04 februari 2021

Något överraskande visar LiU:s resultat för år 2020 att studenternas prestationsgrad har förbättrats totalt sett. En förklaring är att de tvingats stanna kvar hemma istället för att studera utomlands.

Charlotte Perhammar

I LiU:s Årsredovisning visas prestationsgraden, det vill säga studenternas tagna andel av möjliga högskolepoäng, för de senaste fem åren och den totala kurvan för samtliga studenter kan sägas vara svagt uppåtgående, från 86 procent år 2018 till 90 procent för 2020. Det finns skillnader mellan studenterna från de olika fakulteterna. Till exempel har resultaten på medicinska fakulteten sjunkit under de senaste åren (och sjunkit ytterligare under 2020 eftersom man valt att flytta tentor till januari 2021 för att minska risken för smittspridning), men övriga fakulteters resultat har förbättrats och detta även under coronapandemin.

Uteblivna utlandsstudier eller extra termin

För studenterna vid teknisk och filosofisk fakultet kan uteblivna utlandsstudierna vara en anledning till att helårsprestationerna har ökat. Studenterna stannar på LiU och tar högskolepoäng här istället för på ett utländskt universitet. En annan förklaring är att antalet studenter som läser en extra termin efter examen eller för att ta igen omtentor har ökat.
– Det kan vara svårt att få ett arbete under pandemin och fler väljer då att slutföra sina studier eller läsa till ämnen. Det kan sägas vara en positiv effekt av rådande läge, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström som ansvarar för utbildningsfrågor på LiU.
– Vi ska komma ihåg att de här siffrorna inte säger något om den långsiktiga utvecklingen av studieprestationerna eller om studenterna mår bra eller dåligt under rådande pandemi. De studenter som vi kanske bör rikta extra uppmärksamhet mot är de som påbörjat sina studier under det senaste året och som inte hunnit skaffa sig samma studievana som de som håller på att slutföras sina studier, konstaterar Margareta Bachrack Lindström.

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.