Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
CETIS - Centrum för tekniken i skolan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta   - English - information about CETIS.English -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 

CETIS nyhetsbrev

Ge tips till nyhetsbrevet!


CETIS nyhetsbrev nr 3, 2021 - länk till nyhetsbrevssidan.
CETIS nyhetsbrev - Teknikundervisning i skolan nr 3, augusti 2021

I höstens första nyhetsbrev skriver Stina Wessman om människan i teknikprocesser, ta del av hur två lärare på Lidingö undervisar kring Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar, läs om när eleverna på en grundsärskola arbetar med konstruktioner och begrepp. På en gymnasieskola vävs Teknik 1 och hållbar utveckling samman, och som Claes Klasander menar i ledaren, ett område där blicken ska hållas riktad mot den konstruerade världen. Du hittar fler spännande texter och som vanligt nya boktips. Trevlig läsning!

CETIS - Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan

Välkommen tillbaka till nytt läsår!

Välkommen tillbaka till nytt läsår!


Senaste nytt inom området
teknik och teknikundervisning

 • 2021-09-08
  Skolverkets webbinarier kring de reviderade kursplanerna
  Skolverket anordnar i samverkan med de nationella resurscentrumen i biologi, fysik, kemi, teknik samt naturvetenskapsämnenas och teknikens didaktik fyra webbinarier för att skapa vägledning kring de reviderade kursplanerna i NO och teknik. Du kan anmäla dig redan nu:
  Ljuset på skolans NT-undervisning HT22 - KRC
 • 2021-08-31
  CETIS nyhetsbrev nr 3, 2021I höstens första nyhetsbrev skriver Stina Wessman om människan i teknikprocesser, ta del av hur två lärare på Lidingö undervisar kring Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar, läs om när eleverna på en grundsärskola arbetar med konstruktioner och begrepp. På en gymnasieskola vävs Teknik 1 och hållbar utveckling samman, och som Claes Klasander menar i ledaren, ett område där blicken ska hållas riktad mot den konstruerade världen. Du hittar fler spännande texter och som vanligt nya boktips. Trevlig läsning!
  CETIS nyhetsbrev - Teknikundervisning i skolan nr 3, augusti 2021
 • 2021-08-25
  Till lärarutbildare och andra med intresse i att sprida CETIS information
  Powerpointpresentation om CETIS verksamhet. CETIS har sammanställt en presentation i Powerpoint som du kan använda för att berätta om CETIS. Till exempel kan den användas när du träffar nya studentgrupper i teknik (alla från förskola till ämneslärare på gymnasiet). Presentationen innehåller bland annat information om våra olika inspirationsmaterial, vår hemsida och vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Vi hoppas att den kommer fungera bra i ditt sammanhang! Du hittar den här:
  CETIS - Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - Powerpoint-presentation (27 MB)
 • 2021-06-21
  Framtidens lekplats år 2121 - Chalmers
  Tekniktävling 2021-2022 för årskurs 5 och 6. Anmälan öppen till och med den 17 september 2021.
 • 2021-06-21
  Ledig tjänst som pedagogisk utvecklare inom Teknik och Matematik vid Vetenskapens Hus:
  Pedagogisk utvecklare inom matematik och teknik vid Vetenskapens Hus - KTH
 • 2021-05-25
  I teknikämnets tjänst – CETIS firar 25 år!
  CETIS startade 1993 som ett resurscentrum för teknikundervisning och den 29 maj 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett "Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i förskola och grundskola". Via länken ovan delar några av våra viktiga samarbetspartners med sig av sina tankar om oss, du kan också läsa om vår verksamhet under de första 25 åren.
 • 2021-05-07
  Utomhusteknik med Göran Grimvall
  Ta del av Göran Grimvalls häfte som bland annat är avsett som en inspirationskälla och guidebok till utomhusaktiviteter inom skolans teknikämne. Det kan till exempel ligga till grund för en skola att göra en "teknikstig" i stil med de naturstigar som finns:
  Utomhusteknik – en guidebok (pdf 8 MB, ny flik)
 • 2021-05-07
  Tre forskningsprojekt får pengar från Norrköping - LiU:s webbplats

  Forskningsprojekt om barn meningsskapande i bl.a. Teknik tilldelas anslag. Läs mer via länken ovan.

 • 2021-04-26

  CETIS har tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), NTA Skolutveckling, Teknikföretagen och Smartare Elektroniksystem framfört argument till regeringen för att de bör omvärdera förslaget när det gäller undervisningstiden för teknikämnet. Läs vår skrivelse här:
  Omvärdera timplaneförslaget avseende skolämnet Teknik (pdf)

 • 2021-03-19
  Kommentarmaterial till kursplanen i teknik - Skolverket
  Nu finns kommentarmaterialet till de nya kursplanerna i Teknik på Skolverket. Den börjar gälla från 1 juli 2022. Det går bra att beställa eller ladda hem via länken ovan.
 • 2021-03-19
  Järnvägsmuseets digitala lektion om ångteknik (5 minuter)
  Järnvägsmuseet i Gävle kämpar på i pandemin och har börjat med digitala lektioner. I första filmen får du svar på hur en ångmaskin fungerar, hur man får ett ånglok att rulla med hjälp av eld och vatten samt vad aggregationstillstånd är. Du hittar filmen här:
  Ångteknik - Skola - Järnvägsmuseet
 • 2021-02-17
  Jämförelse mellan kursplanen i Teknik inom Lgr11 och "Lgr22"
  Den föranstaltade implementeringen av de reviderade nationella kursplanerna är uppskjuten till 1 juli 2022. Under tiden kan man förbereda sig genom att jämföra de likheter och skillnader som finns. CETIS erbjuder här en möjlighet genom att vi lagt de två kursplanerna jämte varandra. Läs mer via länken ovan.
 • 2021-02-08
  Verksamhetsberättelse 2020
  Här hittar du CETIS verksamhetsberättelse med information om bl.a. vad vi arbetat med i vår egen verksamhet samt olika samarbeten vi haft. Verksamhetsberättelsen är ett offentligt dokument och du hittar den via länken ovan.
 • 2021-02-08
  Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare
  Nu har regeringen fattat beslut om de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2022.
 • 2021-02-03
  Nytt inspirationsmaterial från CETIS!
  Mycket i de Globala målen kräver teknikkunskaper för att förstå, värdera, argumentera för att göra de olika val som gagnar individ, samhälle och världen i stort. Vårt nya material pekar på de teknikkunskaper som kan vara till hjälp i detta. Ta del av materialet här:
  Teknikundervisning om de Globala målen
 • 2021-02-03
  Nätverk för gymnasieskolans Teknikprogram
  Har du någon gång tänkt att du behöver prata med någon annan som undervisar i samma kurser som du? Vi har sett att det finns ett behov av nätverk för gymnasielärare på Teknikprogrammet. Nu vill vi hjälpa till att starta ett nätverk för dig som undervisar på Teknikprogrammet. Du hittar intresseanmälan och information via länken ovan. Träffarna kommer vara digitala.
 • 2021-02-01
  Prenumeration - Tekniken i skolan - meddela oss din e-postadress
  Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev Tekniken i skolan? Du får det till den e-post du anmäler via länken ovan. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och innehåller artiklar, forskningsinformation, boktips och mycket mer. Välkommen med din anmälan!


Följ CETIS på Instagram.  - Följ CETIS på Facebook - 
CETIS finns på Instagram och Facebook. Följ oss gärna!

 

 

 

 

 -