23 maj 2017

Från och med 1 juli 2017 är Martin Klinthäll föreståndare och avdelningschef för Centrum för kommunstrategiska studier. 

Martin Klinthäll är ny föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier från den 1 juli 2017. Bilden: Martin Klinthäll tar över föreståndarskapet på CKS efter Josefina Syssner. Foto: Anna Valentinsson

– Ledarskapsuppdraget känns jättespännande liksom forskningen och den starka, utåtriktade verksamheten på CKS, säger Martin Klinthäll.

Han kommer närmast från Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet där han varit avdelningschef. Att föreståndaren på CKS också är avdelningschef ser han som en styrka. Han beskriver sin ledarstil som lyssnande och diplomatisk och värnar den goda arbetsmiljön.

– Jag försöker att inte ha för bråttom och vara lyhörd och därigenom fatta bra beslut. Arbetsmiljön är viktig: det ska vara roligt att gå till jobbet. Då löser sig mycket av sig självt.

Ekonomi och migration

Martin Klinthäll disputerade i ekonomisk historia i Lund. Tidigare har han varit studierektor i företagsekonomi vid IEI och är knuten till REMESO sedan starten för tio år sedan. Hans forskning rör demografi, ekonomi, migration och arbetsliv. 

– Mycket av min forskning handlar om att anpassa sig efter utvecklingen, till exempel hur migration förhåller sig till arbetsmarknaden. Det är frågor som är kommunrelevanta men också heta i internationell forskning. Jag vill bidra till CKS forskningsmiljö där migrationsforskningen i dag saknas. På sikt ser jag att CKS och REMESO skulle kunna samarbeta, säger Martin Klinthäll. 

Vilken är din bild av CKS i dagsläget?

– Att det är en god samverkansmiljö och att det bedrivs mer forskning än jag trodde. Det finns en bra balans mellan lokal forskning och internationell publicering. 

Vad är det första du vill göra som föreståndare?

– Jag vill först lära känna medarbetarna och verksamheten och sätta mig in i forskningsarbetet. Och så vill jag lyssna in vilka förväntningar kommunerna och regionen har på oss. 

Anders Härnbro, ordförande i CKS styrelse, har lett rekryteringsprocessen: 

– CKS är ett nationellt och internationellt centrum för studier om kommuners strategiska utmaningar och föreståndaren behöver kunna leda en miljö som är fullt inriktad på forskning av hög kvalitet och samtidigt kunna förankra och återkoppla till de lokala aktörerna. Det är avgörande för att CKS ska vara framgångsrikt i sitt uppdrag. Martin har med sin erfarenhet och i våra diskussioner visat att han förstår och har engagemang både för frågorna och CKS egenart. 

Läs mer: Josefina om tiden som föreståndare

Senaste nytt från liu.se

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.