulf Melin, dekan och professor vid Filosofiska fakulteten. Magnus Johansson
kommun. Stiftelsen har tidigare bidragit till anställningen av två professorer i historia, som nu är aktiva i verksamheten, och även möjliggjort att ett antal postdoktorer kunnat anställas.

– Jag inser att den här typen av donation till forskning är relativt ovanlig i Sverige. Här borde kapitalägarna se mer på USA och ta efter traditionen där. Kapitalskatterna i Sverige är idag så pass låga att det finns utrymme för att donera till forskningen. Kunskap och utbildning är det som mest bidrar till ekonomisk tillväxt och ökade möjligheter att förbättra vårt samhälle, säger stiftelsens ordförande, Michael Cocozza.

Breddning av forskningsområden

Han är själv särskilt nöjd med att det blir två nya professorer inom nationalekonomi - varav en inom ekonomisk historia - vilket han hoppas ska bredda ämnet vid Linköpings universitet.

– Placeringen av en professur inom ekonomisk historia inom forskningsmiljön nationalekonomi tror jag kommer vara utvecklande för bägge ämnesområdena. Internationellt görs den mest intressanta forskningen inom ekonomisk historia av personer med såväl teoretisk nationalekonomisk som historisk skolning. Den kombinationen saknas idag i
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU.
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU.Thor Balkhed
Sverige. Det ansluter också till den tvärvetenskapliga inriktningen inom Filosofiska fakulteten i Linköping.

När professorerna väl är på plats kommer deras uppdrag vara att bygga upp nya forskningsmiljöer. Stiftelsen har givetvis förväntningar på bra forskning, men också på att resultaten ska kommuniceras ut till allmänheten via seminarier, artiklar och andra sammanhang.

Detta stämmer väl överens med universitetets, fakultetens och institutionernas förväntningar, påpekar dekan Ulf Melin, som sedan en knapp månad även är ledamot i stiftelsens styrelse.

LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson välkomnar den stora donationen:

– Privata donationer är ett betydelsefullt stöd till vår forskning och kommer i framtiden att bli än mer viktigt då statens resurser är begränsade. Vi kan också med stolthet konstatera att många privata givare söker sig till LiU, säger han.

Fakta

Catharina Högbom och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun

Catharina Högbom och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun bildades 2022 för att stödja LiU:s forskning vid Filosofiska fakulteten och Medicinska fakulteten, samt kultur i Linköping.
– När denna femårsperiod är slut 2027 kommer stiftelsen att ha en så pass stor andel av forskningsbidragen till Filosofiska fakulteten att vi uppnår vad som rimligen måste anses vara ett tak. Vi får då titta på stiftelsens andra möjliga ändamål, det vill säga medicinsk forskning och kulturändamål i Linköping, säger Michael Cocozza.
Makarna har tidigare bildat en stiftelse för barnmedicinsk forskning kallad Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Den stiftelsen är nu inne på sitt femte verksamhetsår.

Kontakt

Vill du också göra nya framsteg möjliga?

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.