Fordon

Ett starkt forskningsområde vid LiU där tvärvetenskaplig och industrinära forskning bedrivs kring el- och hybridbilar likaväl som konventionella fordon. Fyra fordonslaboratorier stärker forskningen som sker i nära samverkan med industrin.

Energi- och miljöprestanda studeras för såväl personbilar som för tunga fordon. Mjuka frågor som körbeteende och i vilken mån förare accepterar och tar till sig nya tekniker och hjälpmedel studeras likaväl som tunga, tekniska områden. Exempel är automatiserad konstruktion, hållfasthetslära och krocksäkerhet, sensorsystem och datorseende, aerodynamik, batteriteknik, mekatronik, hydraulsystem och olika typer av motorer.

Fordonslaboratoriet är också sammankopplat med en simulator vid VTI. I simulatorn kan man då testköra just den bil som står i fordonslaboratoriet.

Forskning

WASP vid LiU

WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Eldriven lastbil på svenska vintervägar

Hållbarhetsomställningar i godsdistribution

Projektet tar ett systemperspektiv på elektrifierade godstransporter med syfte att bidra till kunskap om hur man kan påskynda omställningar.

Autonom trafik

Autonomi och fordonsreglering

Autonoma bilar och automatiserad transport har potential att öka i effektivitet och säkerhet. Forskningen syftar till metodutveckling för att möjliggöra robust och resilient automation av fordon även under osäkerheter i omgivning och sensorer.

Nyheter 

Två forskare i hydraulik-labbet.

Forskning krävs när diesel byts mot el

Trodde du att det bara är att byta ut dieselmotorn på en grävmaskin mot en elmotor? Så enkelt är det inte. Hydrauliken kan nämligen anpassas till elmotorns många fördelar. Vid LiU pågår forskning om just detta.

En person står i en industriell produktions labb

Robotar underlättar återtillverkningsprocesser

Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

Petter Ekman

Flödesdynamik ger koll på bränsleförbrukningen

Bilar behöver i dag certifieras för bränsleförbrukning och utsläpp. Petter Ekman visar i sin doktorsavhandling hur biltillverkare kan spara stora resurser genom att beräkna hur däckmönster, fälgar och dragkrok påverkar bränsleförbrukningen.