Pedagogik

Forskarna i pedagogik studerar påverkan och påverkansprocesser, till exempel utbildning, lärande, utveckling och kommunikation inom bland annat skola och arbetsliv. Pedagogikforskningen vid LiU greppar om många delar, från individnivå till grupper, organisationer och samhälle .

Pedagogik är ett brett forskningsämne med hög "nyttofaktor" för många områden och ger kunskaper om hur vi lär och utvecklas och formas som individer. Det ger också kunskaper om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar med andra.

Vid LiU har forskarna olika inriktning på sin forskning i pedagogik. Många fokuserar på lärande och kommunikation i förskole- och skolmiljö. Det kan handla om att studera hur grupparbeten fungerar, mobbning i skolan, lekens betydelse för lärande eller samspel kring elever. Det kan också handla om lärares och skolledares uppdrag.

Andra forskare fokuserar på det livslånga lärandet, det vill säga hur lärandet fortgår genom livet i till exempel vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. LiU har en av världens största forskningsmiljöer i vuxenpedagogik.

Forskning i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är en annan del av pedagogikforskningen vid LiU. Här handlar det till exempel om frågor kring hur en arbetsplats kan fungera på bästa sätt, lärande och kommunikation i arbetet, ledarskap och jämställdhet. Det kan också handla om vilka förutsättningar man har för lärande i arbetet och olika hälsoaspekter i arbetslivet.

Medicinsk pedagogik är ytterligare en inriktning vid LiU. Här forskar man om lärande inom sjukvårdsutbildningar och inom hälso- och sjukvård.

Forskningsverksamheter

En person sitter med händerna på ratten framför en körsimulator

Forskarstudie om körbeteende

Körsimulatorer i förarutbildningen - ökar det trafiksäkerheten och förbättrar arbetsmiljön för trafikinspektörer? Delta i en studie under våren!

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Studenter vid en klinisk undervisningsavdelning diskuterar medicinering

Interprofessionellt lärande i praktiken

I det här projektet studerar vi hur studenter inom hälso- och sjukvård lär interprofessionell samverkan med varann och med patienter under sin utbildningstid.

Nyheter

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Fyra studenter i studiemiljö

Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning

Lagstiftare, myndigheter och enskilda medarbetare kan tala och skriva om kvalitet på mycket olika sätt i kommunal vuxenutbildning. Skilda kvalitetsbegrepp kan skapa både missförstånd och svårigheter i verksamheten. Det visar en ny avhandling vid LiU.

Lärare och elev

Hur undervisar man vuxna elever?

Eleverna på komvux är fler än i gymnasieskolan. Ändå saknar många lärare utbildning för att undervisa vuxna. Det vill forskare vid LiU ändra på och har därför skrivit en bok om utbildning av vuxna.