21 september 2020

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har valt in tre nya ledamöter och en av dem är Ericka Johnsson, professor i genus och samhälle vid Linköpings universitet. Hon har valts in i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

Charlotte Perhammar

Ericka Johnson forskar huvudsakligen om medicinsk teknik och dess förhållande till sex, genus, kropp och identitet. Med utgångspunkt i feministiska vetenskapsstudier, medicinsk sociologi och teknik- och samhällsstudier (STS) intresserar hon sig för hur kunskap om kroppen konstrueras och reproduceras. Bland annat har hon satt Viagra, HPV-vaccin, hormoner och prostatan under luppen.

Nu väljs Ericka Johnson in som ledamot 1743 i Kungliga Vetenskapsakademien, vilket är ett erkännandena för framstående vetenskapliga insatser.
Om vad hon vill bidra med i sitt arbete i Kungliga Vetenskapsakademien säger hon:

- Det är ett trevligt tillfälle att prata varmt om fördelarna med tvärvetenskaplig forskning. Så som den bedrivs vid LiU och som den tar sig uttryck i det nybildade Centrum för medicinska humaniora och bioetik vid Linköpings universitet.

Förutom Ericka Johnson som valts in som svensk ledamot har två utländska ledamöter valts in. Linda Tacconi vid Max Planck Institutet för utomjordisk fysik och Takehiko Kitamori vid Tokyo universitet valdes in i klassen för astronomi och rymdvetenskap respektive klassen för tekniska vetenskaper.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.