31 januari 2017

Visualiseringscenter i Norrköping blir nav i en satsning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 150 miljoner kronor. Fem Science centers får del av satsningen, förutom i Norrköping även i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Visualiseringscenter CFoto: Linus Flodin; Wilhelm Rejnus; baraBild

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inleder 100-årsfirandet med en jubileumsdonation på 150 miljoner kronor till projektet Wisdome, Wallenberg Immersive Science communication Dome, där Linköpings universitet är huvudmottagare. 70 miljoner går till Visualiseringscenter och 20 miljoner vardera till Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Science center Malmö museer och Umevatoriet i Umeå.

Nationell spridning

Det unika innehåll som utvecklas vid Visualiseringscenter C, såväl i utställningen som i domen, ska få nationell spridning.

– Det är underbart att se hur intresset för vetenskap väcks bland många av våra unga besökare. Att som forskare kunna säga att vi har över 100 000 besökare i labbet, varav många barn, är en härlig känsla. Tillsammans kommer vi att nå 1,5 miljoner besökare om året, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU och direktör för Visualiseringscenter C.

Anders Ynnerman– Med visualiseringens hjälp kan vi göra svårbegripliga och komplexa saker tillgängliga på ett vis som sträcker sig över barriärer av kunskap, språk, kultur och generationer, säger han.

För Visualiseringscenter innebär donationen att tekniken i domteatern kan uppgraderas till nya projektorer och datorer, mycket har hänt med teknikutvecklingen på de sex år domen har varit i drift.

– Domen kommer att vara i absolut världsklass efter uppgraderingen. Den används för visningar i Visualiseringscenters publika del, men också som laboratorium för vår forskning, säger Anders Ynnerman.

Interaktiva berättelser skapas

Forskningen sträcker sig idag från grundläggande teorier inom datorgrafik och visualisering till tillämpningar inom områden som medicinsk visualisering eller visualisering som verktyg för lärande och kommunikation. Forskningen kommer även i fortsättningen att utgöra grunden för de produktioner som tas fram. Ett exempel är hur forskningen inom biomolekylära processer gör det möjligt att göra interaktiva berättelser i domen.

– Likaväl som vi i dag i domen kan resa ut i universum kommer vi att resa in i celler och omslutas av livets byggstenar.

Andra exempel är resor ut i rymden baserade på de senaste vetenskapliga upptäckterna och visualisering av den forskning inom autonoma system som bedrivs inom Wallenberg Autonomous VisualiseringscenterFoto: Ida Ling FlanaganSystems and Software Program, WASP, där Anders Ynnerman och hans forskargrupp är en viktig del.

50 miljoner till pedagogisk utveckling

I satsningen ingår även 50 miljoner för pedagogisk utveckling och produktion vid Visualiseringscenter i Norrköping, produktioner som också ska spridas till alla platser som ingår i Wisdome.

– Det kommer att finnas med aktiva forskare i alla produktioner men teamet av utvecklare vid Visualiseringscenter kommer att utökas exempelvis med programmerare, designers och modellerare. Vi kommer även att söka samarbeten världen över för att få ytterligare hävstång på pengarna, bland annat har vi redan skrivit samarbetsavtal med ledande Science centers i Asien, berättar Anders Ynnerman.

Det är den nära forskningsanknytningen och det pedagogiska greppet som fascinerat Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:

– Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Det är viktigt att de får göra det på ett lekfullt sätt och med hjälp av den senaste tekniken – både för att den i sig är en del av vetenskapen, men också för att locka så många som möjligt, säger Peter Wallenberg Jr, som är stiftelsens ordförande.


Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C i Norrköping är ett konsortium som innefattar Avdelningen för medie- och informationsteknik vid Linköpings universitet och Interaktiva institutets studio i Norrköping. Direktör för Visualiseringscenter C är Anders Ynnerman, professor i vetenskapliga visualisering vid LiU.
Visualiseringscenter har även en publik del där Norrköpings kommun är huvudman.
Sofia Seifarth, är vd för Norrköping Visualisering AB.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917 och är Sveriges största privata forskningsfinansiär och den näst största i Europa. Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning, i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap.
100-årsjubileet kommer även att innefatta ett antal heldagssymposier där Linköpings universitet står som värd den 13 september 2017.

Kontakt

Nya resmål

Fler nyheter från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.