Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik - ett eget skolämne

Teknik är ett eget skolämne i grundskolan som sedan 2017 omfattas av 200 undervisningstimmar. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

CETIS har till huvuduppgift att tillsammans med flera aktörer utveckla teknikundervisningen. Under rubrikerna ovan hittar du information om inspirationsmaterial, samarbetspartners,  kompetensutveckling, tidskrift med mera. 

Nyheter och tips från CETIS

Löpbana med häcklöpare.

Snabbare, högre, starkare

I sommar kan vi följa de 33e olympiska sommarspelen som i år genomförs i Paris. År 1912 stod Stockholm värd för spelen och utvecklingen av material och idrottsliga prestationer är nu på en helt annan nivå. Hur har tekniskt kunnande bidragit?

Kärnkraftverk

Teknikhistoriska lärdomar

Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH, svarar här på några frågor kring teknikhistoria, framtidens teknikutveckling, drivkrafter och konsekvenser av teknikanvändning.

Bild med flera tekniska artefakter och en hand som håller en lysande glödlampa.

Röda tråden - CETIS dokument

CETIS har tagit fram två första Röda tråden-dokument för att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna  och utveckling från förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet. Läs mer här.

Omslag CETIS tidskrift med bild av Fallkirk Wheel.

Tidskrift - maj 2024

Läs hur Adnan tänkte vid val av gymnasiearbete, om hur två lärare undervisar i teknik i åk 1 och 8. Läs Thomas Ginners text om hur engelska kanalerna förändrade förutsättningar för utveckling. Du hittar Klasanders aktuella ledare, boktips m.m.


Tidskrift - maj 2024
Claes Klasander poserar framför ledartext.

Att bryta ingrodda genusmönster

Det finns många skäl att fundera över teknikens koppling till genus. Är all ”hård teknik” manligt kodad? Är all ”mjuk teknik” kvinnligt kodad? Läs Claes Klasanders tankar i senaste ledaren i tidskriften Teknikundervisning i skolan.

Flicka vid robotarm.

Genus och teknik - en existentiell fråga i dag?

Har det alltid varit så och finns det en naturlig koppling mellan genus och teknik? Inte vad det verkar som om vi tittar brett på vad forskningen visar, säger Cecilia Åsberg, professor i genus, natur och kultur vid LiU.

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.