Styrkeområdet för forensiska vetenskaper

DNA-sekvensering

Styrkeområdet för forensiska vetenskaper är en gemensam satsning mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings Universitetet.

Linköping är unikt då Rättsmedicinalverkets Avdelning för Rättsgenetik och rättskemi i Linköping är ett nationellt laboratorium för genetiska och toxikologiska analyser inom rättssystemet, vilket gör att alla analyser genomförs på ett laboratorium med en världsledande kompetens.
 
Linköpings universitet är också unikt då flertalet forskargrupper är tonsättande i den forensiska forskningen.

Styrkeområdets övergripande vetenskapliga mål är:

• att genomföra enastående forskning som manifesteras i excellenta forskningspublikationer, utmärkt forskning och synlighet på den internationella forskningsarenan.
• att arbeta för en expansion av forskningen inom det forensiska området.
• att skapa och upprätthålla en interaktiv och kreativ forskningsmiljö inom forensiska vetenskaper mellan Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet
• att verka för att förbättra forskningsinfrastrukturen inom forensiska vetenskaper såväl när det gäller personal och utrustning.

 

SoFo Network Meeting 2022 Visa/dölj innehåll

Konferens för forskare vid LiU och RMV

Mål: Att lära känna varandra bättre inom nätverket och skapa länkar mellan forskare och projekt som kan höja styrkan och kvaliteten i vår rättsmedicinska forskning.
Medverkande: Forskare involverade i forensisk forskning vid LiU och RMV
Tid: Från lunch till lunch. 13—14 juni 2022. Lunch serveras båda dagarna.
Plats: Villa Fridhem (www.villafridhem.se)
Info: SoFo Science bekostar möte, måltider och logi. Deltagarna ordnar egen transport.
Anmälan: Fyll i formulär här! (liu.se)
Deadline:
10 maj.
Kontakt
mattias.persson@rmv.se

Kontakt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskning i framkant - Medicinsk forskning i rättsväsendets tjänst

Styrkeområdet Forensiska vetenskaper är ett av Linköpings universitets nyaste styrkeområden. Ordförande för styrkeområdet, Professor Henrik Green, berättar om hur ny kunskap används inom det forensiska området. Hur vet vi egentligen att folk dör av internetdroger? Nobelpriset i medicin gick till studier av människans dygnsrytm, kan det användas i dödsfallsutredningar? 

Strategiområdet i media

Forskargrupper Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Styrgrupp

Ledningsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av Dekanus vid Medicinska fakulteten, LiU, Institutionen för medicin och hälsas prefekt, LiU samt avdelningschefen för Rättsgenetik och rättskemi vid Rättsmedicinalverket. 

Dokument Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll