Autonoma system

Nästa industrella revolution är här

autonoma system
Människor och robotar ska kunna arbeta och trivas tillsammans.   Göran Billeson

System med en hög grad av autonomi kan inte bara agera tillsammans med oss människor utan kan också dra egna slutsatser och lära sig av sina erfarenheter. Området omfattar ett stort antal olika forskningsområden där LiU forskare finns i forskningsfronten. Exempel är datorseende, fordon, artificiell intelligens, sensorfusion och vetenskaplig visualisering.

Självkörande bilar och truckar, kognitiva kompanjoner, smarta räddningssystem, intelligenta trafiksystem och produkter som bygger sig själva är bara några exempel på vad framtiden har att erbjuda. Och utvecklingen går snabbt. 

Sommaren 2015 sjösattes också Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, en satsning på kunskapsuppbyggnad för framtiden på 4 miljarder kronor under drygt tio år. Linköpings universitet är värduniversitet, men deltar i programmet gör också ett stort antal forskare vid Chalmers, KTH, Lunds och Umeå universitet.

Forskning

Nyheter 

Relaterade forskningsområden