10 december 2020

Forskare använder sällan överlevandes egna skildringar, berättelser och vittnesmål från Förintelsen i vetenskapliga undersökningar. Det visar en ny rapport framtagen av Forum för levande historia, skriven av forskare vid Linköpings universitet och Malmö universitet.

frantic00

I rapporten Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser undersöker Malin Thor Tureby, biträdande professor i Historia och Kristin Wagrell, nydisputerad kultur- och samhällsforskare, hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats samlats in och använts under perioden 1939–2020. Det är den första kartläggningen i sitt slag som gjorts i Sverige.

Trots att det finns tillgängliga arkivsamlingar med vittnesmål och berättelser från Förintelsen använder forskare sällan dessa i vetenskapliga undersökningar, visar rapporten.

– I rapporten har vi framförallt visat vilka diskussioner som har förts i en internationell kontext om samlingar och berättelser om och med de överlevande. Med utgångspunkt i dessa diskussioner efterlyser vi ett tydligare fokus på de överlevandes roll i efterkrigstidens samlande och förmedlande verksamheter, men även forskning som använder det material som har samlats in under de gångna 75 åren och som utgår från de överlevandes perspektiv och erfarenheter, säger Malin Thor Tureby.

Malin Thor Tureby och Kristin Wagrell presenterade rapportens resultat vid ett seminarium anordnat av Forum för levande historia. Se seminariet här.

Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser

Läs mer och ladda ned rapporten.

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.