06 september 2021

Forskare vid Linköpings universitet har använt ett nytt grepp för att beräkna hur lång tid det tar att bilda regering efter ett parlamentsval. Med hjälp av ett så kallat ”signed network” kan forskarna dessutom förutsäga vilken politisk koalition som blir det mest troliga utfallet.

Angela Fontan och Claudio Altafini.
Angela Fontan och Claudio Altafini. Magnus Johansson

– Grundvalen i demokratisk parlamentarism är mångfalden av olika åsikter. Den syns ofta i motsättningar mellan partier och block, men motsättningarna kan också innebära att parlamentsbildningen bli en lång och utdragen process. Vår modell hjälper oss att förutsäga hur utdragen den blir, säger Claudio Altafini, professor på avdelningen för Reglerteknik på Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.

De senaste åren har vi sett många europeiska parlamentsval med jämnt resultat. Som en konsekvens har regeringsbildningen tagit lång tid och många länder saknat en folkvald regering under längre perioder. Det sker framförallt när ett parlament är splittrat och det saknas en klar majoritet efter ett val. Lösningen är ofta att de olika partierna behöver förhandla med varandra och hitta kompromisser.Claudio Altafina.Claudio Altafini. Foto Magnus Johansson

Belgien är ett exempel där parlamentsbildningen tog lång tid. Det tog ett och ett halvt år att till slut komma överens om en bred koalitionsregering efter senaste valet. Ett annat exempel är Sverige som efter valet i september 2018 stod utan regering. Det tog nästan fem månader att hitta en överenskommelse som gjorde det möjligt att bilda en minoritetsregering bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet och Liberalerna där alla partier var tvungna att göra politiska eftergifter.

Min fiendes fiende

Nu har forskare vid Linköpings universitet använt en ny metod för att beräkna hur lång tid det tar att bilda regering efter ett val. Dessutom kan modellen användas för att beräkna vilken som blir det troligaste regeringskoalitionen. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scientific reports.

– Det var det svenska valet 2018 som väckte vårt intresse för att använda så kallade ”signed networks” för beräkningar av parlamentsbildning. Kort förklarat går det ut på principen ”min fiendes fiende är min vän”. Genom att lägga in motsättningar mellan partierna i nätverket går det att förutsäga med ganska stor säkerhet hur lång tid det tar innan en regering kan vara på plats, säger Claudio Altafini.

Ett “signed network” består i sin enklaste form av en graf med noder och streck mellan noderna. I det här fallet är noderna partier och strecken kopplingen mellan partierna. Om partierna ligger nära varandra ideologisk blir kopplingen positiv. Om de ligger långt ifrån varandra blir den negativ. Den totala balansen mellan negativa och positiva kopplingar i grafen korrelerar med hur lång tid det kommer ta. Angela Fontan är doktorand på Institutionen för systemteknik och är huvudförfattare till artikeln.Angela Fontan.Angela Fontan. Foto Magnus Johansson

– Vi hade utvecklat en modell för gemensamt bestämmande med ”signed networks” men letade efter användningsområden. Det visade sig att parlamentariska val var väldigt väl lämpade. Motsättningar är en inneboende egenskap hos politiken och vår modell gör regeringsbildningen kvantifierbar. Ju längre partierna står från varandra, desto längre tid kommer det ta att bilda en regering, säger Angela Fontan.

Går emot konventionen

Vanligtvis används ”signed networks” när man undersöker sociala nätverk, mänsklig beteende och till viss del även inom biologin. Men nu har forskarna visar att det även går att räkna på demokratiska processer. Forskarna har kollat på data från de senaste 40 årens val i 29 europeiska länder för att testa och validera sin modell mot valresultaten och den faktiska regeringsbildningen. I de bästa fallen kunde modellen förutsäga tiden med 90 procents träffsäkerhet. Den genomsnittliga korrelationen ligger på cirka 40 till 70 procent.

Traditionellt används ofta beskrivande statistik, spelteori och politisk analys för att beskriva hur lång tid regeringsbildningen tar. Enligt Angela Fontan är det här ett nytt tillvägagångssätt som kan vara ett bra komplement till traditionella metoder.

– Det här ger ett nytt perspektiv på politik. Just nu är det en ganska enkel modell men den går att bygga ut för att inkludera flera olika parametrar. Dessutom kan det vara en bra diskussionspunkt och ge ett bredare och mer tvärvetenskapligt perspektiv på politiska vetenskaper, säger Angela Fontan.

Artikeln: A signed network perspective on the government formation process in parliamentary democracies Angela Fontan, Claudio Altafini Scientific Reports 2021 doi: 10.1038/s41598-021-84147-3

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.