17 mars 2021

Nu går Linköpings universitet och Norrköping Science Park ihop för att öka farten ytterligare av de företag som etableras inom området tryckt och organisk elektronik. Projektet, som går under namnet HOPE (Home of Organic and Printed Electronics), inleds nu med en förstudie genom medfinansiering från Tillväxtverket.

Tryckt elektronik
Ladislav Kubes
Det är nu över 20 år sedan Linköpings universitet etablerade sitt Campus i Norrköping. Under dessa år har ett antal företag framgångsrikt knoppats av från den forskning som bedrivs på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), inte minst inom området tryckt och organisk elektronik. Den förstudie som nu inleds har det övergripande målet att utreda förutsättningarna för att etablera en industriaccelerator inom området samt identifiera hur plattformen ska riggas för att effektivt och behovsbaserat stötta och involvera regionens innovationskluster och företag inom detsamma. Över tid ska projektet kunna stötta konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom tryckt elektronik i Östra Mellansverige. 

– Detta är en spännande och viktig satsning som fokuserar på att skapa ett ekosystem med flera bolag sprungna ur Laboratoriet för Organisk Elektronik och RISE i Norrköping, säger Martin Rantzer, prefekt för ITN och campusråd för LiU i Norrköping. Ekosystemet med likartade företag möjliggör samverkan inom utveckling och produktion samt att man tillsammans kan erbjuda varor och tjänster med att större sammantaget värde för kunderna. 

Kännetecknande för företagen inom tryckt elektronik är att de är högteknologiska bolag med tung egen innovation, s.k. deeptech-bolag. Delvis behöver dessa bolag samma stöd som andra i samma utvecklingsfas, men på grund av sin komplexa och långa utvecklingstid behöver de även andra saker för att kunna utvecklas optimalt. Forskning och empiri visar att dessa högteknologiska bolag ofta behöver hjälp att synas och få kontakt med potentiella kunder. Tillgång till olika verktyg för effektiv marknadsföring, promotion och matchmaking på den globala marknaden är viktiga nycklar till framgång. Det finns nu ett behov av att en miljö etableras för utveckling och tillväxt för unga företag inom tryckt elektronik utöver de miljöer som redan finns.

– Det är helt naturligt med Norrköping Science Parks initiativ och engagemang att tillsammans med Linköpings universitet få upp HOPE-miljön, säger Jonas Nilson, vVD för Norrköping Science Park. Tryckt elektronik har länge varit ett mycket starkt forskningsområde i Norrköping och ett tydligt fokusområde för vår science park. Tillsammans blir vi starka och därmed kan flera utmaningar tacklas med gemensamma krafter. Det kommer helt klart innebära en betydande tillväxt av nya arbetstillfällen i både Norrköping och regionen. 

Projektet är en förlängning av Printed Electrics Arena, en forskningsnära arena mitt i Norrköping Science Park för utveckling av tillverkningsprocesser, prototyper, förserier och första leveranser till kund. Den inledande fasen av HOPE medfinansieras från Tillväxtverket genom EU:s regionalfonder. Dessutom går Linköpings universitet och Norrköping Science Park in med ytterligare medel. Förstudien ska genomföras under våren och sommaren 2021.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.