04 maj 2023

Lokala dagstidningar har en betydligt större bevakning av lokala och regionala politiska processer än lokala TV-sändningar. Balansen i rapporteringen är viktig för att alla medborgare ska få tillgång till information om kommunala beslut.

Bild på dagstidningar i en hög Sara Danielsson

 

För att den kommunala demokratin ska fungera på ett tillfredsställande sätt behöver invånarna ha tillgång till information om sina kommuner och sin region samt information om det kommunala och det regionala politiska beslutfattandet. Här har media en avgörande roll som informationsspridare genom sin granskning och rapportering av politiska processer och beslut. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. I studien har forskare tittat på omfattningen av inslag och artiklar i SVT:s och lokala tidningars bevakning av kommunal och regional politik.

Stor skillnad mellan TV och tidningar

Resultatet pekar bland annat på stora skillnader i mängden information som publiceras i dagstidningar jämfört med TV-sändningar. För varje inslag om kommunal politik i SVT:s lokala nyhetssändningar gick det 97 artiklar om kommunal politik i de lokala tidningarna. När det kommer till bevakningen av regional politik gick det ungefär två tidningsartiklar på varje TV-inslag.

– Det resultatet är dock inte helt överraskande. Utrymmet för en lokal nyhet i en papperstidning med 30–40 sidor betydligt större än i en lokal nyhetssändning på TV där många nyheter ska hinnas med på en tiominuterssändning, säger Johan Wänström, forskare i statsvetenskap på CKS och rapportens huvudförfattare.

Bättre förutsättningar med mindre bevakningsområden

Wänström framhäver också betydelsen av storleken på mediernas bevakningsområden – den lokala bevakningen ökar med mindre bevakningsområden. I Tranås till exempel bevakar Tranås tidning endast tre kommuner, medan Nerikes Allehanda som är Askersunds mest lokala tidning bevakar tio kommuner. I SVT Nyheter Smålands nyhetssändningar ska nyheter från 20 kommuner och två regioner dela på utrymmet i sändningen.

– Mindre bevakningsområden kan också skapa bättre förutsättningar för enskilda journalister att specialisera sig på enskilda kommuner eller regioner, säger Johan Wänström. Detta är vanligt i lokala tidningar och skapar bättre förutsättningar för en långsiktigt granskande journalistik kring den kommunala politiken.

Avslutningsvis konstateras att skillnaderna i mängden bevakning av lokal och regional politik sannolikt främst är ett resultat av övergripande prioriteringar i mediekoncernerna – att SVT som mediekoncern tidigare inte har haft ambitionen att lyfta fram det lokala på samma sätt som lokaltidningarna. Detta är emellertid något som håller på att förändras, då SVT nu har tydligt uttalade ambitioner att öka sin lokala nyhetsbevakning. Detta är i grunden väldigt positivt för den lokala demokratin, men Johan Wänström tror inte att det kommer förändra de lokala tidningarnas betydelse:

– Mycket talar för att stora delar av mediebevakningen av lokal och regional politik även fortsättningsvis kommer att göras av lokala tidningar, men då i digital form snarare än som traditionella papperstidningar. 

Fakta

Rapporten ”Lokala mediers bidrag till den lokala demokratin - Omfattningen på tidningars och SVT:s bevakning av kommunal och regional politik” är skriven av Johan Wänström, universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier och Kevin Johansson, masterstudent i statsvetenskap vid Linköpings universitet och tidigare praktikant på CKS.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare studie från CKS om lokala mediers bevakning av kommunal verksamhet och politik. I den studien framkom att traditionella medier i Östergötland – såsom lokal public service, men framför allt lokala tidningar – är bättre på att förmedla den sortens information än lokala Facebookgrupper och kommunernas egna informationskanaler.

I undersökningen går forskarna igenom lokala tidningar och SVT:s lokala bevakning av fem kommuner och fyra regioner i Örebro län, Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län. 

Kontakt

Fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.