01 december 2020

Fyra LiU-forskare vid Institutionen för hälsa, medicin och vård och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har tilldelats sammanlagt 9,3 miljoner kronor i projektbidrag över en treårsperiod från Hjärt-Lungfonden årliga anslagsutdelning.

Kvinna som gör ett hjärta med händerna.

Hjärt-Lungfonden har nu meddelat årets anslagstagare. Vid Medicinska fakulteten får professorerna Carl-Johan Carlhäll och Tiny Jaarsma båda från Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), samt professor Maria Jenmalm och Jakob Paues, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), forskningsmedel till sina olika projekt inom hjärt- och lungforskning.

Inom området “hjärta” tilldelas Carl-Johan Carlhäll 3,6 miljoner kronor för projektet “Investigation of cardiac remodeling and tissue characteristics using advanced CMR and multiplex proteomics for optimized assessment and treatment of atrial fibrillation”.

– Projektet är en magnetkamerastudie inom ramen för den nationella studien om förmaksflimmer, ABC-AF. Det övergripande målet är att bidra med ny mekanistisk kunskap om betydelsen av hjärtats morfologi, funktion och vävnadskarakteristik för utveckling och progress av förmaksflimmer. Vi är självklart väldigt tacksamma för Hjärt- och Lungfondens stöd, säger Carl-Johan Carlhäll.

Tiny Jaarsma får 1,8 miljoner kronor för projektet “Exergaming i hemmet- vårt nästa steg för förbättrad fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienter. En randomiserad multicenterstudie.” Även detta projekt inom området ”hjärta”.

Inom området ”lunga” tilldelas Maria Jenmalm 2,7 miljoner kronor för projektet ”Can microbial and dietary interventions in mother and child prevent asthma and allergy development?” Inom samma område tilldelas Jakob Paues medel om 1,2 miljoner för sitt projekt ”Förkortad behandling av tuberkulos – en klinisk studie med ökade doser av rifampicin och pyrazinamid”.

 

Mer om forskarna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.