10 september 2018

Ett nytt avtal undertecknades i somras för fortsatt samarbete för att rädda Afrikas noshörningar undan tjuvskyttar. "Antalet noshörningar ökar nu i Kenya, som enda land i Afrika" säger Fredrik Gustafsson, initiativtagare till projekt Ngulia.

NoshörningNoshörningarna ökar sakta i Kenya. Foto: iStock/johan63

Det pilotprojekt som drivits i naturreservatet Ngulia, lett av Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och forskningsprogrammet Security Link vid LiU, får en fortsättning. Fredrik Gustafsson i Ngulia Fredrik Gustafsson lyssnar på vakternas berättelser. Foto: Mats Ögren Wanger– Antalet tjuvskyttar har minskat och för första gången ökar nu också antalet noshörningar i reservatet, säger Fredrik Gustafsson.

Nytt samarbetsavtal

I somras skrevs ett treårigt samarbetsavtal under av Kenya Wildlife Service och Linköpings universitet, ett avtal som också kan förlängas. 

– Det är vi jätteglada för. Vi har lyssnat till vilka behov de vakter och officerare har som är verksamma i reservatet och inom pilotprojektet utvecklat en mobilapp som underlättar bevakningen, säger Fredrik Gustafsson.

Vakterna som patrullerar rapporterar in spår efter såväl noshörningar som människor via appen och ser de spår efter misstänkta inkräktare, som eldrester, fotspår eller skräp får officerarna en skarp signal i sina mobiltelefoner. Appen håller också koll på vilka delar av reservatet vakterna har patrullerat tidigare.

På plats i Kenya finns också Angela Kabari, anställd av Kolmården för att koordinera arbetet.
– Den uppdelningen fungerar jättebra, hon sköter den dagliga kommunikationen med både vakter och officerare på alla nivåer, köper in material och ser till att alla vet vad de ska göra, säger Fredrik Gustafsson som i sin tur ansvarar för koordineringen i Sverige.

Virtuella vakttorn

Fredrik Gustafsson och parkvakter i NguliaFredrik Gustafsson och parkvakter i Ngulia Foto: Mats ֖gren WangerNästa steg i projektet är att bygga upp virtuella vakttorn som kan underlätta ytterligare för vakterna i reservatet.
– De virtuella vakttornen kan bestå av stolpar med kameror och andra sensorer som kan registrera och varna om något rör sig. Systemet ska också kunna se skillnad på djur och människor, säger Fredrik Gustafsson.

Den typen av teknik testas redan nu i Kolmårdens djurpark för att den verkligen ska fungera i fält när den väl installeras. Förutom Fredrik Gustafsson är bland annat också forskarkollegan vid avdelningen för reglerteknik, Gustaf Hendeby engagerad i all teknikutveckling i projektet.

Utbildningsprojekt

I ett underprojekt till projekt Ngulia har också Kolmården fått medel, via sin insamlingsstiftelse och postkodlotteriet, för ett utbildningsprogram för det omgivande samhället, ett projekt om just avslutats.

Svart noshörningsko med ungeSvart noshörningsko med unge Foto: johan63– Barnen i området har aldrig varit inne i reservatet, de vet bara att noshörningar förstör och att de är farliga. Här har de fått lära sig vad naturen och djuren betyder för dem och hela samhället. Projektet har drivits i staden Mtito Andei, en stad med stor social oro och många våldsbrott. 75 procent av barnens föräldrar är smittade av HIV och på grund av det stigma som omger sjukdomen i Afrika tar de ingen behandling, säger Fredrik Gustafsson.

Även här snickrar intressenterna på ett tvärvetenskapligt fortsättningsprogram som spänner över teknik, biologi och utbildningsvetenskap. För även om det är stora internationella och kriminella nätverk som styr försäljningen av noshörningshornen är det ändå lokalt som tjuvskyttarna rekryteras.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.