24 oktober 2023

Cybersäkerhet och AI inom undervisningen är två områden som lyfts fram när Linköpings universitet satsar på fem nya testlaboratorier. Sammanlagt 40 miljoner kronor går till initiativ som stöttar LiU:s ambition att vara nytänkande inom utbildning och forskning. 

Höst på Campus Valla. LiU satsar 40 miljoner kronor på fem nya testlaboratorier. Teiksma Buseva

Att bygga upp tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, som tar sig an samtidens utmaningar på nya och innovativa sätt, har blivit något av LiU:s signum. Nu tas nästa steg genom att fem helt nya testlaboratorier byggs upp under de närmaste tre åren.

– Det handlar om utvecklingsorienterade testlaboratorier för studenter, doktorander och forskare som stärker vår möjlighet och position att vara ledande inom digitalisering och modern pedagogik, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson. En person står och pratar.Rektor Jan-Ingvar Jönsson menar att satsningen stärker vår möjlighet och position att vara ledande inom digitalisering och modern pedagogik. Foto Magnus Johansson

Laboratorierna kommer bedriva forskning och undervisning inom additiv tillverkning, cybersäkerhet, öppen humanvetenskap, AI och simulering i undervisningsmiljöer samt AI-lösningar för att skapa framtidens campus.

Utöver satsningar på laboratorier har rektor Jan-Ingvar Jönsson beslutat om ökade möjligheter för professorer att forska utomlands under en period på mellan sex och tolv månader. Detta för att stärka forskningen vid LiU genom internationella samarbeten men också för att lättare kunna rekrytera framtida forskningsledare.


Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.