Ericka Johnson invald i KVA

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har valt in tre nya ledamöter och en av dem är Ericka Johnsson, professor i genus och samhälle vid Linköpings universitet. Hon har valts in i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

Charlotte Perhammar

Ericka Johnson forskar huvudsakligen om medicinsk teknik och dess förhållande till sex, genus, kropp och identitet. Med utgångspunkt i feministiska vetenskapsstudier, medicinsk sociologi och teknik- och samhällsstudier (STS) intresserar hon sig för hur kunskap om kroppen konstrueras och reproduceras. Bland annat har hon satt Viagra, HPV-vaccin, hormoner och prostatan under luppen.

Nu väljs Ericka Johnson in som ledamot 1743 i Kungliga Vetenskapsakademien, vilket är ett erkännandena för framstående vetenskapliga insatser.
Om vad hon vill bidra med i sitt arbete i Kungliga Vetenskapsakademien säger hon:

- Det är ett trevligt tillfälle att prata varmt om fördelarna med tvärvetenskaplig forskning. Så som den bedrivs vid LiU och som den tar sig uttryck i det nybildade Centrum för medicinska humaniora och bioetik vid Linköpings universitet.

Förutom Ericka Johnson som valts in som svensk ledamot har två utländska ledamöter valts in. Linda Tacconi vid Max Planck Institutet för utomjordisk fysik och Takehiko Kitamori vid Tokyo universitet valdes in i klassen för astronomi och rymdvetenskap respektive klassen för tekniska vetenskaper.


Kontakt

Senaste nytt från LiU