27 augusti 2020

Skolan och dess problem är ständigt under debatt. Alla har gått i skolan och har således en åsikt. Men vad säger forskningen? Två forskare vid LiU är redaktörer för en bok som utifrån forskning diskuterar aktuella frågeställningar i skolan.

Elever utanför skola Skolan är omdebatterad.

Skolan sägs ofta vara i kris och debatten om skolan går het. Betyg eller inte? Auktoritära lärare, eller inte? Och hur ska lärarutbildningen utformas?

Professor Andreas Fejes, som tillsammans med professor Magnus Dahlstedt är redaktör för boken, ser ett antal problem med den debatt som förs om skolan.

– Det behövs en mer nyanserad diskussion om komplexiteten i skolans problem. Debatten är ofta polariserad och man pratar i termer av ”antingen eller”. Det förekommer också att debattörer påstår sig stå på vetenskaplig grund, men i själva verket väljer russinen ur kakan och pekar på en utvald studie som passar de egna syftena, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Utifrån sin roll som forskare saknar Andreas Fejes den vetenskapliga grunden i debatten om skolan. Han anser att istället för fakta så styr känslor och erfarenheter debatten. Det var i bristen på vetenskaplighet som idén till en boken föddes.

I boken tas ämnen som exempelvis betyg, ledarskap, skolmarknaden, språkkrav, skolvåld och demokrati upp – och inte minst skoldebatten i sig.

– En del forskare är obekväma med att ge sig in i en debatt, trots att de besitter kunskapen. Här kan de komma till tals. Alla de ämnen som vi tar upp är grundade i kunskap, men vi har paketerat det för att det ska passa in i det offentliga samtalet.

Förenklad debatt om skolan

Bokens 33 författare tar upp olika problem som skolan står inför och forskning kring dem.

I ett kapital belyser forskaren Robert Thornberg vid Linköpings universitet debatten om ”kunskapsskola” versus ”flumskola”. Med grund i vetenskapliga studier pekar han på att motsatsförhållandet mellan det som kallas kunskapsskola och flumskola i dagens skoldebatt inte bara är förenklad utan också fel. Forskning visar nämligen att varken en auktoritär lärare eller en eftergiven på bästa sätt bidrar till elevers kunskapsutveckling. Den lärare som bäst bidrar till elevers resultat är den lärare som vet vad den vill, är bestämd, strukturerad och tydlig samtidigt som den lägger energi på att skapa och bibehålla stöttande relationer mellan lärare och elever.

Ett annat kapitel handlar om våldet i skolan och larmrapporterna kring det i media. Kapitlet är skrivet av Ylva Odenbring och Thomas Johansson vid Göteborgs universitet och visar på att enligt statistiken har våldet inte alls ökat, snarare är siffrorna relativt stabila över tid. Författarna pekar också på att många olika perspektiv behövs för möta problemet med skolvåld.

”Perspektiv på skolans problem – vad säger forskningen” är skriven i första hand för lärarstudenter, men redaktörerna ser också boken som ett inlägg i skoldebatten.

– Vi tänker oss att alla som är intresserade av skolfrågor kan få något ut av den här boken, som beslutsfattare och allmänhet.

Totalt bidrar sex forskare från Linköpings universitet med kapitel till boken; Robert Thornberg, Magnus Hultén, Eva-Marie Harlin, Louise Malmström, samt redaktörerna Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt.

Bok:
Perspektiv på skolans problem – vad säger forskningen? Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (red.) Lund: Studentlitteratur, 2020.

Kontakt

Relaterat innehåll

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Ola Uhrqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barn om det här utan att de blir rädda? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an den svåra frågan.

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Nu medverkar Marcus Samuelsson i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.