Reglerteknik

Forskningen vid LiU täcker ett bredd område inom reglertekniken, allt ifrån industriella applikationer till ren teoriutveckling. Den industrinära forskningen kan handla om att studera stora avancerade system, likaväl som att simulera och analysera framtidens automatiserade och autonoma system.

Reglerteknik är ett klassiskt ingenjörsämne som i takt med den ökande automatiseringen och digitaliseringen får allt större betydelse. Tillämpningar finns inom flyg, industrirobotar, entreprenadmaskiner, bilar, båtar, undervattensfarkoster, medicinteknik och effektförstärkare, för att nämna några. Forskarna arbetar därmed allt oftare i nära samarbeten med forskare inom andra områden.

Spetsforskning inom reglerteknik bedrivs även inom områden som sensorfusion och systemidentifiering.

Forskarna har mångåriga samarbeten med såväl andra universitet som med industrin inom stora nationella satsningar som exempelvis regeringens strategiska satsning ELLIIT och Linnécentrum CADICS, finansierat av Vetenskapsrådet. Reglerteknik är också ett viktigt område inom stora forskningsprogram som WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, LINK-SIC och Security Link, se länkar nedan.

Pågående forskning

WASP vid LiU

WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

LINK-SIC är ett Vinnova-finansierat kompetenscenter

LINK-SIC - Linköping Center for Sensor Informatics and Control

LINK-SIC (Linköping Center for Sensor Informatics and Control) är ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum för industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik.

Forskningsarenan Visionen

Visionen är en stor och toppmodern forskningsarena som tillhandahåller en öppen forskningsinfrastruktur för både undervisning och forskning. Visionen drivs av Institutionen för systemteknik (ISY).

Relaterad forskning

Nyheter

Dragbil med dolly och trailer på Scanias provbana

Lastbil med släp manövrerar autonomt

Att backa en lastbil med ett tungt släp kräver en skicklig yrkeschaufför - eller några sensorer och en väl programmerad dator. Oskar Ljungqvist tar i sin doktorsavhandling ett stort steg mot självkörande lastbilar - med ett eller flera släp.

Olov Andersson demonstrera sin forksning

AI hjälper roboten att fatta bra och snabba beslut

För att robotar ska kunna röra sig bland människor i den vanliga världen behöver de kunna fatta beslut i realtid, utan mänsklig hjälp. WASP-doktoranden Olov Andersson har i sin avhandling undersökt tre olika metoder för lärande.

Roger Larsson med modellflygplan från LiU

Modellflyg i kampen för bättre flygprov

Roger Larsson har i sin doktorsavhandling tittat på olika metoder att optimera de modelleringsmetoder som används när flygplan testas och utvecklas. Han har även tagit forskarkollegornas modellflygplan till hjälp.