20 januari 2022

Årets Barnafridskonferensen hålls digitalt den 26-27 januari. Den fokuserar på hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – och vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär. Konferensens syfte är att ge yrkesverksamma verktyg för att förhindra barns utsatthet och att lindra konsekvenserna för dem som redan drabbats.

Lekande barn David Brohede

En av invigningstalarna är socialminister Lena Hallengren.

– Jag ser väldigt mycket fram emot denna konferens som handlar om viktiga och angelägna frågor. Våld och andra övergrepp mot barn är en fråga som kräver tvärprofessionell kunskap för att det enskilda barnet ska få det skydd och stöd som behövs. Regeringen har genomfört en rad reformer och har flera förslag för att barn och unga ska få en stabil och trygg uppväxt, säger Lena Hallengren.

Forskning visar att utsatthet för våld och andra svåra händelser i barndomen kan påverka den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Under Barnafridskonferensens två dagar kommer forskning om våldsutsatta barn att stå i fokus. Man kommer även att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn.

Hur hälsan påverkas i vuxen ålder

Bland de 20-tal föreläsarna som gästar konferensen finns Nadine Burke Harris, prisbelönt läkare, forskare, och en av världens främsta företrädare för det som kallas Adverse Childhood Experiences (ACE), hur svåra händelser i barndomen påverkar hälsan i vuxen ålder. Deltar gör även Niklas Långström, specialistläkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri samt medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, med en föreläsning om varför barn hamnar i kriminalitet, och hur risken för detta kan minskas. Från Storbritannien kommer professor Eamon McCrory att föreläsa om det komplexa förhållandet mellan hjärnan, barndomstrauma, den sociala världen och mental hälsa.

– Barnafridskonferensen erbjuder forskningsbaserad kunskap och gediget erfarenhetsutbyte så att vi tillsammans kan arbeta förebyggande och med tidiga insatser till barn och unga för att minska de negativa konsekvenserna av svåra händelser, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid.

Barnafridskonferensen arrangeras av Barnafrid, ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.

Program: www.barnafridskonferensen.se

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.