Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


Tekniken i skolan nr 4 2016

Tekniken i skolan nr 4, 2017
I årets sista Tekniken i skolan passar vi på att uppmärksamma två jubilarer, NTA och Teknikåttan. Claes Klasander och Thomas Ginner ger sin syn på teknikämnet som ett både teoretiskt och praktiskt skolämne. Jeanni Flognman berättar om sin studie om förskollärarstudenters uppfattning om teknik och vi funderar på om inte ett nobelpris i teknik vore motiverat. Vi tittar tillbaka på årets konferens och kan passa på att berätta att nästa höst planerar vi för TiS 2018. Trevlig läsning! 

Teknik 200 timmar!

Tänk 200! Läs argumenten i foldern.

Regeringens förslag är 200 timmar för teknikämnet. Läs argumenten här:
Teknik 200!

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

Nytt år och nya teknikutmaningar.

Välkommen tillbaka till ny termin! 

Vilka tekniska system har du mött under lovet? Avisning av flygplan, liftsystem, plogbilar eller kanske helt andra saker. Kanske något att diskutera så här de första dagarna i skolan?

Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2017-12-18
  Skolförordning (2011:185) - Sveriges Riksdag
  Nu är det beslutat att Teknik ska ha 200 timmar! Det fattades den 30 november 2017 och du kan läsa mer via länken ovan. Timplanen finns under rubriken Bilaga 1. Beslutet träder i kraft 2018-07-01.
 • 2017-12-18
  Ny webbkurs Om programmering - Skolverket
  Den 8 januari öppnar kursen för anmälan.
 • 2017-12-18
  Filmtips - Skolan och framtiden - Skolministeriet - UR Skola
  Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens kommer att förändra framtidens arbetsmarknad. Det är de flesta som spanar in i framtiden överens om. Betyder det här att också skolan måste förändras? Ja, menar företrädare för både näringsliv och forskning världen över.
 • 2017-12-04
  CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2017 - Tekniken i skolan
 • 2017-11-01
  Dokumentationen från TiS 2017 är nu sammanställd. Du hittar den här:
  Dokumentation från konferensen Tekniken i skolan i Norrköping 16-17 oktober 2017
 • 2017-09-13
  Digital kompetens – mer än programmering, Origo
  Läs artikeln om Digital kompetens - mer än programmering. Claes Klasander ger sin bild i tidningen Origo.
 • 2017-07-01
  Teknikämnets kursplan reviderad
  Styrdokumentet för teknkämnet är reviderat med skrivningar om digital kompetens. Läs mer:
  Grundskola - Styrdokument
 • 2017-05-22
  Digital kompetens - mycket mer än programmering!
  Läs en längre version av ledaren där Claes Klasander utvecklar resonemangen vidare kring digital kompetens.
 • 2017-05-08
  Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket
  På Skolverkets lärportal erbjuds modeller för kompetensutveckling. Nu finns moduler i Teknik, för årskurs 1-9. Modellerna bygger på kollegialt lärande och för teknikämnet är teknikens förändring och dess konsekvenser först ut. Den här modulen tar avstamp i förmågorna fyra och fem som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval samt att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling. Läs mer via länken ovan.
 • 2017-04-07
  Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering - Skolverket
  Skolverkets förslag att alla elever ska kunna läsa programmering, oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer, är ute på remiss. Förslaget innehåller ändringar i Skolverkets föreskrifter för gymnasial utbildning samt vidareutbildningen med ett fjärde tekniskt år när det gäller programmeringsämnen, ämnen i programfördjupningar, behörighetsregler m.m. Handlingarna hittar du på Skolverkets hemsida via länken ovan.
 • 2017-03-10
  Digital kompetens
  Nu har regeringen bestämt sig om "digital kompetens". Bra! En del i dessa initiativ påverkar teknikämnet. Men, kom ihåg, detta berör några formuleringar i ämnets centrala innehållet. De fem förmågorna består! Det finns en stor bredd i kursplanens syfte, förmågor och centralt innehåll. Kursplanens helhet är ett löfte till eleverna om en god undervisning de ska få möta! Det är oerhört angeläget att eleverna får förståelse för vad man kan göra med digital teknik, hur sensorer kan användas för att styra och kontrollera tekniska lösningar och system, hur det digitaliserade samhället förändras, vilka konsekvenser som kan uppstå etc. - mycket av detta finns redan angivet i kursplanen. Låt det därför inte enbart handla om att programmera och koda. Det är att reducera ett sådant viktigt innehåll. Planera för en bred teknikundervisning och använd både tid och resurser på ett klokt sätt! En sista sak: kom ihåg att skilja på IKT och teknikundervisning. Precis som i alla andra ämnen kan man i teknikundervisningen använda IKT. Men att träna på IKT är inte teknikundervisning. //Claes Klasander. Läs mer på Regeringens hemsida:
  Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner - Regeringens hemsida
 • 2017-02-20
  Följ CETIS på Instagram.
  CETIS finns nu på Instagram. Följ oss gärna!
 • 2017-02-20
  Teknik i skolan – en utmaning för samhället
  Via länken ovan kan du ladda ner Edvard Nordlanders och Jan Grenholms kapitel Teknik i skolan - en utmaning för samhället. I artikeln beskrivs hur teknikundervisningen i den svenska grundskolan ska gå tillväga utifrån kursplanetexten. Men besitter lärarna den kunskap som krävs för att genomföra kursplanens mål? I artikeln diskuteras även möjligheten, eller svårigheten, till framtida lärarförsörjning genom att ta exempel från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
 • 2017-01-10
  Programmera mera - UR
  Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern.

 

 -