johwa53

Johan Wänström

Universitetslektor

Mina forskningsintressen rör politik och styrning på kommunal och regional nivå. Ur ett kommunalstrategiskt perspektiv studerar jag koalitionsbyggande, politiskt ledarskap samt demokratisk medverkan och påverkan i planerings- och beslutsprocesser.

Aktuell forskning och publikationer

ORCID 0000-0002-3041-3485  

Den politiska styrningen i ett nytt kommunalt parlamentariskt landskap

Under de senaste tio åren har antalet kommuner där något av de traditionella blocken förfogar över en egen majoritet minskat kraftigt. I samband med valen 2014 och 2018 ökade istället andelen blocköverskridande och minoritetsstyren kraftigt i Sveriges 290 kommuner. Vad innebär det för det de kommunala koalitionsbildningsprocesserna, den politiska styrningen av kommunerna och hur har anpassningen till det nya parlamentariska landskapet fungerat? Det är frågor som står i centrum för det här forskningsprojektet, vilket har genomförts i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Medborgerliga reaktioner på kontroversiella kommunala politiska beslut

En del kommunala politiska beslut genererar större medborgerliga reaktioner än andra. I min forskning har jag studerat medborgarnas reaktioner på förslag och beslut om skolnedläggningar och infrastrukturprojekt. Resulterar till exempel högljudda medborgarprotester i omfattande proteströstande i det nästkommande valet? På vilket sätt bidrar kommunala folkomröstningar till en bättre fungerande kommunal demokrati? Är stormöten och andra former av medborgardialog bra instrument för att minska konfliktnivåerna? I grunden berör den här forskningen relationen mellan representativa, samtals- och direktdemokratiska ideal i den kommunala politiken. 

Samspelet mellan högre politiker och tjänstemän i kommuner

Kommunala planerings- och beslutsprocesser innefattar många aktörer där olika intressen och ideal ska föras samman. I teorin utgår all makt ifrån de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige, men i praktiken är maktfördelningen betydligt mer komplex än så. Hur upplever ledande politiker och tjänstemän själva sin roll i planerings- och beslutsprocesser och hur utvecklas rollerna och relationerna mellan ledande kommunala företrädare?   

Fler publikationer av Johan Wänström

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Video
Visa/dölj innehåll

Blocköverskridande styren byggs på tillit och sakpolitik

Efter valet 2014 har omkring en tredjedel av Sveriges kommuner blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Johan Wänström har sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Undervisning och nätverk
Visa/dölj innehåll

Undervisning

Lärarutbildningen/samhällskunskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Utmärkelser

Kurslitteraturprisets hederspris 2015 tillsammans med Gissur Erlingsson för boken ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”.

Nätverk

Jag leder och organiserar två nätverk inom ramen för CKS: ett för kommunstyrelseordförandena och ett annat för kommuncheferna i Östergötland med omnejd. 

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

  • Fil. Dr. Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2009.
  • Fil. Dr. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2006.
  • Master, Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 2002.
  • Fil.kand. Kommunikationsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, University of Oklahoma, 1999.
  • Fil.kand. Statsvetenskap, Linköpings Universitet, 1996.

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Om CKS forskning
Visa/dölj innehåll