Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik är ett eget skolämne som bör synas på skolornas scheman redan från första klass. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.

Under senare år har flera initiativ tagits för att främja diskussioner kring teknikundervisning samt att initiera, stödja och genomföra forskning inom teknikområdet. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

Under de olika rubrikerna ovan hittar du information om våra inspirationsmaterial, våra samarbetspartners, vår kompetensutveckling och mycket mer.

Nyheter från CETIS

Kalendarium

Digital träff med information från Skolverket om förändring i teknikprogrammets ämnesplaner

Skolverket och CETIS bjuder in till en digital träff med information och diskussion kring konsekvenser av de föreslagna ändringarna i ämnesplaner och programstruktur för teknikprogrammet. Öppen för alla med intresse för de föreslagna ändringarna.

Börjar 20 mars 2023 kl. 15.30
Slutar 20 mars 2023 kl. 17.00
Plats Online via Zoom - länk skickas ut till anmälda.
Kontakt Charlotta Nordlöf
011-150000

Webbinarium om lärande för hållbar utveckling inom naturvetenskap och teknik

Utveckla dina kunskaper i hur du kan integrera frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervsningen, hur du kan göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och rusta dem inför framtiden. CETIS deltar i Skolverkets webbinarium.

Börjar 28 mars 2023 kl. 15.00
Slutar 28 mars 2023 kl. 17.00
Plats Webbinarium om lärande för hållbar utveckling inom naturvetenskap och teknik
Kontakt Claes Klasander
011-36 33 07

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.