Strategiområdet för forensiska vetenskaper

DNA-sekvensering

Strategiområdet för forensiska vetenskaper är en gemensam satsning mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings Universitetet.

Linköping är unikt då Rättsmedicinalverkets Avdelning för Rättsgenetik och rättskemi i Linköping är ett nationellt laboratorium för genetiska och toxikologiska analyser inom rättssystemet, vilket gör att alla analyser genomförs på ett laboratorium med en världsledande kompetens.
 
Linköpings universitet är också unikt då flertalet forskargrupper är tonsättande i den forensiska forskningen.

Strategiområdets övergripande vetenskapliga mål är:

• att genomföra enastående forskning som manifesteras i excellenta forskningspublikationer, utmärkt forskning och synlighet på den internationella forskningsarenan.
• att arbeta för en expansion av forskningen inom det forensiska området.
• att skapa och upprätthålla en interaktiv och kreativ forskningsmiljö inom forensiska vetenskaper mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet
• att verka för att förbättra forskningsinfrastrukturen inom forensiska vetenskaper såväl när det gäller personal och utrustning.

 

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Forskning i framkant - Medicinsk forskning i rättsväsendets tjänst

Strategiområdet Forensiska vetenskaper är ett av Linköpings universitets nyaste strategiområden. Docent och ordförande för strategiområdet, Henrik Green, berättar om hur ny kunskap används inom det forensiska området. Hur vet vi egentligen att folk dör av internetdroger? Nobelpriset i medicin gick till studier av människans dygnsrytm, kan det användas i dödsfallsutredningar? 

Strategiområdet i media

ForskargrupperVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Styrgrupp

Ledningsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av Dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU, Institutionen för medicin och hälsas prefekt, LiU, Avdelningschefen för Avdelningen Rättsgenetik och rättskemi, Rättsmedicinalverket samt gästprofessor Johan Ahlner. 

DokumentVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll