Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik - ett eget skolämne

Teknik är ett eget skolämne i grundskolan som sedan 2017 omfattas av 200 undervisningstimmar. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

CETIS har till huvuduppgift att tillsammans med flera aktörer utveckla teknikundervisningen. Under rubrikerna ovan hittar du information om inspirationsmaterial, samarbetspartners,  kompetensutveckling, tidskrift med mera. 

Nyheter och tips från CETIS

Inomhus porträtt av Ellen Mårtensson som sitter vid ett cafébord.

Bytte civilingenjörsstudier till tekniklärarstudier

För Ellen Mårtensson blev ett studieuppehåll och ett lärarvikariat början på en nya bana som leder till tekniklärare. Här berättar hon om erfarenheter, lärarutbildningen, lärarrollen och teknik.

Hand som håller i skärm som visar ett spel.

Artificiell intelligens och teknikundervisningen

Vad tycker AI om sig själv, eller om sin egen roll i skolans teknikundervisning? Claes Klasander promtade frågan i ChatGPT och fick svar. Här delar Klasander med sig av sina intryck och slutsatser kring AI i teknikundervisningen.

Presentationsbild om AI på teknikprogrammet.

AI på teknikprogrammet

Hur kan AI-assistenter bli en del av teknikprogrammet och hur kan vi undervisa med hjälp av dem? De kan förstärka och förenkla olika delar av undervisningen, som ljud och bild.

Puffbild med ungdomar vid ett bord.

Tidskrift - januari 2024

Läs om hur vi kan tänka kring AI i teknikundervisningen, hur Teknik på turné kan inspirera elever, om ett samarbete mellan gymnasieprogram och hur uppfinning och miljö är lika med sant. Läs Klasanders aktuella ledare och mycket mer. Trevlig läsning!


Tidskrift - januari 2024
Claes Klasander poserar framför ledartext.

Teknikundervisning och STEM

Grundskolans teknikämne har innehållsmässigt förändrats avsevärt de senaste fem decennierna, men fler behöriga lärare behövs, menar Claes Klasander i senaste ledaren i tidskriften Teknikundervisning i skolan. Läs den här.

Lila bokstäver AI på bland trådar.

Ny tekniks påverkan på teknikundervisning

Den snabba utvecklingen av AI påverkar samhället i stort och även skolans teknikundervisning. Hur kan vi tänka och var finns information?

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.