Nyheter som ger dig en inblick i Barnafrids arbete med att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn och unga. 

Nyheter från Barnafrid

Kvinna pratar med mindre pojke

Ny toolbox ger socialtjänsten kunskap om trauma

En ny toolbox för yrkesverksamma inom socialtjänsten har tagits fram som ett verktyg för hur man kan agera i kontakten med barn som upplevt svåra händelser.

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll

Sverige får ett mer omfattande utreseförbud för barn och unga

Sveriges riksdag sa ja till en utvidgning av utreseförbudet som omfattar fler former av utsatthet och kränkningar. Den nya lagstiftningen ska skydda barn och unga mot skadliga utlandsvistelser.

Porträtt av Erica Mattelin som står och håller sin avhandling i händerna

Resiliens och hälsa hos barn och unga som flytt till Sverige

Den 12 april disputerade Erica Mattelin, doktorand hos Barnafrid, med avhandlingen Resiliens, psykisk hälsa och våldsutsatthet hos individer med tidigare eller nuvarande erfarenheter av att vara på flykt i Sverige.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll

Proposition om utvidgat utreseförbud för att skydda barn och unga

Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I en proposition till riksdagen föreslås att utreseförbudet i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska utvidgas.

Nallebjörn med stickad tröja som sitter på en fönsterbräda och tittar ut.

Uppföljning visar att tillämpningen av barnfridsbrottet brister

Samhället behöver göra mer för att tillvara barnets rätt att bli hörd samt få skydd, stöd och behandling i ärenden som rör barnfridsbrott. Det visar en uppföljande kartläggning gjord av Barnafrid hösten 2023.

Louise Åhlén; NOA

Hon vill se mer samverkan kring barn utsatta för sexualbrott på nätet

Vi ser att ungas utsatthet på olika plattformar ökar, samtidigt som den tekniska utvecklingen går mycket fort och brottsligheten ändras i takt med den. Men polisen själv kan inte bryta brottsligheten själva, säger Louise Åhlén på NOA.

Rumsmiljö med en filmkamera på stativ riktad mot tre personer i oskärpa runt ett samtalsbord.

Förskolan får eget gruppspår i basprogram våld mot barn och unga

Haninge kommun och Barnafrid har tillsammans anpassat Basprogram om våld mot barn och unga för personal i förskolan. Våren 2024 lanseras "Gruppspår förskola" som tar avstamp i pedagogernas arbete och utmanande situationer i vardagen.

Svartvit bild där barn sitter på gren bredvid en tecknad, svart fågel.

Tema: Traumatisk sorg hos barn och unga

De senaste årens forskning har förändrat förståelsen av hur vi ser på sorg och vad som är viktigt för att hantera sorg. Den 21 februari anordnar Barnafrid en digital nätverksträff på tema traumatisk sorg.

Barn leker doktor med nalle

Majblomman stödjer forskning om hälsoundersökningar av barn och unga

Godfried van Agthoven, överläkare vid barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus och doktorand vid Barnafrid har beviljats 200 000 kronor av Majblommans Riksförbund till sin forskning.

Frida Metso Johansson framför skärm där det står Barnafridskonferensen

Barnafridskonferensen 2024

Under två dagar samlades över 600 personer, från Ystad i söder till Umeå i norr och från nordens alla länder för att delta i Barnafridskonferensen. Deltagarna kom från ett 10-tal myndigheter, 30 tal kommuner och 40 tal organisationer.

Alicia Nevriana med blombukett och diplom

Hon får Barnafridspriset 2024

Forskaren Alicia Nevriana vid Karolinska Institutet får Barnafridspriset 2024. Juryn belönar hennes doktorsavhandling som belyser sambandet mellan sociala förhållanden och psykisk och fysisk hälsa i Sverige.

Kontakt