Pedagogik

Forskarna i pedagogik studerar påverkan och påverkansprocesser, till exempel utbildning, lärande, utveckling och kommunikation inom bland annat skola och arbetsliv. Pedagogikforskningen vid LiU greppar om många delar, från individnivå till grupper, organisationer och samhälle .

Pedagogik är ett brett forskningsämne med hög "nyttofaktor" för många områden och ger kunskaper om hur vi lär och utvecklas och formas som individer. Det ger också kunskaper om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar med andra.

Vid LiU har forskarna olika inriktning på sin forskning i pedagogik. Många fokuserar på lärande och kommunikation i förskole- och skolmiljö. Det kan handla om att studera hur grupparbeten fungerar, mobbning i skolan, lekens betydelse för lärande eller samspel kring elever. Det kan också handla om lärares och skolledares uppdrag.

Andra forskare fokuserar på det livslånga lärandet, det vill säga hur lärandet fortgår genom livet i till exempel vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. LiU har en av världens största forskningsmiljöer i vuxenpedagogik.

Forskning i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv är en annan del av pedagogikforskningen vid LiU. Här handlar det till exempel om frågor kring hur en arbetsplats kan fungera på bästa sätt, lärande och kommunikation i arbetet, ledarskap och jämställdhet. Det kan också handla om vilka förutsättningar man har för lärande i arbetet och olika hälsoaspekter i arbetslivet.

Medicinsk pedagogik är ytterligare en inriktning vid LiU. Här forskar man om lärande inom sjukvårdsutbildningar och inom hälso- och sjukvård.

Forskningsverksamheter

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Medicinsk simulering - ett instruktörsperspektiv

Medicinsk simulering - instruktörsperspektiv

Vi studerar den pedagogiska utvecklingen av instruktörer inom medicinsk simulering över tid, med fokus på individens respektive organisationens utveckling.

Fullskalesimulering för interprofessionella team

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad undervisning för vårdprofessionerna

Vårt huvudsakliga fokus är att utveckla kunskapen om hur interprofessionellt samarbete i sjukvårdsteam kan utvecklas och tränas genom simuleringsbaserade inlärningsmiljöer.

Nyheter

Fyra studenter i studiemiljö

Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning

Lagstiftare, myndigheter och enskilda medarbetare kan tala och skriva om kvalitet på mycket olika sätt i kommunal vuxenutbildning. Skilda kvalitetsbegrepp kan skapa både missförstånd och svårigheter i verksamheten. Det visar en ny avhandling vid LiU.

Lärare och elev

Hur undervisar man vuxna elever?

Eleverna på komvux är fler än i gymnasieskolan. Ändå saknar många lärare utbildning för att undervisa vuxna. Det vill forskare vid LiU ändra på och har därför skrivit en bok om utbildning av vuxna.

Ensam tjej som står lutad mot en vägg.

Svårt att upptäcka ensamma barn på fritids

Barn som lider av ensamhet på fritids försöker ofta dölja det, för att de skäms. Två LiU-forskare som har forskat om utanförskap på fritidshem föreläser för personal om hur man kan upptäcka när barn inte får vara med att leka.