05 april 2022

I undervisningsmetoden Challenge-based learning (CBL) får studenterna lära sig genom att göra och uppleva. I slutet av mars genomfördes Idea Jam – ett kreativt halvdagsseminarium för över 100 LiU-studenter från en entreprenörskapskurs där man använde sig av metoden CBL. Det blev en eftermiddag fylld med energi och kreativitet när studenterna försökte lösa 14 aktuella samhällsproblem.

bild på en kvinna framför publiken
Charlotte Norrman, docent inom industriell ekonomi

Genom medlemskapet i ECIU (the European Consortium of Innovative Universities) och i Erasmus+ projektet Scaleup4Sustainability, har LiU börjat tillämpa en undervisningsform som kallas Challenge-based learning – utmaningsdrivet lärande. Modellen har sin bakgrund i Deweys ”learning by doing” filosofi, det vill säga att man lär genom att göra och uppleva.

Charlotte Norrman har under flera år varit kursansvarig för kursen Innovativt entreprenörskap och var verkligen taggad och sugen på att göra ett omtag i sin undervisning efter nästan två år med pandemi. 

Hon fick då idén till Idea Jam – ett kreativt halvdagsseminarium med verkliga samhällsproblem att lösa, fick med sina kollegor och LiUs stödaktörer på idén och så började de leta idégivare och fick napp hos Apotea och UtvecklingsKlustret Energi AB.

- De här 14 utmaningarna som vi kokat fram med företagen är stora och svåra! Och det häftiga är ju att de finns på riktigt. Nu när Idea Jam är genomfört och studenterna kört sina 1 minuters pitchar, ska dom jobba vidare med det här hela terminen och slutredovisa i maj.

En grupp studenter jobbar aktivt med en case, de sitter på golvetStina Bergholm, Madeleine Fahle, Elin Djurberg, Sara Abrahamsson, Magdalena Bohlin jobbar med uppgift till Apotea

Undervisning kopplad till verkligheten

Charlotte har även haft stort stöd av flera kollegor på LiU, inte minst Karl Eldebo och att som lärare gå i mål med att arrangera en sån här stor grej, har gett dem blodad tand.

- Det är dagarna efter Idea Jam och jag känner: YES, det fungerade! .... eller... Succé, lycklig och lättad, säger Charlotte och fortsätter:

- Jag och mina kollegor har jobbat hårt med upplägget, utvecklat underlag och stöd så att grupperna skulle komma igång på ett bra sätt. Det har varit många bollar inför med företagen, stödsystemaktörerna, lokalbokning med mera och allt blev så bra som vi hoppades på! Jag är väldigt glad för det är ju lite risky att hoppa ut på gungflyet för det kan ju även hända att man sjunker!

Du trodde mycket på den här idén, hur fungerade det i praktiken?

- Det fungerade som jag hade hoppats! Jag är nöjd med hur samarbetet med Apotea och UKE skapade relevans och koppling till näringslivet. Det var även kul att se hur den fantastiska lokalen och upplägget gav studenterna energi, de släppte loss och blev kreativa. Jag är även glad över att stödsystemaktörerna slöt upp så att studenterna förstår att det finns en fortsättning och att vi som leder den här kursen är ihopsnackade med dem som kommer efter oss i processen. Den kulturen har på något vis alltid funnits här och nu känns det som att den växer i styrka.

En grupp studenter jobbar aktivt med uppgiftGeorge Shnouda, Adam Segerros, Fredrik Näslund, Daniel Ma, Anton Zackrisson jobbade med utmaning: Volatile Electricity Prices

Idea Jam 2023 – kanske ännu större

Charlotte är supernöjd med Idea Jam, hon känner att arbetet skapade en stark och positiv kraft som smittar av sig. Hon tänker nu försöka behålla den här energin och drivkraften genom hela kursen, för det är en väldigt viktig aspekt för entreprenörskap.

- Jag är så himla glad över att jag får vara i ett sammanhang av positiva och stödjande människor som vill saker där jag får vara med dem och skapa. Troligen blir det en ny Idea Jam nästa år. Jag hoppas på att få med flera företagare till dess som kan bidra med sina utmaningar som kan skapa grund för kreativitet, innovation och samarbete mellan LiU och näringslivet för det betyder så mycket att man kan jobba med ”riktiga” idéer.

UKEAB ger tips

UKEAB delar gärna med sig av sina utmaningar

Oliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander från utvecklingsklustret Energi AB (UKEAB) presenterade 10 av de 14 problemen som studenterna fick ta tag i under Idea Jam. UKEAB är ett Linköpingsbolag som ägs av 5 regionala energibolag, där ett av dem är Tekniska Verken i Linköping.

UKEAB jobbar med att få in nya idéer på marknaden för att anpassa och utveckla energisystemet efter samhällets behov. Allt händer väldigt snabbt och det finns många problem att lösa – eller om man så vill – utmaningar och möjligheter.

Oliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander som deltog vid Idea Jam är två av fem anställda vid UKEAB. Båda två har pluggat vid LiU och lämnade universitetet för 5 år sedan och dom tyckte att det var roligt att kunna vara med under eftermiddagen på DoSpace.

Två män sitter på en soffaOliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander från Utvecklings klustret Energi AB

- Det är mycket givande med grupparbeten under studierna, speciellt när de är kopplade till verkliga problem, säger Oliver.

- Ja, att jobba i grupp gör att det är enklare att tänka nytt, man lär av varandra och utvecklas, säger Lukas.

De båda tycker att det är givande att vara med under Idea Jam och är genomgående positiva till den här typen av pedagogik. Men de vill gärna skicka med till studenterna att även det som händer utanför undervisningen är viktigt!

- Mitt råd är att förutom att läsa så många relevanta kurser som möjligt, så hinn även med det som händer runt omkring! Studentlivet är viktigt, man träffar många bra människor och man lär sig att knyta kontakter och hur man fungerar som person i olika sammanhang, säger Lukas.

- Ja verkligen, fyller Oliver i. Att engagera sig i studentlivet är viktigt. Att träffa olika människor formar en som person, man får en bredd och blir bra på att sätta sig in i olika sammanhang. Och när det gäller kurserna – välj inte det du tror är rätt, välj det som är kul!

De ser fram emot att få höra vad studentgrupperna kommer att redovisa i maj när den här kursen är slut. Och kanske, något av förslagen kan leda till ett kommande ex-jobb?

- Vi är öppna för kommande samarbeten, absolut! Som student är arbetslivserfarenhet viktigt och det känns kul om vi har möjlighet att stötta i det, avslutar Lukas.

Så tyckte studenterna om IdeaJam

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.