03 juli 2023

I slutet av juni bjöds över 600 unga forskare och 40 nobelpristagare från hela världen in till nobelkonferensen Lindau Nobel Laureate Meetings. På plats i Tyskland befann sig två LiU-doktorander som fick upplevelser för livet.

Två personer står på en balkong i Lindau.
Damon Frampton och Lotta Velin njöt av Lindau och den vackra miljön vid Bodensjön.

I staden Lindau vid Bodensjön i södra Tyskland samlades unga och lovande forskare från 100 länder. De yngre förmågorna fick möjligheten att under sex dagar samtala med tidigare Nobelpristagare, lyssna på föreläsningar, delta i diskussioner och nätverka med andra unga forskare inom fysiologi/medicin.

Nya frågor

Personer som står tillsammans för en gruppbild under nobelkonferensen i Lindau.Att nätverka och mingla med nya bekantskaper är minst lika viktigt på en konferens. De båda doktoranderna tillhör institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Damon Frampton, doktorand i Sara Liins forskargrupp, forskar till vardags om jonkanaler och elektrofysiologi. De interaktiva momenten under konferensen såg han som de mest givande.

– Jag tyckte verkligen om de mer interaktiva sessionerna, i synnerhet ”Open Exchanges” där bara unga forskare och nobelpristagare satt i ett rum och hade livliga och fascinerande diskussioner. Det var många intressanta diskussioner kring vetenskap och diplomatik. Till exempel hur man kunde jobba för att stärka vetenskapliga band mellan länder för att minska risken för konflikter.

Lotta Velin, doktorand vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC), forskar inom global hälsa. Hon fick reflektera över frågor som hon annars inte brukar göra.

– Det bästa med konferensen tycker jag var möjligheten att få reflektera över övergripande frågor relaterade till ens forskningsbana. Vilken typ av forskare vill jag bli? Hur kan man bli en ansvarsfull forskare? Hur kan man förhålla sig till större sociala frågor som forskare? Genom olika seminarier och frågestunder med nobelpristagare, samt i samtal med andra unga forskare med olika bakgrunder och forskningsintressen fanns det gott om utrymme för reflektion kring dessa viktiga ämnen som jag annars inte brukar stanna upp och fundera så mycket över.

Att ha roligt

Vad tar ni med er hem till Sverige?

– Det är svårt att sätta ord på det, men jag känner mig mycket friskare på något sätt. Intellektuellt uppfriskad om man kan säga så. Jag känner en ny motivation och ett nytt driv. Jag vet vad jag vill, och jag känner mig redo att ta stegen för att nå dit, säger Damon Frampton.

Lotta Velin instämmer och fyller i.

– Jag tar med mig många nya idéer och många kloka råd! Ett specifikt råd som jag tar med mig hem är vikten av att ha roligt som forskare. Det blev tydligt under veckan att det inte finns ett ”rätt sätt” att ta sig an forskning, men alla nobelpristagare delade en stor passion för det de gör och har låtit det styra dem under karriärens gång.

Vilka tre ord beskriver bäst det ni upplevt i Lindau?

– Deras slogan ”Educate. Inspire. Connect.” är ganska passande!, säger Damon Frampton.

– Drivkraft, lekfullhet, öppenhet. Det tycker jag är ledord som genomsyrade synen på forskningen under den veckans gång, säger Lotta Velin.

Om konferensen

Nobelkonferensen, The Lindau Nobel Laureate Meeting, är en årlig vetenskaplig konferens som hålls i Lindau, Tyskland, sedan 1951. Målet är att sammanföra nobelpristagare och unga forskare för att främja vetenskapligt utbyte mellan olika generationer, kulturer och discipliner. Du kan läsa mer om eventet via deras hemsida: www.lindau-nobel.org

Tio bilder från Lindau

LiU-doktoranderna

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.