Organisk elektronik

Högt rankad forskning

Laboratoriet för organisk elektronik
Renrummet vid Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping. David Einar Nygren

Att elektronik är organisk innebär att den är uppbyggd av

Ett nära samarbete med RISE Acreo innebär bland annat att flera produkter i tryckt elektronik på rekordtid har nått marknaden, som en biosensor som mäter blodsockerhalter och en enkel batteritestare. Fler är på gång.

De olika forskargrupperna är verksamma inom så vitt skilda områden som energilagring och energiutvinning, lysdioder och fuktsensorer, elektroniska plantor och bioelektronik. Inom bioelektroniken översätter den organiska elektroniken kroppens kemiska signaler till traditionell elektronik eller till signaler avläsbara i mobiler. Även hur de konjugerade polymererna kan användas som verktyg för tidig diagnos av sjukdomar studeras.

Vid LiU finns Laboratoriet för organisk elektronik med såväl ett avancerat renrum som tryckpressar i Printed Electronics Arena.

Forskarna inom bioelektronik driver, tillsammans med kolleger vid andra lärosäten, nätverket och företaget OBOE IPR, som hanterar patent och andra rättigheter inom området.

Tvärvetenskap med växtkraft
Visa/dölj innehåll

I hennes händer blir en ros ett energilager

Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter. Forskningen, som hittills finansierats via fria forskningspengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har givit upphov till helt nytt flervetenskapligt forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll