04 mars 2024

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.
Per Frankelius och Karolina Muhrman leder det nationella kunskapsnavet. Linköpings universitet

Genom en upphandling genomförd av Jordbruksverket blev Linköpings universitet utsett att ansvara för ett nytt kunskapsnav som ska lyfta digitaliseringens möjligheter för svenskt jordbruk. En viktig del i arbetet blir att förädla, paketera och förmedla kunskap till jordbruksnäringen. Kunskapsnavets kansli placeras vid Linköpings universitet och leds av LiU-forskarna Karolina Muhrman och Per Frankelius.

– Vi är jätteglada för att Linköpings universitet får möjlighet att koordinera kunskapsnavet. LiU är sedan länge starkt inom teknik och har flera satsningar inom lantbruksteknik. Nu skapas därför en riktigt stark kunskapsmiljö här, säger Karolina Muhrman. 

Navets uppdrag kan sammanfattas i fem huvudsakliga områden – omvärldsanalys, behovsanalys, koordinera samarbete och dialog, testa och utvärdera ny teknik samt paketera kunskap.

Till navet knyts ett expertnätverk med representanter från Gård och Djurhälsan, Lovang Lantbrukskonsult, Ludvig & Co, Växa Sverige, SLU, LRF, AI Sweden c/o Lindholmen Science Park, DeLaval, Väderstad, IoT world, Sweden Secure Tech Hub och Agtech Sweden.

– Det formaliserade expertnätverket har både bred och djup kompetens inom lantbruk och digitalteknik och kommer stå för en stor del av navets aktiviteter, säger Per Frankelius.

Navet kommer också ha en referensgrupp bestående av bland annat aktiva lantbrukare, teknikföretag, medlemsorganisationer och rådgivare som kunskapsorganisationer.

Kontakt

Forskning

Organisation

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.