18 december 2023

Agtech 2030, som koordineras av Linköpings universitet, har fått klart med finansiering av Vinnova för tre nya år. Nu väntar nästa etapp för att utveckla innovationer – bland annat hur man kan överföra rymdteknik till jordbruket. 

En person på en skördetröska.
Per Frankelius, LiU-forskare och innovationsledare i Agtech 2030 (numera Agtech Sweden), är mycket glad över att gå in i nästa etapp. Magnus Johansson

– Det känns fantastiskt att vi får möjlighet att fortsätta utveckla den innovationsplattform som vi har byggt upp. Få sektorer i världen är så viktiga som lantbruket, och där är ny teknik och nya innovativa koncept av mycket stor betydelse, säger Per Frankelius, forskare vid LiU och innovationsledare i Agtech 2030.

Initiativet, med målet att östra Götaland ska bli en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknik 2030, startade 2018. Arbetet bygger på gränsöverskridande samarbeten för att koppla samman lantbrukssektorn med forskning och teknikföretag. Under de fem första åren har närmare 60 innovationsprojekt initierats, varav flera lett till konkreta resultat. Totalt har 24 nya produkter och processer utvecklats, 21 prototyper har tagits fram med hittills två godkända patent. Två personer sitter och pratar.Karolina Muhrman och Per Frankelius under den stora lantbruksmässan Agritechnica. Foto Johan Jäger

– Agtech 2030 har också vunnit världens största innovationspris inom lantbruksteknik: Agritechnica Innovation Award 2022. Men det sista året har varit det mest expansiva av dem alla. Vi har framför allt byggt en ny stark organisation, säger Karolina Muhrman, forskare vid LiU och organisationsledare i Agtech 2030.

Nu har Agtech 2030 fått klart med finansiering för tre nya år. Målsättningen för etapp två är att öka nätverket och initiera nya innovationsprojekt för att än mer sätta LiU och Östergötland på kartan som ett nav för utveckling av lantbruksteknik i Sverige.

– Hela teamet är förväntansfulla inför nästa år och nästa etapp. Det är flera nya innovationsprojekt som ligger i pipeline för att komma i gång. Ett projekt handlar till exempel om att överföra rymdteknik till lantbruket, säger Per Frankelius.

Den planerade budgeten för 2024-2026 ligger på cirka 45 miljoner kronor, varav 18 miljoner kronor kommer från Vinnova. Övriga finansiärer är LiU, Region Östergötland och olika samarbetspartners.

FOTNOT: Agtech 2030 har bytt namn till Agtech Sweden.


Kontakt

Det här är Agtech 2030

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.