17 december 2021

LiU får 30 miljoner kronor av Vetenskapsrådet inom ramen för den utlysning som kallas ”tvärvetenskapliga forskningsmiljöer”. Bidraget möjliggör en satsning där forskare med mycket olika bakgrund bidrar till att bättre förstå postcovid som en brådskande hälsoutmaning.

Kvinna kikar ut genom mörka persienner chameleonseye

Tidigare forskning om postcovid har framför allt haft ett medicinskt fokus och beskrivit förekomst samt variation av symptom. Det projekt vid Linköpings universitet som nu tilldelas anslag ska studera postcovid även utifrån andra vinklar, som filosofiska och socio-politiska perspektiv, samt patienters. Projektet bidrar också med en kunskapsteoretisk grund för tvärvetenskaplig kunskapsproduktion om människors hälsa och sjukdom.   

– Det här handlar om ett mycket stort forskningsprojekt som innebär ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Rehabiliteringsmedicinska kliniken och Röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping samt postcovidmottagningar i Region Östergötland. Det är samarbeten som är nödvändiga för att möta de utmaningar som skapats i spåren av pandemin, säger professor Kristin Zeiler, som ska leda projektet.  Professor Kristin ZeilerProfessor Kristin Zeiler Foto David Einar

Arbetet kommer att utgå från Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, vid Linköpings universitet, där Kristin Zeiler är föreståndare. 

– Vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik har vi redan ett tvärvetenskapligt arbete som vi kan bygga vidare på. Vetenskapsrådet har efterfrågat ett fokus på tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och forskargrupper med genuint olika bakgrund. Det uppfyller vi i mycket hög grad, och projektet gör helt nya samarbeten möjliga. Det här ska bli oerhört spännande, säger Kristin Zeiler. 

Totalt kommer 15 forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland att delta i projektet. De kommer från områden som medicinens filosofi och etik, sociologi, rehabiliteringsmedicin och neurovetenskap. Projektet kommer också innefatta samarbete med kollegor vid Sorbonnes universitet i Paris, Durhams universitet i Storbritannien, UCSF i San Fransisco och Vanderbilt universitet i USA.

Bidraget från Vetenskapsrådet kommer att delas ut under en period av sex år.

Projektets namn:
Biomedicin, klinisk kunskap och humaniora i samspel: En ny epistemologi för radikalt tvärvetenskaplig hälsoforskning och policyarbete kring fallet postcovid-19. 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.