04 februari 2021

Något överraskande visar LiU:s resultat för år 2020 att studenternas prestationsgrad har förbättrats totalt sett. En förklaring är att de tvingats stanna kvar hemma istället för att studera utomlands.

Charlotte Perhammar

I LiU:s Årsredovisning visas prestationsgraden, det vill säga studenternas tagna andel av möjliga högskolepoäng, för de senaste fem åren och den totala kurvan för samtliga studenter kan sägas vara svagt uppåtgående, från 86 procent år 2018 till 90 procent för 2020. Det finns skillnader mellan studenterna från de olika fakulteterna. Till exempel har resultaten på medicinska fakulteten sjunkit under de senaste åren (och sjunkit ytterligare under 2020 eftersom man valt att flytta tentor till januari 2021 för att minska risken för smittspridning), men övriga fakulteters resultat har förbättrats och detta även under coronapandemin.

Uteblivna utlandsstudier eller extra termin

För studenterna vid teknisk och filosofisk fakultet kan uteblivna utlandsstudierna vara en anledning till att helårsprestationerna har ökat. Studenterna stannar på LiU och tar högskolepoäng här istället för på ett utländskt universitet. En annan förklaring är att antalet studenter som läser en extra termin efter examen eller för att ta igen omtentor har ökat.
– Det kan vara svårt att få ett arbete under pandemin och fler väljer då att slutföra sina studier eller läsa till ämnen. Det kan sägas vara en positiv effekt av rådande läge, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström som ansvarar för utbildningsfrågor på LiU.
– Vi ska komma ihåg att de här siffrorna inte säger något om den långsiktiga utvecklingen av studieprestationerna eller om studenterna mår bra eller dåligt under rådande pandemi. De studenter som vi kanske bör rikta extra uppmärksamhet mot är de som påbörjat sina studier under det senaste året och som inte hunnit skaffa sig samma studievana som de som håller på att slutföras sina studier, konstaterar Margareta Bachrack Lindström.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.