Här hittar du ett urval av LiU:s utbildningar för dig som yrkesverksam inom vård, omsorg och socialt arbete.

Läkare i samtal med patient.Foto johner.se/Caiaimage

LiU har expertis och forskning inom hela det medicinska området, allt från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning, vårdvetenskap och folkhälsa. Utbildningarna designas enligt pedagogiken problembaserat lärande (PBL), som LiU var först i Sverige med att införa. Vår medicinska utbildning och forskning bedrivs på Campus US som ligger i nära anslutning till Linköpings universitetssjukhus. Det är även här uppdragsutbildningarna hålls för dig som är yrkesverksam inom vård.

 

Vi erbjuder också några utbildningar inom socialt arbete, som bland annat behandlar integrationfrågor. 

 

Hör gärna av er till oss med ert behov av kompetensutveckling!

Våra utbildningar

Illustration av DNA

Genetisk analys för läkare

En utbildning för dig som är läkare inom klinisk genetik. Utbildningen ger dig kunskap om samtliga komponenter i ett laboratoriesvar från en genetisk analys och redskapen för att resonera kring metodval och analysstrategi samt tolka resultat.

Två knutna nävar över ett dokument med smileys.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7.5 hp

En utbildning för dig som i ditt arbete möter och behandlar barn som blivit utsatta för traumatiserande händelser och utvecklat symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT.

Medicinsk teknisk utrustning.

Medicinteknisk säkerhet

För dig som är medicinteknisk ingenjör och vill lära dig mer om fysiologiska effekter som uppkommer vid elektrisk ström, gas och joniserande strålning. Kursen innehåller även säkerhet, lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Käkkirurgisk operationstandvård för tandsköterskor, 15 hp

En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning på grundnivå för tandsköterskor.

Tre läkare utför ett kirurgiskt ingrepp

Omvårdnad inom thorax- och kärlkirurgi, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar som sjuksköterska och som vill fördjupa dina kunskaper inom thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad.

Kognitiv hörselvetenskap för audionomer, 4 hp

En distansutbildning för dig som arbetar inom audiologisk verksamhet för vuxna och vill fördjupa dina kunskaper om samspelet mellan kognition, hörsel och åldrande. Kursträffarna sker online.

Relaterat innehåll

Kontakta oss