Autonoma system

System med en hög grad av autonomi kan inte bara agera tillsammans med oss människor utan kan också dra egna slutsatser och lära sig av sina erfarenheter. Området omfattar ett stort antal olika forskningsområden där LiU forskare finns i forskningsfronten. Exempel är datorseende, fordon, artificiell intelligens, sensorfusion och vetenskaplig visualisering.

Självkörande bilar och truckar, kognitiva kompanjoner, smarta räddningssystem, intelligenta trafiksystem och produkter som bygger sig själva är bara några exempel på vad framtiden har att erbjuda. Och utvecklingen går snabbt. 

Sommaren 2015 sjösattes också Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, en satsning på kunskapsuppbyggnad för framtiden på 4 miljarder kronor under drygt tio år. Linköpings universitet är värduniversitet, men deltar i programmet gör också ett stort antal forskare vid Chalmers, KTH, Lunds och Umeå universitet.

Forskning

Nyheter 

Gul robothund släpper röd första hjälpen väska vid skadad person.

Samarbete maxar potentialen hos AI

I en nära framtid kan autonoma drönare och ”robothundar” utföra räddningsaktioner. Men full autonomi ligger långt in i framtiden för den här typen av system. Därför är ett fungerande samarbete mellan människa och maskin avgörande.

Dragbil med dolly och trailer på Scanias provbana

Lastbil med släp manövrerar autonomt

Att backa en lastbil med ett tungt släp kräver en skicklig yrkeschaufför - eller några sensorer och en väl programmerad dator. Oskar Ljungqvist tar i sin doktorsavhandling ett stort steg mot självkörande lastbilar - med ett eller flera släp.

Olov Andersson demonstrera sin forksning

AI hjälper roboten att fatta bra och snabba beslut

För att robotar ska kunna röra sig bland människor i den vanliga världen behöver de kunna fatta beslut i realtid, utan mänsklig hjälp. WASP-doktoranden Olov Andersson har i sin avhandling undersökt tre olika metoder för lärande.

Relaterade forskningsområden