05 oktober 2020

Från förlossningsskador och tonårsflickors psykiska hälsa till beslutsfattande inom vården och barns utveckling i en digital skolvärd. Det är några av projekten som nu beviljas medel.

Barn som fötts för tidigt
Ett av bidragen som tilldelas medel ska ska studera vårdtagares och vårdgivares perspektiv på förlossningsskador. IvanJekic

Sex forskare från Linköpings universitet tilldelas juniorforskar- och projektbidrag i forskningsfinansiären Fortes öppna utlysning 2020. 

Emil Persson, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), och Erik Eriksson, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), tilldelades juniorforskarbidrag. Juniorforskarbidragen beviljas för fyra år och syftet är att främja forskare tidigt i karriären. Emil Persson, som får dryga 5,7 miljoner kronor, ska undersöka hur beslutströtthet påverkar beslutsfattande inom vården. Projektet ska bland annat studera hur beslutströtthet påverkar sjukvårdsrådgivningen 1177, antibiotikaförskrivning i primärvården samt diagnosticering av hudcancer. Erik Erikssons projekt Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner, tilldelas fem miljoner kronor. Projektet ska undersöka hur olika dimensioner av skuld, juridisk och moralisk, samt skuldbeläggande från omgivningen, samspelar i unga skuldsattas liv.

Fyra forskare tilldelades också projektbidrag. Anette Wickström vid Institutionen för Tema får för sitt projekt Apps and downs: Psykisk hälsa och tonårsflickors förståelse av budskapet i sociala medier, drygt fem miljoner kronor medan Lisa Guntram, även hon vid Institutionen för Tema, ska studera vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar. Lisa Guntram tar emot drygt 4,9 miljoner kronor. 

I fokus för Annette Sundqvist, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), står skolbarns utveckling av bland annat språk, språklig medvetenhet och kommunikativ förmåga i den digitala skolan, medan äldreomsorgen står i centrum för Lena Högbergs projekt Med eller utan LOV? Organisering för tillit och kontroll mellan offentliga och privata aktörer i äldreomsorgen. Annette Sundqvist tilldelas 4,8 miljoner kronor och Lena Högberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), drygt 1,1 miljoner kronor. 

Forskningsrådet Fortes årliga öppna utlysning beviljar bidrag inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskarna som nämns i texten är de som leder projekten, långt fler LiU-forskare är kopplade till de beviljade projekten. 

 

 


 

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.