Medieteknik

Bilden som bärare av information

Medieteknik
Medieteknik Ida Ling Flanagan

Medieteknik vid LiU handlar om bilder och om bilden som bärare av stora mängder information. Forskningen omfattar allt ifrån grafisk design och konst, kvalitet på reproduktioner och avancerad färgteori, till hur och med vilka matematiska modeller det är möjligt att visualisera olika processer på en platt skärm lika väl som i en domteater, i 2d eller 3d.

De olika verktygen ställer också olika krav. Forskarna studerar alltifrån enkla pekskärmar och 2d-möss till avancerade immersiva miljöer där betraktaren är helt innesluten och känner sig förflyttad till en annan plats - som sfäriska projektionsytor eller VR-miljöer.

Hur vi människor interagerar med bilder och fiktiva miljöer, genom hörsel, känsel och syn, studeras också liksom avancerade metoder för fotorealistisk rendering av bilddata.

Mycket av resultaten från forskningen visas publikt på Visualiseringscenter C i Norrköping.

Forskning

Nyheter