Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS Visa/dölj innehåll

Teknik är ett eget skolämne som bör synas på skolornas scheman redan från första klass. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.

Under senare år har flera initiativ tagits för att främja diskussioner kring teknikundervisning samt att initiera, stödja och genomföra forskning inom teknikområdet. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

Under de olika rubrikerna ovan hittar du information om våra inspirationsmaterial, våra samarbetspartners, vår kompetensutveckling och mycket mer.

Nyheter från CETIS Visa/dölj innehåll

Inspirationsmaterial Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.