18 december 2023

Agtech 2030, som koordineras av Linköpings universitet, har fått klart med finansiering av Vinnova för tre nya år. Nu väntar nästa etapp för att utveckla innovationer – bland annat hur man kan överföra rymdteknik till jordbruket. 

En person på en skördetröska. Per Frankelius, LiU-forskare och innovationsledare i Agtech 2030 (numera Agtech Sweden), är mycket glad över att gå in i nästa etapp. Magnus Johansson

– Det känns fantastiskt att vi får möjlighet att fortsätta utveckla den innovationsplattform som vi har byggt upp. Få sektorer i världen är så viktiga som lantbruket, och där är ny teknik och nya innovativa koncept av mycket stor betydelse, säger Per Frankelius, forskare vid LiU och innovationsledare i Agtech 2030.

Initiativet, med målet att östra Götaland ska bli en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknik 2030, startade 2018. Arbetet bygger på gränsöverskridande samarbeten för att koppla samman lantbrukssektorn med forskning och teknikföretag. Under de fem första åren har närmare 60 innovationsprojekt initierats, varav flera lett till konkreta resultat. Totalt har 24 nya produkter och processer utvecklats, 21 prototyper har tagits fram med hittills två godkända patent. Två personer sitter och pratar.Karolina Muhrman och Per Frankelius under den stora lantbruksmässan Agritechnica. Foto Johan Jäger

– Agtech 2030 har också vunnit världens största innovationspris inom lantbruksteknik: Agritechnica Innovation Award 2022. Men det sista året har varit det mest expansiva av dem alla. Vi har framför allt byggt en ny stark organisation, säger Karolina Muhrman, forskare vid LiU och organisationsledare i Agtech 2030.

Nu har Agtech 2030 fått klart med finansiering för tre nya år. Målsättningen för etapp två är att öka nätverket och initiera nya innovationsprojekt för att än mer sätta LiU och Östergötland på kartan som ett nav för utveckling av lantbruksteknik i Sverige.

– Hela teamet är förväntansfulla inför nästa år och nästa etapp. Det är flera nya innovationsprojekt som ligger i pipeline för att komma i gång. Ett projekt handlar till exempel om att överföra rymdteknik till lantbruket, säger Per Frankelius.

Den planerade budgeten för 2024-2026 ligger på cirka 45 miljoner kronor, varav 18 miljoner kronor kommer från Vinnova. Övriga finansiärer är LiU, Region Östergötland och olika samarbetspartners.

FOTNOT: Agtech 2030 har bytt namn till Agtech Sweden.


Kontakt

Det här är Agtech 2030

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.