Reglerteknik

Klassiskt ingenjörsämne med stor aktualitet

Forskningen vid LiU täcker ett bredd område inom reglertekniken, allt ifrån industriella applikationer till ren teoriutveckling. Den industrinära forskningen kan handla om att studera stora avancerade system, likaväl som att simulera och analysera framtidens automatiserade och autonoma system.

Reglerteknik är ett klassiskt ingenjörsämne som i takt med den ökande automatiseringen och digitaliseringen får allt större betydelse. Tillämpningar finns inom flyg, industrirobotar, entreprenadmaskiner, bilar, båtar, undervattensfarkoster, medicinteknik och effektförstärkare, för att nämna några. Forskarna arbetar därmed allt oftare i nära samarbeten med forskare inom andra områden.

Spetsforskning inom reglerteknik bedrivs även inom områden som sensorfusion och systemidentifiering.

Forskarna har mångåriga samarbeten med såväl andra universitet som med industrin inom stora nationella satsningar som exempelvis regeringens strategiska satsning ELLIIT och Linnécentrum CADICS, finansierat av Vetenskapsrådet. Reglerteknik är också ett viktigt område inom stora forskningsprogram som WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, LINK-SIC och Security Link, se länkar nedan.

Pågående forskning

Relaterad forskning

Nyheter