Elektronik

Kretsar, kommunikation och informationskodning

Elektronik
iStock Elektronik 2015 AvalonStudio/iStock Photos

Vid LiU bedrivs framstående elektronikforskning inom flera för samhället viktiga områden, som energiförsörjning, framtidens hälsovård och sakernas internet. Vid Campus Norrköping finns även ett fullt utrustat EMC-labb för test av elektronisk utrustning.

Exempel från forskningsfronten:

Kretsar och system som blir allt mindre, allt effektivare och samtidigt strömsnåla, eller kanske till och med självförsörjande genom att de utvinner, skördar, energi från omgivningen.

Kretsar och superkänsliga mottagare som kan kopplas till BAN, Body Area Network, även i kombination med den organiska elektroniken.

Kommunikationselektronik med kopplingar till sakernas internet och komponenter för effektiv trådlös överföring.

Informationskodning där LiU har ledande forskning inom säkerhet i optiska system och kvantkryptering.

Konstruktion av processorer och logikdesign.

Elektronikens fysik studeras också ingående - lysdioder, uv-detektorer, biosensorer med mera framställs i nanoskala, bland annat genom design av nanostrukturer i zinkoxid och grafen.

Forskningen finns beskriven under rubrikerna Kommunikationselektronik, Krets- och systemkonstruktion, Nanoelektronik och Kvantinformatik nedan.

Närliggande forskningsområden som Tryckt elektronik, Organisk elektronik och Trådlösa system finns under egna rubriker på LiU-webben, länkar finns längre ner på sidan.

Senaste nytt

Nyheter

Forskning

Närliggande forskningsområden

Strategisk forskning