Organisk elektronik

Att elektronik är organisk innebär att den är uppbyggd av halvledande plaster - konjugerade polymerer. Vid LiU utvecklades världens första organiska transistor och världens första kemiska chip. Även ett antal fukt- och biosensorer har fötts i LiU:s laboratorier. Avancerad grundforskning går hand i hand med tillämpad forskning och utveckling.

De olika forskargrupperna är verksamma inom så vitt skilda områden som energilagring och energiutvinning, solceller, lysdioder och fuktsensorer, elektroniska plantor och bioelektronik. Inom bioelektroniken översätter den organiska elektroniken kroppens kemiska signaler till traditionell elektronik eller till signaler avläsbara i mobiler. Även hur de konjugerade polymererna kan användas som verktyg för tidig diagnos av sjukdomar studeras.

Vid LiU finns Laboratoriet för organisk elektronik med såväl ett avancerat renrum som tryckpressar i Printed Electronics Arena. Ett nära samarbete med RISE innebär bland annat att flera produkter i tryckt elektronik på rekordtid har nått marknaden, som en biosensor som mäter blodsockerhalter och en enkel batteritestare. Fler är på gång. Även från Avdelningen biomolekylär och organisk elektronik har ett antal företag knoppats av.

Forskarna inom bioelektronik driver, tillsammans med kolleger vid andra lärosäten, nätverket och företaget OBOE IPR, som hanterar patent och andra rättigheter inom området.


Videor

Energi på metervara

Video

 

På 30 år har de organiska solcellerna gått från grundforskning till tillämpning. På avknoppningsföretaget Epishine kommer solceller direkt ut pressarna. Om ett år ska de finnas ute på marknaden. Professor emeritus Olle Inganäs berättar. Läs också De säljer energi på metervara


Volymen styrs elektroniskt

Video

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram en polymer vars volym kan styras elektroniskt. I videon är materialet lagt runt en ledande fiber. I kontakt med en elektrolyt sväller det 100 gånger sin volym vid den första pulsen på 0,8 V, vid en puls på - 0,8 V går den sedan tillbaka till nästan ursprunglig form. Detta kan upprepas flera gånger. Läs mer om forskningen 


Sensorn som härmar huden

Video

 

En sensor väl lämpad för elektronisk hud - för proteser, robotar med mera - har tagits fram vid Laboratoriet för organisk elektronik. Sensorn känner av ljus, värme och beröring.
Läs mer om forskningen här. Videon är på engelska men finns textad på svenska.


Tvärvetenskap med växtkraft

Video

 

Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter. Forskningen, som hittills finansierats via fria forskningspengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har givit upphov till helt nytt flervetenskapligt forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.Pågående forskning

Elektronisk röd ros.

Laboratoriet för Organisk Elektronik

Vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

Kvävgas, upphällning till termos

Organiska energimaterial

Vi utnyttjar och undersöker fysiska och kemiska egenskaper hos nya organiska material och kompositmaterial för att förbättra elektroniska och elektrokemiska komponenter.

Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

Nyheter

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Person som håller en liten träkonstruktion framför ansiktet.

Världens första trätransistor

Världens första transistor gjord av trä är utvecklad av forskare vid Linköpings universitet och KTH. Studien är publicerad i tidskriften PNAS och banar väg för vidare utveckling av träbaserad elektronik och styrning av elektroniska växter.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya material kan lösa energilagring

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet pågår flera lovande forskningsprojekt inom bland annat energilagring.

Strategisk forskning