Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik - ett eget skolämne

Teknik är ett eget skolämne i grundskolan som sedan 2017 omfattas av 200 undervisningstimmar. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

CETIS har till huvuduppgift att tillsammans med flera aktörer utveckla teknikundervisningen. Under rubrikerna ovan hittar du information om inspirationsmaterial, samarbetspartners,  kompetensutveckling, tidskrift med mera. 

Nyheter och tips från CETIS

Omslag till presentation med gröna blad och en glödlampa.

Presentationer av teknikundervisning

Vi har ställt frågan till tekniklärare och tekniklärarutbildare om de vill dela med sig av sin undervisning. Nu börjar vi fylla på med presentationer. Först ut är teknikprojektet Uppfinning+miljö=sant.

Claes Klasander poserar framför ledartext.

Teknikens roll för hållbar utveckling

Teknikens roll för hållbar utveckling är temat i Klasanders senaste ledare i tidskriften Teknikundervisning i skolan. Läs den här.

CETIS omslag till nyhet för tidskrift 23-3.

Tidskrift - september 2023

Läs om hur vi kan tänka kring mångfald inom teknikområden, hur lekplatsen kan inspirera till konstruktion, hur teknikutveckling påverkar samhällsutveckling, ritteknik i åk 9 och Klasanders aktuella ledare och mycket mer. Trevlig läsning!


Tidskrift - september 2023
Flicka bygger en elektrisk bil.

Välkommen till nytt läsår!

Söker du inspiration inför din teknikundervisning har CETIS flera material som innehåller teman för att utveckla olika förmågor inom ämnet. Du kan hitta något för alla årskurser och inom olika områden.

Arnold Pears tackar och tar Charlotta Nordlöf i hand.

Charlotta Nordlöf - Lärares transformering av teknikämnet

CETIS medarbetare Charlotta Nordlöf har disputerat med sin avhandling Lärares transformering av teknikämnet. Lärares mål, val och syften har betydelse för transformeringen av ämnet.

Bild med flera tekniska artefakter och en hand som håller en lysande glödlampa.

Röda tråden - ett CETIS dokument

CETIS har tagit fram ett första Röda tråden-dokument för att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna  och utveckling från förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.