28 mars 2024

I sin forskning måste doktoranden Thomas Heeger ta hänsyn till allt från hydraulik, mekanik och elektronik till programmering och akustik. Då blir det sällan tråkigt.

Man omgiven av grävmaskiner.
Thomas Heeger, doktarand vid LiU.
Han forskar på hur stora arbetsmaskiner som drivs med diesel ska elektrifieras.

− Att doktorera är verkligen intressant hela tiden! Det är en bra blandning av teori och praktik, och dessutom något nytt att lära sig hela tiden. Vi diskuterar koncept, gör beräkningar och simuleringar, förbereder testbänkarna i labbet och utför även tester i labbet, berättar han.
Man omgiven av grävmaskiner.
Thomas Heeger, doktarand vid LiU. Foto: Privat

Deltidsjobbet avgjorde

Thomas Heeger gick sin grundutbildning inom maskinteknik vid tekniska högskolan och universitetet RWTH Aachen i Tyskland. Han hade då inget särskilt intresse för hydraulik. Det väcktes av ett deltidsjobb för studenter hos en pumpleverantör till fordonsindustrin i staden.

− Innan jag kom dit visste jag nog inte så mycket om pumpar eller hydraulik, mer än det som ingick i utbildningen. Men ju mer jag lärde mig på jobbet, desto mer nyfiken blev jag på pumpar. Och den framväxande trenden att integrera dem med elmotorer var särskilt intressant.

En av de största

Så ville han fördjupa sina kunskaper inom detta område.

− Sverige har ju en stor hydraulikindustri. Jag insåg snabbt att vid Linköpings universitet finns en av de största forskningsverksamheterna. Och när de utannonserade ett doktorandprojekt som exakt motsvarade mina intressen sökte jag, säger han.

Nu har han hunnit att publicera flera studier på internationella konferenser och gjort sin licentiatexamen (cirka halva doktorandtiden). Som doktorand har man alltid en handledare, en erfaren forskare. Thomas Heeger är väldigt nöjd med sin handledare Liselott Ericson. Han trivs också med arbetsklimatet på avdelningen Fluida och mekatroniska system (FLUMES).

Man hjälper och
stöttar varandra 

− Man hjälper och stöttar varandra. Även om jag som doktorand arbetar med ett projekt som bara är mitt eget, så finns alltid någon att diskutera med. Det är väldigt värdefullt, säger han.

Varför är det viktigt att forska på elektrifiering inom hydraulik?
− Alla vill minska förbrukningen av fossila bränslen, och därför jobbar de stora tillverkarna på lösningar utan förbränningsmotorer. Men batterierna är skrymmande, tunga och dyra. Då blir det viktigt att utveckla system som använder energin så effektivt som möjligt.

Han tar fram ett exempel på möjligheterna med eldrift:

− Tänk att du lyfter något med en grävmaskin. Då behövs massor av energi. När du sedan sätter ner skopan, så kan du ta tillbaka den energin och ladda batteriet.

Vad gillar du med att forska om hydraulik?
− Branschen är verkligen intresserad av att ta del av vår forskning. Stora förändringar pågår just nu, så vi kan utforska många nya sätt att omforma hela systemet och komponenterna.

Utbyte med Volvo i Sydkorea

De flesta pumpar drivs av en förbränningsmotor, och nu måste de utvecklas för att passa elmotorn bättre. Detta leder till nya krav på effektivitet, hastighetsområde och buller. Dessutom måste samspelet mellan pumpen och motorn utforskas.

Våren 2024 tillbringade han tre månader på Volvo Construction Equipment i Sydkorea.

− Vi har kört olika tester tillsammans och jag har visat lite digitala pumpsimuleringar som är utvecklade vid LiU. Däremellan har jag kunnat fortsätta med min egen forskning på plats i Sydkorea, säger Thomas Heeger.
Fyra snabba med Thomas Heeger

Det bästa med LiU:

− Spjutspetsforskningen inom mitt område. Och att det är god stämning i forskningsgruppen. Samverkan med näringslivet och möjligheten till olika internationella utbyten.

Bäst med doktorandstudierna:

bild på manlig doktorand.
Thomas Heeger.
− Att det är del av jobbet att lära sig nytt och att leka med nya lösningar. Jag uppskattar också doktorandkurserna. De kan vara breda inom forskningsetik och metodik eller specialiserade inom till exempel pumpdesign, för min del.

Mest stolt över just nu:

− Mina senaste publikationer, som handlar om samspelet mellan pump och motor.

Framtiden:

− Just nu lever jag nog mest i nuet. Jag trivs med forskningen.

Kontakt

Forskarutbildning vid IEI

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.