14 februari 2019

En prodekan blir två vicedekaner när Margareta Bachrack Lindström går vidare till rollen som prorektor vid LiU 1 mars. Nya vicedekaner blir Malin Lindqvist Appell och Anna Strömberg.

Roligt, spännande och utmanande. Det tycker både Malin Lindqvist Appell och Anna Strömberg när de nu kliver in i rollerna som vicedekaner. Men hur kommer det sig att Medicinska fakulteten väljer att ersätta en prodekan med två vicedekaner?

Malin Lindqvist AppellMalin Lindqvist Appell Foto Daniel WindreAnna StrömbergAnna Strömberg Foto Emma Busk Winquist– Det krävs bred erfarenhet och stor arbetsinsats för att fylla uppdraget. Med denna förändring – som kom med kort varsel – såg vi att det var bättre för helheten att dela uppdraget på två individer, säger Johan D Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten. 
Han fortsätter:
– Vi såg också att vi skulle stå utan dekan med ansvar för utbildningsfrågor ganska länge om vi gjorde ett formellt fyllnadsval. Rektor och jag kom därför i samråd fram till att det rimligaste är att vice-dekanerna tillsätts genom att de utses av rektor.

Många frågor på bordet

Samtidigt befinner sig fakulteten i en fas med stora förändringar. Frågor som omorganisation, utbyggnad av den decentraliserade läkarutbildningen, nationella förändringar för specialistsjuksköterskeutbildningarna och fortsatt brist på sjuksköterskor inom vården ligger alla på bordet.
– Vi har också utmaningar med vikande antagningstal och genomströmning. Därför skadar det inte att vi utökar till fyra individer i fakultetsledningen, säger Johan D Söderholm.

Tanken är att lösningen skall sträcka sig fram till nästa val av dekanat – det vill säga december 2020. Båda kliver in i sina respektive roller 1 mars.

– Med de olika erfarenheterna är det naturligt med en fördelning av arbetet där Malin Lindqvist Appell tar hand om Utbildningsnämnden, kvalitetsfrågor och arbete gentemot de övriga fakulteterna på LiU, medan Anna Strömberg arbetar mer i samverkan mot sjukvården som Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukvårdsberedningen.

Både Malin Lindqvist Appell och Anna Strömberg är ”LiU-produkter”, där Anna disputerade 2001 och Malin 2005. Båda är i dag aktiva forskare och lärare och har haft flera olika uppdrag inom fakulteten. 

– Under de senaste åren har jag blivit mer involverad i fakultetens arbete genom uppdraget som ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar och genom arbetet i fakultetsstyrelsen, berättar Anna Strömberg.

Pedagogisk utveckling

Malin Lindqvist Appell har suttit i utbildningsnämnden i fyra år som vice ordförande och verkat som programansvarig för BMA-programmet.
– Därför känner jag att det nu ska bli spännande att ha ett mer övergripande ansvar för utbildningsfrågor och få ett annat perspektiv för de andra utbildningsprogrammen. Och också arbeta för ytterligare pedagogisk utveckling över fakultetsgränserna. Vi är väldigt duktiga på det vid Medicinska fakulteten sedan tidigare och det ska vi fortsätta att vara.

Vilka frågor kommer ni att driva?
– Jag kommer bland annat att dela ordförandeskapet i kompetensrådet med Zilla Jonsson som är HR-direktör på RÖ, vara ordförande i VFU rådet och delta i Universitetssjukvårdsberedningen. 
 
Hon ser också fram emot att arbeta konstruktivt och framåtblickande med den verksamhetsförlagda utbildningen.

Utvecklingen av en förnyad utbildning för specialistsjuksköterskor och avancerad specialistsjuksköterska är också frågor jag vill vara med och driva tillsammans med regionen(erna), programansvarig, andra berörda på LIU och andra universitet, säger Anna Strömberg.

– Jag kommer att fortsätta att ha ett stort studentfokus. Med det menar jag att det vi utvecklar, om det så är på program- fakultets- eller övergripande universitetsnivå, ska kunna implementeras ordentligt hos studenterna och att de förstår nyttan av den pedagogik vi använder, berättar Malin Lindqvist Appell och fortsätter:

– Vi måste hela tiden följa upp och visa på och vara tydliga med för studenterna hur utvecklingen leder till att det påverkar dem i deras lärande. Att utveckla och implementera nya former för studentcentrerat och problembaserat lärande är en annan fråga jag brinner för. 

Båda vill också fortsätta att främja digitaliseringen av utbildningarnas lärmoment.  
– Detta är oerhört viktigt eftersom vi både har den decentraliserade läkarutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna som sker på distans och flera campus som genom ökad digitalisering kan föras ännu närmare varandra. Inom grundutbildningarna bedrivs idag ett aktivt arbete för att komma igång med digitalisering av skriftliga tentamen, ett viktigt arbete som vi vet vet att många lärare vid Medicinska fakultetens utbildningsprogram ser fram emot att få implementera. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.