Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS

Teknik - ett eget skolämne

Teknik är ett eget skolämne i grundskolan som sedan 2017 omfattas av 200 undervisningstimmar. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

CETIS har till huvuduppgift att tillsammans med flera aktörer utveckla teknikundervisningen. Under rubrikerna ovan hittar du information om inspirationsmaterial, samarbetspartners,  kompetensutveckling, tidskrift med mera. 

Nyheter och tips från CETIS

Omslag CETIS tidskrift med bild av Fallkirk Wheel.

Tidskrift - maj 2024

Läs hur Adnan tänkte vid val av gymnasiearbete, om hur två lärare undervisar i teknik i åk 1 och 8. Läs Thomas Ginners text om hur engelska kanalerna förändrade förutsättningar för utveckling. Du hittar Klasanders aktuella ledare, boktips m.m.


Tidskrift - maj 2024
Claes Klasander poserar framför ledartext.

Att bryta ingrodda genusmönster

Det finns många skäl att fundera över teknikens koppling till genus. Är all ”hård teknik” manligt kodad? Är all ”mjuk teknik” kvinnligt kodad? Läs Claes Klasanders tankar i senaste ledaren i tidskriften Teknikundervisning i skolan.

Flicka vid robotarm.

Genus och teknik - en existentiell fråga i dag?

Har det alltid varit så och finns det en naturlig koppling mellan genus och teknik? Inte vad det verkar som om vi tittar brett på vad forskningen visar, säger Cecilia Åsberg, professor i genus, natur och kultur vid LiU.

Utomhusporträtt av Sara Nelson som står mot en bakgrund av gröna blad.

Teknik och mångfald - förebilder inom teknikområdet

Hur ger vi elever förebilder inom olika teknikområden? Sara Nelson, tekniklärare i årskurs 7-9 på Nyvångsskolan vill synliggöra mångfald och här ger hon exempel på hur hon undervisar kring detta i teknikämnet i årskurs 9.

Inomhus porträtt av Ellen Mårtensson som sitter vid ett cafébord.

Bytte civilingenjörsstudier till tekniklärarstudier

För Ellen Mårtensson blev ett studieuppehåll och ett lärarvikariat början på en nya bana som leder till tekniklärare. Här berättar hon om erfarenheter, lärarutbildningen, lärarrollen och teknik.

Hand som håller i skärm som visar ett spel.

Artificiell intelligens och teknikundervisningen

Vad tycker AI om sig själv, eller om sin egen roll i skolans teknikundervisning? Claes Klasander promtade frågan i ChatGPT och fick svar. Här delar Klasander med sig av sina intryck och slutsatser kring AI i teknikundervisningen.

Inspirationsmaterial

Sociala medier

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.