01 december 2020

Fyra LiU-forskare vid Institutionen för hälsa, medicin och vård och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har tilldelats sammanlagt 9,3 miljoner kronor i projektbidrag över en treårsperiod från Hjärt-Lungfonden årliga anslagsutdelning.

Kvinna som gör ett hjärta med händerna.

Hjärt-Lungfonden har nu meddelat årets anslagstagare. Vid Medicinska fakulteten får professorerna Carl-Johan Carlhäll och Tiny Jaarsma båda från Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), samt professor Maria Jenmalm och Jakob Paues, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), forskningsmedel till sina olika projekt inom hjärt- och lungforskning.

Inom området “hjärta” tilldelas Carl-Johan Carlhäll 3,6 miljoner kronor för projektet “Investigation of cardiac remodeling and tissue characteristics using advanced CMR and multiplex proteomics for optimized assessment and treatment of atrial fibrillation”.

– Projektet är en magnetkamerastudie inom ramen för den nationella studien om förmaksflimmer, ABC-AF. Det övergripande målet är att bidra med ny mekanistisk kunskap om betydelsen av hjärtats morfologi, funktion och vävnadskarakteristik för utveckling och progress av förmaksflimmer. Vi är självklart väldigt tacksamma för Hjärt- och Lungfondens stöd, säger Carl-Johan Carlhäll.

Tiny Jaarsma får 1,8 miljoner kronor för projektet “Exergaming i hemmet- vårt nästa steg för förbättrad fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienter. En randomiserad multicenterstudie.” Även detta projekt inom området ”hjärta”.

Inom området ”lunga” tilldelas Maria Jenmalm 2,7 miljoner kronor för projektet ”Can microbial and dietary interventions in mother and child prevent asthma and allergy development?” Inom samma område tilldelas Jakob Paues medel om 1,2 miljoner för sitt projekt ”Förkortad behandling av tuberkulos – en klinisk studie med ökade doser av rifampicin och pyrazinamid”.

 

Mer om forskarna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.