24 oktober 2023

Cybersäkerhet och AI inom undervisningen är två områden som lyfts fram när Linköpings universitet satsar på fem nya testlaboratorier. Sammanlagt 40 miljoner kronor går till initiativ som stöttar LiU:s ambition att vara nytänkande inom utbildning och forskning. 

Höst på Campus Valla.
LiU satsar 40 miljoner kronor på fem nya testlaboratorier. Teiksma Buseva

Att bygga upp tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, som tar sig an samtidens utmaningar på nya och innovativa sätt, har blivit något av LiU:s signum. Nu tas nästa steg genom att fem helt nya testlaboratorier byggs upp under de närmaste tre åren.

– Det handlar om utvecklingsorienterade testlaboratorier för studenter, doktorander och forskare som stärker vår möjlighet och position att vara ledande inom digitalisering och modern pedagogik, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson. En person står och pratar.Rektor Jan-Ingvar Jönsson menar att satsningen stärker vår möjlighet och position att vara ledande inom digitalisering och modern pedagogik. Foto Magnus Johansson

Laboratorierna kommer bedriva forskning och undervisning inom additiv tillverkning, cybersäkerhet, öppen humanvetenskap, AI och simulering i undervisningsmiljöer samt AI-lösningar för att skapa framtidens campus.

Utöver satsningar på laboratorier har rektor Jan-Ingvar Jönsson beslutat om ökade möjligheter för professorer att forska utomlands under en period på mellan sex och tolv månader. Detta för att stärka forskningen vid LiU genom internationella samarbeten men också för att lättare kunna rekrytera framtida forskningsledare.


Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.