27 juni 2018

Den ökande informationen från bilars alla sensorer kan utnyttjas för att skapa aktiva säkerhetssystem. Victor Fors har i sin licentiatavhandling tittat på hur en bil beter sig alldeles på gränsen till vad den klarar av för att undvika en krasch.

Victor Fors, doktorand inom fordonssystemVictor Fors, doktorand, fordonssystem Foto: Monica WestmanFörarlösa bilar förväntas minska olycksstatistiken, men för det krävs aktiva säkerhetssystem -att bilen autonomt kan bromsa och svänga undan för ett hinder och sedan stanna på vägbanan. Victor Fors har i sin licavhandling vid avdelningen för Fordonssystem tittat på vad som händer när bilen gör en manöver nära gränsen för vad den faktiskt klarar av för att undvika att krascha.

Avhandlingen ingår i det stora WASP-programmet, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Victor Fors är en av programmets första licentiater. Han är även en del av regeringens strategiska forskningssatsning inom it och mobil kommunikation, ELLIIT.

Simuleras i datorn

– Det är intressant att titta på vad som händer när man tvingar bilen att utföra en manöver som ligger precis på gränsen för vad som är möjligt. För att studera detta använder vi en datormodell av en bil och de optimala manövrarna får vi fram med hjälp av moderna optimeringsverktyg, säger Victor Fors.

Victor ForsVictor Fors Foto: Monica WestmanMålet på kort sikt är att få en uppfattning om hur optimala manövrar ser ut, och på längre sikt att bygga in insikterna från avhandlingen i ett säkerhetssystem för förarlösa fordon.

– Vi får allt mer information både om bilen och omgivningen via bilens alla sensorer, det är den informationen som kan användas för att skapa bättre säkerhetssystem, säger han.

Det han har studerat är alla de krafter som verkar på bilen och bilens däck vid en kraftig undanmanöver i en säkerhetskritisk situation där bilen tvingas både bromsa och svänga undan. Krafterna har olika storlek och riktning beroende på bilstorlek och modell, men Victor Fors har ändå hittat några gemensamma nämnare.

Rikta krafterna åt ett håll

Ett tydligt första resultat är exempelvis att ett säkerhetssystem måste klara av att rikta så mycket kraft som möjligt åt ett håll. I förlängningen handlar det om att även hitta hur de individuella hjulen ska bromsas och bilen ska styras för att få ett önskat beteende. I nästa steg handlar det om att göra praktiska experiment på riktiga fordon inom ramen för WASP Autonomous Research Arenas, WARA,

– De insikter vi har fått hittills gör att vi kommer ett steg närmare ett optimalt säkerhetssystem, säger Victor Fors.

Licentiatavhandlingen: Optimal Braking Patterns and Forces in Autonomous Safety-Critical Maneuvers, Victor Fors, Avdelningen Fordonssystem, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, 2018. Huvudhandledare: professor Lars Nielsen.

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.