11 mars 2022

I september bjöd REMESO och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, CMHB, in till två öppna online-föreläsningar och gemensam diskussion på temat ”Race in Contemporary Biomedicine”.

De två inbjudna talarna Janet K. Shim, professor i sociologi vid institutionen för samhälls- och beteendevetenskap vid University of California, San Francisco och Anne Pollock, professor i global hälsa och socialmedicin vid King's College London, är internationellt välkända forskare med lång erfarenhet av att forska i skärningspunkten mellan ras och medicin. 

Både professor Shim och professor Pollock tog upp det akuta behovet av att förstå hur ras och etnicitet formar individers hälsa och välbefinnande och sätt på vilka samhället försöker möta ojämlikheter i hälsa. Shim tog upp hur pågående utvecklingen av precisionsmedicin som skräddarsyr hälsoinsatser för att möta behoven hos varje enskild patient kräver en större inkludering av ras- och etniska minoriteter i kliniska prövningar och forskning. Hennes forskning visar dock att det efterfrågade samhällsengagemanget misslyckas på grund av otillräckliga resurser, exempelvis vad gäller tid och personal, samt motstridiga förståelser av vetenskap och rättvisa. 

En av frågorna som togs upp i den följande diskussionen var i vilken utsträckning samhällsengagemang kan skapas utan att ta itu med den mer allmänna strukturella rasismen som genomsyrar sociala institutioner, inklusive hälsovård och medicinsk vetenskap. Denna fråga var också utgångspunkten för Pollocks presentation i vilken hon problematiserade de slående hälsoskillnaderna mellan etniska minoriteter i många länder under Covid-19 pandemin. Genom diskutera nationell och lokal "beredskap" för medicinska nödsituationer visar Pollock hur tidigare erfarenheter som svarta postarbetares död i mjältbrandsattackerna 2001 och erfarenheter från orkanen Katrina 2005, hur samhället, i synnerhet i USA, kunde ha varit bättre förberett för Covid-19 och den höga sjukligheten och dödligheten på så sätt kunde ha undvikts. 

Janet K Shim och Anne Pollock var inbjudna som keynotes för en workshop om migration, ras/etnicitet och hälsa som anordnades av REMESO/CMHB och Lunds universitet i anslutning till föreläsningarna. Den workshopen samlade forskare inom samhälls- och medicinska vetenskaper med syftet att förbättra multidisciplinära perspektiv och kritisk kunskap inom området. Dagens föreläsningar var ett välkommet bidrag till workshopen som bland annat fokuserade på svårigheterna att producera kunskap om ras- och etniska hälsoojämlikheter på grund av den begreppsmässiga oklarheten kring etniska och raskategorier som används inom medicin och hälso- och sjukvård, sociala ojämlikheter och institutionell rasism.

Ett femtiotal forskare från Linköpings Universitet och andra lärosäten deltog i dagens workshop som arrangerades av Anna Bredström och Shai Mulinari. Arrangörerna har planer på ytterligare forskningssamarbete med alla deltagare inklusive Janet K Shim och Anne Pollock som förhoppningsvis kommer att kunna besöka Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid.

Föreläsare: 
Professor Janet K. Shim
“Community Engagement in Biomedical Research: Trust, Equity, and Time”
Website: https://chc.ucsf.edu/people/janet-shim-phd

Professor Anne Pollock
“Failures of Biomedical Preparedness amid Enduring Anti-Black Racism, 2001-2020”
Website: https://www.kcl.ac.uk/people/anne-pollock 

 

Arrangörer

Senaste nytt från CMHB

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

Kvinna kikar ut genom mörka persienner

30 miljoner kronor till tvärvetenskaplig forskning om postcovid

Bidraget möjliggör en satsning där forskare med mycket olika bakgrund bidrar till att bättre förstå postcovid som en brådskande hälsoutmaning.

Morrisons forskargrupp vid CSAN.

Stipendium och bidrag till unga LiU-forskare

Lina Koppel och Desirée Enlund får båda 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för varsin internationella postdok inom humaniora och samhällsvetenskap. Lina Koppel tilldelas även ett Wallanderstipendium på drygt 1,7 miljoner kronor.