Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik är ett eget skolämne som bör synas på skolornas scheman redan från första klass. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.

Under senare år har flera initiativ tagits för att främja diskussioner kring teknikundervisning samt att initiera, stödja och genomföra forskning inom teknikområdet. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

Under de olika rubrikerna ovan hittar du information om våra inspirationsmaterial, våra samarbetspartners, vår kompetensutveckling och mycket mer.

Nyheter från CETIS

Kalendarium

Webbinarium om lärande för hållbar utveckling inom naturvetenskap och teknik

Utveckla dina kunskaper i hur du kan integrera frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervsningen, hur du kan göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och rusta dem inför framtiden. CETIS deltar i Skolverkets webbinarium.

Börjar 28 mars 2023 kl. 15.00
Slutar 28 mars 2023 kl. 17.00
Plats Webbinarium om lärande för hållbar utveckling inom naturvetenskap och teknik
Kontakt Claes Klasander
011-36 33 07

Programmering i förskolan

I det här webbinariet får vi ta del av hur Strängnäs kommun arbetar med att utveckla programmeringsundervisningen på förskolorna. Sarah Wolf Näsström och Bella Karlsson har tagit fram en "programmeringsbox" med material och tillhörande handledning.

Börjar 14 april 2023 kl. 15.30
Slutar 14 april 2023 kl. 16.00
Plats Online via Zoom. Länk meddelas inom kort.
Kontakt Pernilla Sundqvist
021-101336

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.