31 oktober 2023

Elisabeth Paul, doktorand vid Linköpings universitet, fick ett stipendium på 100 000 kronor under Mental Health Evening 2023, som arrangerades av Fonden för Psykisk Hälsa. – Att bli uppmärksammad av en så viktig organisation är en stor ära, säger hon.

Elisabeth Paul håller upp sitt diplom.
Elisabeth Paul deltog i Mental Health Evening 2023 i oktober i Stockholm, där prisutdelningen ägde rum.

Fonden för Psykisk Hälsa stöder psykiatrisk forskning genom att finansiera unga forskares projekt. De arbetar också för att sprida kunskap om psykiska sjukdomar i samhället och motverka stigmatisering.

Barndomsmisshandel och substansbrukssyndrom

Elisabeth Pauls forskningsprojekt som fick ett stipendium från Fonden för Psykisk Hälsa (finansierat med särskilt stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm) heter “Effekterna av akut stress på kynureninmetaboliter hos individer med en historik av misshandel som barn med och utan en motståndskraft mot substansberoende”.

– Att bli uppmärksammad av en så viktig organisation är en stor ära och jag ser verkligen fram emot att börja med projektet, säger Elisabeth.

I en stor studie vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) har de samlat in beteende- och bilddata från unga vuxna som utsattes för barndomsmisshandel, varav vissa utvecklade ett substansbrukssyndrom och vissa var motståndskraftiga mot det. Denna studie har redan resulterat i en publikation.

En hypotes om kynureninvägen och motståndskraft

Inom denna studie är Elisabeth intresserad av hur metaboliter i kynureninvägen eventuellt är inblandade i motståndskraft mot substansbrukssyndrom. Vissa av metaboliterna interagerar med glutamat, en signalsubstans som är avgörande för utvecklingen och upprätthållandet av substansbrukssyndrom.

– Jag kommer att jämföra dessa proteiner hos motståndskraftiga individer och de som utvecklade ett substansbrukssyndrom i ett normalläge, men också efter en stressuppgift för att se om stressinducerade förändringar i proteinerna kan ge motståndskraft mot utvecklingen av ett substansbrukssyndrom efter barndomstrauma.

Mental Health Evening 2023 betonar behovet av snabb hjälp

Elisabeth deltog i Mental Health Evening 2023 i oktober i Stockholm, där prisutdelningen ägde rum.

– Kvällen var mycket trevlig. Vi var på Intiman, en gammal teater vid Odenplan, så atmosfären var mycket mysig. Programmet var fyllt med tankeväckande föredrag av talare med olika bakgrunder. Talarna var psykiatrer, personer som själva har lidit av psykiska sjukdomar och deras anhöriga, och poliser, som presenterade ett brett spektrum av aspekter gällande psykisk ohälsa. Under pausen fick folk chansen att mingla och nätverka med varandra. Kvällen betonade särskilt hur kritisk snabb hjälp är för psykisk ohälsa, och att förhoppningsvis kommer regelbundna kontroller och förebyggande av psykiska sjukdomar att bli standarder inom hälso- och sjukvården.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.