Fordon

Forskning med stor bredd

Fordonslaboratoriet
Ett av de fyra fordonslaboratorierna, här kan bilens prestanda testas med inprogrammerade körcykler.  Göran Billeson

Ett starkt forskningsområde vid LiU där tvärvetenskaplig och industrinära forskning bedrivs kring el- och hybridbilar likaväl som konventionella fordon. Fyra fordonslaboratorier stärker forskningen som sker i nära samverkan med industrin.

Energi- och miljöprestanda studeras för såväl personbilar som för tunga fordon. Mjuka frågor som körbeteende och i vilken mån förare accepterar och tar till sig nya tekniker och hjälpmedel studeras likaväl som tunga, tekniska områden. Exempel är automatiserad konstruktion, hållfasthetslära och krocksäkerhet, sensorsystem och datorseende, aerodynamik, batteriteknik, mekatronik, hydraulsystem och olika typer av motorer.

Fordonslaboratoriet är också sammankopplat med en simulator vid VTI. I simulatorn kan man då testköra just den bil som står i fordonslaboratoriet.

Forskning

Nyheter