Organisk elektronik

Att elektronik är organisk innebär att den är uppbyggd av halvledande plaster - konjugerade polymerer. Vid LiU utvecklades världens första organiska transistor och världens första kemiska chip. Även ett antal fukt- och biosensorer har fötts i LiU:s laboratorier. Avancerad grundforskning går hand i hand med tillämpad forskning och utveckling.

De olika forskargrupperna är verksamma inom så vitt skilda områden som energilagring och energiutvinning, solceller, lysdioder och fuktsensorer, elektroniska plantor och bioelektronik. Inom bioelektroniken översätter den organiska elektroniken kroppens kemiska signaler till traditionell elektronik eller till signaler avläsbara i mobiler. Även hur de konjugerade polymererna kan användas som verktyg för tidig diagnos av sjukdomar studeras.

Vid LiU finns Laboratoriet för organisk elektronik med såväl ett avancerat renrum som tryckpressar i Printed Electronics Arena. Ett nära samarbete med RISE innebär bland annat att flera produkter i tryckt elektronik på rekordtid har nått marknaden, som en biosensor som mäter blodsockerhalter och en enkel batteritestare. Fler är på gång. Även från Avdelningen biomolekylär och organisk elektronik har ett antal företag knoppats av.

Forskarna inom bioelektronik driver, tillsammans med kolleger vid andra lärosäten, nätverket och företaget OBOE IPR, som hanterar patent och andra rättigheter inom området.


Videor

Energi på metervara

Video

 

På 30 år har de organiska solcellerna gått från grundforskning till tillämpning. På avknoppningsföretaget Epishine kommer solceller direkt ut pressarna. Om ett år ska de finnas ute på marknaden. Professor emeritus Olle Inganäs berättar. Läs också De säljer energi på metervara


Volymen styrs elektroniskt

Video

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram en polymer vars volym kan styras elektroniskt. I videon är materialet lagt runt en ledande fiber. I kontakt med en elektrolyt sväller det 100 gånger sin volym vid den första pulsen på 0,8 V, vid en puls på - 0,8 V går den sedan tillbaka till nästan ursprunglig form. Detta kan upprepas flera gånger. Läs mer om forskningen 


Sensorn som härmar huden

Video

 

En sensor väl lämpad för elektronisk hud - för proteser, robotar med mera - har tagits fram vid Laboratoriet för organisk elektronik. Sensorn känner av ljus, värme och beröring.
Läs mer om forskningen här. Videon är på engelska men finns textad på svenska.


Tvärvetenskap med växtkraft

Video

 

Eleni Stavrinidou leder den forskargrupp vid Laboratoriet för organisk elektronik som arbetar med elektroniska växter. Forskningen, som hittills finansierats via fria forskningspengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har givit upphov till helt nytt flervetenskapligt forskningsfält med stor potentiell samhällsnytta.Pågående forskning

Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

Elektronisk röd ros.

Laboratoriet för Organisk Elektronik

Vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

Organisk energilagring

Många elektroniska material, särskilt organiska, kan erhållas i flytande form, som en sorts bläck. Detta öppnar upp spännande möjligheter att tillverka elektronik med vanliga tryckmetoder.

Nyheter

Person i labbrock och handskar häller en blå vätska på en glasyta.

Miljövänligare metod för att skapa organiska halvledare

Forskare vid LiU har utvecklat ett nytt miljövänligare sätt att skapa ledande bläck för användning i organisk elektronik som solceller och konstgjorda nervceller. Fynden banar väg för framtidens hållbara teknologi.

Två forskare i labbrock med handskar kopplar in sladdar till en bägare med vatten och en växt.

Elektronisk ”jord” ökar tillväxten hos grödor

Kornplantor växer i genomsnitt 50 procent mer när rotsystemet kan stimuleras elektriskt genom odlingssubstratet. Det visar forskare vid LiU som har utvecklat en elektriskt ledande ”jord” för hydroponi.

Halvmåneformad svart aerogel med vattendroppar.

Superlätt material kan bli nyckel för framtidens terahertz-teknik

Forskare vid LiU har visat att genomsläppligheten av terahertzstrålning genom en ledande aerogel kan regleras. En viktig egenskap för att kunna låsa upp fler användningsområden för terahertzvågor.

Strategisk forskning