Här hittar du ett urval av LiU:s utbildningar för dig som yrkesverksam inom vård, omsorg och socialt arbete.

Läkare i samtal med patient.Foto johner.se/Caiaimage

LiU har expertis och forskning inom hela det medicinska området, allt från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning, vårdvetenskap och folkhälsa. Utbildningarna designas enligt pedagogiken problembaserat lärande (PBL), som vi var första universitet i Sverige att införa.

 

Vår medicinska utbildning och forskning bedrivs på Campus US som ligger i nära anslutning till Linköpings universitetssjukhus. Det är även här uppdragsutbildningarna hålls för dig som är yrkesverksam inom vård.

 

Hör gärna av er till oss med ert behov av kompetensutveckling!

Våra utbildningar

Tre läkare utför ett kirurgiskt ingrepp

Omvårdnad inom thorax- och kärlkirurgi, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar som sjuksköterska och som vill fördjupa dina kunskaper inom thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad.

Illustration av DNA

Genetisk analys för läkare

En utbildning för dig som är läkare inom klinisk genetik. Utbildningen ger dig kunskap om samtliga komponenter i ett laboratoriesvar från en genetisk analys och redskapen för att resonera kring metodval och analysstrategi samt tolka resultat.

Barn som målar ett ansikte

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

En webbaserad utbildning för dig som ska utbilda universitets- och högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på våld mot barn och unga.

Två knutna nävar över ett dokument med smileys.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7.5 hp

En utbildning för dig som i ditt arbete möter och behandlar barn som blivit utsatta för traumatiserande händelser och utvecklat symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT.

Käkkirurgisk operationstandvård för tandsköterskor, 15 hp

En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning på grundnivå för tandsköterskor.

Två kvinnor diskuterar framför en whiteboard-tavla

Handledning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin och ska handleda inom metoden TF-KBT. Du ska ha godkänd utbildning i TF-KBT och gedigen erfarenhet av metoden vid PTSD hos barn utsatta för olika former av traumatiserande händelser.

Relaterat innehåll

Kontakta oss