Medieteknik

Medieteknik vid LiU handlar om bilder och om bilden som bärare av stora mängder information. Forskningen omfattar allt ifrån grafisk design och konst, kvalitet på reproduktioner och avancerad färgteori, till hur och med vilka matematiska modeller det är möjligt att visualisera olika processer på en platt skärm lika väl som i en domteater, i 2d eller 3d.

De olika verktygen ställer också olika krav. Forskarna studerar alltifrån enkla pekskärmar och 2d-möss till avancerade immersiva miljöer där betraktaren är helt innesluten och känner sig förflyttad till en annan plats - som sfäriska projektionsytor eller VR-miljöer.

Hur vi människor interagerar med bilder och fiktiva miljöer, genom hörsel, känsel och syn, studeras också liksom avancerade metoder för fotorealistisk rendering av bilddata.

Mycket av resultaten från forskningen visas publikt på Visualiseringscenter C i Norrköping.

Forskning

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

Bildcollage tillämpad visualisering

Tillämpad visualisering

Vi bedriver intern och extern produktionsutveckling med mål att forskningsdata och visualiseringsteknik sammanfogas för förbättrad vetenskapskommunikation och nyttjanden utöver forskningen, med fokus mot allmänhet, skola och näringsliv.

Grupp ser på inmmersiv visualisering

Immersiv visualisering

Enheten för Immersiv Visualisering forskar och utvecklar olika tekniker för att skapa en omslutande och fångande visualisering av data med hjälp av storskaliga displaysystem, som omslutande domer och stereoskopiskt seende (3D).

Illustration över Norrköping vid strömmen och människor som rör sig i miljön

Mediedesign och bildreproduktion

Vårt arbete handlar grundläggande sett om kommunikation. Hur kan vi kombinera digitala och analoga medier för att förmedla information, insikter och känslor? Hur kan vi erbjuda engagerande och fängslande upplevelser genom modern interaktionsteknik?

Haptik-användning i VR-labbet på MIT, LiU. Rickard Englund.

Vetenskaplig visualisering

Vi utvecklar nya analys-, visualiserings- och utforskningsmetoder för en bättre förståelse och kommunikation av stora datamängder.

Grafik

Informationsvisualisering

Informationsvisualisering på MIT är inriktad på hur datorgrafik, displayer och interaktionsmekanismer, tillsammans med matematiska analysmetoder kan stödja visualiseringsprocessen.

Nyheter

Emil Axelsson och Tomas Forsyth Rosin utanför entré till Linköpings universitet i Norrköping

Vänskapen banade väg för karriären

Tomas Forsyth Rosin är utvecklare på Spotify, och Emil Axelsson jobbar med liknande saker på Apple. De blev oskiljaktiga vänner på civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid Linköpings universitet.

En väg som går mot solnedgång, med vägfärg står det skrivet 2020 ovanför syns en målad pil som pekar mot solnedgången.

Tre doktorander får Horisont 2020-finansiering vid LiU

Tre institutioner får nu ta emot var sin doktorand inom mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie actions. Forskningen handlar om att tillvarata spillvärme som el, perovskiter för fotonik och rendering av datorgenererade bilder.

En person testar VR-simulering.

Marknaden lockar medieteknikstudenter för 20:e gången

– Medieteknikingenjörerna har varit vårt förstahandsalternativ i många år. Vi anställer så många vi kan, konstaterar Johan Lindén på Gaia medan företagets popcornmaskin jobbar i bakgrunden. I grannmontern skrattar studenter vid en demo.