Pedagogik

Forskning inom pedagogik vid LiU

Pedagogik är den vetenskap som studerar påverkan och påverkansprocesser, t.ex. utbildning, utveckling och kommunikation. Pedagogiken ger kunskaper om hur vi lär och utvecklas, om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar med andra.

Forskningsverksamheter

Nyheter