05 oktober 2020

Högtidligt och stämningsfullt installerades Jan-Ingvar Jönsson till rektor för LiU. ”Det är ett utomordentligt väl fungerande universitet jag tar över”, sa han i sitt tal där han också tackade varmt för det stöd han hittills känt från verksamheten.

Ceremonins höjdpunkt då hyendet med rektorskedjan vandrar, från Linköpings universitets tre kårordförande, Beatrice Ronsten, Lintek, Filip Thuvander, Consensus och August Goldhahn, Stuff, vidare till de fyra representanterna för akademin, Ulf Nilson, dekan tekniska fakulteten, Fredrik Elinder, prodekan medicinska fakulteten, Karin Axelsson, dekan filosofiska fakulteten, till Jörgen Nissen, dekan utbildningsvetenskap. För att sist landa hos avgående rektor som lägger kedjan runt Jan-Ingvar Jönssons, hals.  Magnus Johansson
Studenthusets nedervåning hade dukats för fest och i Lövverket låg de ljusgröna kuddarna utplacerade på lagom avstånd för att de förhållandevis få gästerna tryggt skulle kunna sitta och njuta av ceremonin. Övermarskalken Helena Iacobaeus hälsade gästerna välkomna och ledde sedan programmet framåt med vänlig och fast vitbehandskad hand.

Avgående rektor Helen Dannetun gick tillbaka till sin egen installation i sitt inledande tal och citerade dåvarande universitetskanslern Lars Haikola: ”Att vara rektor, håll i dig nu, är att vara myndighetschef, företagsledare, kollega, utvecklingsansvarig, fundraiser, ambassadör, medlare, bollplank, symbol, lagledare, studentpartner, omvärldsanalytiker, strateg och taktiker”. Och till detta, fortsatte Helen Dannetun, kommer en global pandemi, med krav på distansarbete, distansundervisning och nya digitala verktyg.

Samarbetsuppdrag

– Att leda ett universitet med 32 000 studenter och 4 000 anställda vid fyra campus är ett brett, omfattande, utmanande och alldeles, alldeles underbart uppdrag, sa hon. Men vittnade också om att vara rektor inte är något ensamarbete:
– Det finns stöd hos engagerade studenter, skickliga lärare och forskare och i ett professionellt verksamhetsstöd.

Helen Dannetun lägger rektorskedjan runt Jan-Ingvar Jönssons hals. Helen Dannetun lägger rektorskedjan runt Jan-Ingvar Jönssons hals. Foto Magnus JohanssonAtt ett rektorsuppdrag handlar om samarbete vittnar också själva ceremonins höjdpunkt då hyendet med rektorskedjan vandrar, från Linköpings universitets tre kårordförande, via de fyra representanterna för akademin, för att sist landa hos avgående rektor som under fanfar lyfter kedjan och lägger den runt sin efterträdare, Jan-Ingvar Jönssons, hals.

En ny rektor är därmed installerad och välkomnad till sitt ämbete.

Förnyelse vår enda tradition

– Det är ett utomordentligt väl fungerande universitet jag tar över, tack för det Helen, och jag är redan djupt imponerad av det engagemang, den begåvning och den idérikedom som jag mött i mina möten med studentkårerna, ni gör det enkelt att vara rektor, sa han.

Jan-Ingvar Jönsson ser inte att LiU kan vila på några lagrar, det gäller att även i fortsättningen stå för förnyelse och ha blicken riktad framåt.

– Linköpings universitet ska bidra till samhällsutvecklingen, inte stå bredvid och titta på, sa han.

Några exempel han nämner är ett fördjupat samarbete med strategiska partners, att skapa fler gränsöverskridande samarbeten och att gemensamt hitta framtidens nya yrken och utvecklingsområden. Mer EU-medel och ett större internationellt utbyte står också på Jan-Ingvar Jönsson lista, liksom fortsatt fokus på utbildning och nöjda studenter.

LiU:s nyinstallerade rektor håller sitt installationstal.Jan-Ingvar Jönsson håller sitt installationstal. Foto Magnus Johansson– Viruset håller oss fortfarande i sitt grepp, men det har också fört med sig nya digitala möjligheter som vi ska fortsätta utveckla. Vi ska ta vårt universitet mot nya pedagogiska höjder och det är våra lärare som ska driva den utvecklingen, sa han bland annat.

Två löften ger han också, dels att inrätta ett externt råd med personer från kommuner och näringsliv som kan bidra till att peka ut riktning och prioriteringar för framtiden samt också ett etiskt råd som fokuserar på flera av de frågor som den accelererande digitala utvecklingen för med sig.

– Jag ska ta ansvar för den väg vi väljer, i dialog med kärnverksamheten. Tack för det stora engagemang jag känt från ledningsgruppen och från en universitetsförvaltning som ger en känsla av kontroll, avslutade Jan-Ingvar Jönsson.

Blåsare från Linköpings akademiska orkester avslutade själva ceremonin och därefter följde mingel, middag och ännu flera tal. På lagom avstånd, som sig bör.

Titta på rektorsinstallationen live, videon är på kort besök och visas bara under ett par veckor.


Kontakt

Högtid i akademin 

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.